• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Nørre Andrup og Hjerk Nor

Jeg må straks tilstå, at jeg ikke har færdedes meget i Nr. Andrups natur, men når jeg har kørt på vejene, har jeg ofte set rådyr og fasaner, så jeg er helt overbevist om, at der er nok at komme efter. Og så er der Honningdal, det må da være et fantastisk sted, og Hjerk Nors lange, lange kystlinje!

Lad os se det hele lidt fra oven

Billedskift 1
Første billede

Klik på kortet herover for at se udviklingen i Nørre Andrup i perioden fra midten af 1800-tallet og til i dag

Klik på billedet herover for at se Nørre Andrup i luftfoto fra 2008. Afgrænsningen er tegnet op med hvidt: mod vest går afgrænsningen langs Gedbæk og mod nord mod Hjerk Nor(skraafoto.dk)

Et nor er et snævert farvand med ringe forbindelse til havet (i dette tilfældet til Limfjorden). Hjerk Nor er samtidig Viummølle Å’s og Gedbæks udmunding i fjorden.

På de tre billeder af Hjerk Nor ovenfor ser du noret fra Hjerk-siden. Forstør billederne ved at klikke på dem). Vestenvinden presser af og til det salte fjordvand ind i noret, men ferskvandet fra Gedbæk og Viummølle Å sørger for, at vandet i Noret er brak.

Honningdal strakte sig “i gamle dage” næsten tværs over Andrup. Det kan du se på det gamle kort øverst på siden og på det midterste billede af Hjerk Nor ovenfor.

Hjerk Nor er omkring 2,5 km lang, og på det modsatte bred har vi Hjerk sogn. Det er nok overdrevet at kalde den lille, vilde skov, der afslutter andrupområdet mod nord for “urskov”, men da vi kun har få klatter vild skov, er det fristende.