• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Husted: Blade af den Politiske Histories Udvikling i Salling

Uddrag om Bertel Nørgaard side 45 til slut af denne bog: