• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Bertel Nørgaard

Bertel Lavstsen Nørgaard (18. august 1805 – 31. oktober 1862) var en dansk storbonde, politiker, skolemand og handelsmand. Han var gift med Bodil Jensdatter.

Han var gårdejer til Nørgård i Krejbjerg Sogn, branddirektør og oprettede 1851 en af Danmarks første højskoler på sin gård (“Den højere Bondeskole i Krejbjerg”). Han tilhørte de yderliggående Bondevenner og blev valgt til Den Grundlovgivende Rigsforsamling 1848, til Folketinget for Skivekredsen fra det første valg i 1849, blev genvalgt lige siden (med undtagelse af 1854, hvor han ikke stillede op) og skiftede siden til Landstinget 1858, hvor han sad til sin død 1862.

Bertel Nørgaard har betydet enormt meget for handelen i den vestlige del af Limfjorden. Blandt andet handlede han med England og ønskede engelsk indført i grundskolen.

Bertel Nørgaard lærte efter eget udsagn alt for lidt i sin egen skoletid, så i hele sit voksenliv var han meget engageret i at forbedre undervisningen for landbefolkningen. Han var fra 1830 i skolekommissionen i Krejbjerg, og her kæmpede han med Nis Nissen af Spøttrup, som ikke ønskede at bidrage med sin part af de penge, der skulle til for at drive et godt skolevæsen i Rødding-Krejbjerg Sogn, og som heller ikke syntes, at bønder havde særligt stort behov for at lære noget.
Det var Bertel Nørgaards hensigt at skolen skulle bidrage til bøndernes frigørelse i forhold til herremænd og præster, som for det meste ikke havde høje tanker om bønders evner til andet end at knokle.

Bertel Nørgaard deltog meget aktivt i debatter i dagblade og på møder, og det kostede mange “kampe” at være i front med nye ideer og tanker.

berthel Nørgaard

Nørgaard er begravet på Krejberg Kirkegård, syd for kirken.

Fra bogen: “De første Rigsdagsmænd”

Bemærk fra udklippet til venstre: Bertel Nørgaaard byggede smedje og teglværk. Dertil kan vi føje, at han også ejede (lod bygge?) en hollandsk vejrmølle på arealet Buksager 15.

Han var både bonde og handelsmand i stor stil, samtidig med at han også kæmpede for bedre undervisning og ivrigt deltog i politisk arbejde.

Lidt spøjst, at han på gravstenen hædres som branddirektør, når man betænker, hvilke bedrifter, han ellers har været en del af.