• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

KBIF


Krejbjerg Borger- og Idrætsforening (cvr nummer: 31118247)

Hvad er Krejbjerg Borger & Idrætsforening?

Foreningens formålsparagraf fortæller sådan set det hele:
Foreningens formål: At samle medlemmerne om idrætslige, kulturelle og festlige arrangementer for børn og voksne, samt at være forbindelsesled til offentlige myndigheder.

Du synes måske det lyder lidt tørt, men dér tager du fejl!

Gamle og unge mødes til fællesspisning, dilettant, sommerfestuge og meget, meget mere. KBIF sørger for, at der er liv i landsbyen!

Ud over det har foreningen i tidens løb haft meget samarbejde med kommunen om forholdene i Krejbjerg og afholdt borgermøder om væsentlige forhold for vores lille samfund.
KBIF er en fusion af de tidligere “Krejbjerg Gymnastik og Ungdomsforening”, “Jens Væver foreningen” og “Krejbjerg Borgerforening”
Se foreningens vedtægter her

Margit Kristiansen – formand
Åbakken 26, Krejbjerg, 7860 Spøttrup
tlf.. 97 56 32 32 / 20 23 59 20
mprossen@msn.com

Harry Sloth – næstformand
Åbakken 17, Krejbjerg, 7860 Spøttrup
Tlf. 23 33 43 52
harrypsloth@gmail.com

Birgitte Christensen – kasserer
Åbakken 37, Krejbjerg, 7860 Spøttrup
tlf. 97 56 30 94 / 51 89 34 69
aabakken37@mail.dk

Kasper Juhl Olesen – sekretær
Åbakken 8, Krejbjerg, 7860 Spøttrup
tlf. 42 58 06 16
kjolesen@icloud.com

Laust Nørgaard – hovmester
Åbakken 1, Krejbjerg, 7860 Spøttrup
tlf. 30 63 90 46

Heidi Friberg Rasmussen – bestyrelsesmedlem
Åbakken 30, Krejbjerg, 7860 Spøttrup
tlf. 24 64 66 67
hfjogcr@gmail.com

Lene Meldgaard Pedersen – bestyrelsesmedlem
Buksager 16, Krejbjerg, 7860 Spøttrup
tlf. 60 22 68 89
lene-meldgaard@hotmail.com