• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Jens Væver og det jyske ålevodsfiskeri

Vi er glade for, at vi må gengive dette fine lille skrift af Alan Hjorth Rasmussen om snurrevodsfiskeriets betydning for ålefiskeriet i Danmark. Vi forbinder først og fremmest snurrevodsfiskeri med fladfisk, men det er en fiskemetode, der i høj grad også er blevet anvendt til ålefiskeri, hvilket tydeligt fremgår af skriftet herunder. Ålevoddet skal naturligvis bindes, så det tilpasses ål, men fangstmetoden for ål og fladfisk er den samme (se nærmere her: snurrrevodsfiskeri).

4