• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Tråde

Af Ivan Andersen – påbegyndt september 2023

I dette afsnit, som jeg foreløbigt vil kalde “Tråde”, forsøger jeg at samle små sammenhænge mellem personer og steder i sognet op. Måske bliver trådene engang til et helt spind 🙂

Klik på billederne for at forstørre!

Første tråd har Margit Rossen givet mig enden af:

Legtimation for Anna Sørensen
Legitimation for Andreas Sørensen

På det første møde i serien af små lokalhistoriske “træf” i Kulturhuset, den 14. september 2023, var Margit og Mogens Rossen samt Hugo Pedersen og jeg til stede.

Margit havde blandt andet sin mormors og morfars legitimationskort fra 1941 med.

Anna og Andreas overtog i 1951 statshusmandsbruget Åbakken 24, som de så overdrog til deres datter Agnes og svigersønnen Anders Kristiansen i 1958. Her voksede Margit og hendes søskende op.

Som altid, når man arbejder med tråde, kan der let blive løse ender, og her er der mange! Hjælp, Margit 🙂

Skive Folkeblad den 12. marts 1973

Indtil 1951 drev han sit fødehjem, Humlegårdsvej 3. Hans forældre var Petrine og Søren Kristian Sørensen.

I 1951 overtog han statshusmandsbruget Åbakken 24. 1957 (1958) overtog han ejendommen Granly 2 og boede der til sin død 1973 (74?). Anna flytte derefter op i byen, Åbakken 9. Anna døde i 19??.


Anden tråd: Hugo Pedersen (nu Skive), søn af Sigfred og Åse Pedersen Ginnerupvej 16.

Sigfreds “rugbrød” parkeret uden for hans hus. Bilen var hans rullende forretning.

Sigfred var “ostemand” og kørte med ost, pølse, marmelade og andre dagligvarer, og han var pakhuskarl i Brugsen.

En lille anekdote fra brugsen: Ejnar Graversen i Brugsen: ” Ka’en blyw betjent?”. Sigfred: “Nej, det er do for bette te, Ejnar!”

Familiens hus var en arbejderbolig/statslånshus: Hugo: “Husene på følgende adresser blev opført som arbejderboliger i 1950’erne. De fem førstnævnte huse blev opført lige efter hinanden og ved gensidig hjælp fra de fire andre.”

De fem arbejderboliger, der blev opført i rap:
Åbakken 30, Holger Nørgaard, som købte grunden i 1949 (se her)
Buksager 22, Henning Kirk Jensen, 1957 (se her)
Ginnerupvej 6, Emil Hansen, 1954 (se her)
Ginnerupvej 16, Sigfred Pedersen, 19?? (se her)
Ginnerupvej 34, Poul rasmussen, 19?? (se her)

Hugo fortalte blandt andet oplevelser fra sin tid som læredreng i Krejbjerg Mejeri, og han vil senere skrive noget til hjemmesiden om sine oplevelser i Krejbjerg gennem årene.

Regning til Sigfred Pedersen, formentlig ved indflytningen i det nye hus på Ginnerupvej.

Kommentar på Facebook: Claus Poulsen

Åh ja, i 1950erne kom der brødbil, slagterbil, fiskemand, ostebil. Husker ikke, om de kom hver uge, men vi fik da fisk til middag en gang om ugen i Krejbjerg Skole.
Kom en af bilerne i skolens frikvarter, blev der brugt lidt lommepenge på en rød pølse hos slagteren eller en kage hos brødbilen.Sigfred og Åse boede ovenpå på Ginnerupvej nr. 14, før de byggede nr. 16. Også Esther og Hartvig Andersen boede i en lejlighed på nr. 14.

Hugo medbragte billeder fra et julespil i Skolen. Billederne kan du se på skolesiden her.


Tredje tråd: Kristian Bruun Pedersen, født på “Lunddal”, Humlegårdsvej nr. 13, Forældre: Harry og Sigrid Bruun, der var blandt de første, der flyttede op i “de sociale boliger”, hvor også senere Kristians søster Inge boede i en årrække, før hun flyttede til Balling omkring 2021.
Kristian medbragte skøder og andre dokumenter på forældrenes ejendom (Klik her for at se dem).


Fjerde tråd: Elly Jensen Mortensen (Bundgaard)
Under kaffen på et møde i “Tirsdagsklubben” oktober 2023 fortalte Elly mig om sine relationer til Krejbjerg:

Elly er født i 1941. Hun går i skole i Lem og senere, i vinteren 1956-57 på Lægård Ungdomsskole. Derefter var hun et halvt år i huset hos Pouline Andersen på Krejbjerg Central (Åbakken 27). Mens hun var der, blev Poulines barnebarn Thorkild Rossen født, og Elly spurgte Pouline, om hun måtte komme til Andrup og hjælpe til ved fødslen, hvilket hun fik lov til.

Elly selv er født i Lem, men hendes far, Peder Jensen Bundgaard, stammer fra Krejbjerg. Han blev født på “Krejbjerg Hede”, i dag Humlegaardvej 4. Hans far købte ejendommen i 1907. Ellys far, farfar og oldefar hed alle Peder Jensen Bundgaard. Ellys farfar var gift med Kirstine Marie Pedersen, der stammer fra mors, men som vist kom i pleje på Humlegård og i hvert fald har gået i skole i Krejbjerg.
Ellys farfar boede i en periode sammen med hendes farbror i et lille hus, som for et par år siden blev revet ned: Ginnerupvej 12.
Efter at have tjent på landet i en del år kom hendes far i murerlære og blev kompagnon med sin svigerfar i Lem. Både Peder og hans søskende har gået i Krejbjerg Friskole.

Farens søster Inger har været telefonistinde på Krejbjerg Central.
????Elly havde en moster, Kristiane, som var gift med Niels Kristian Jensen, der bestyrede centralen på Åbakken 27. Hun døde som 23-årig i december 1912. ????

Anni og Jeg besøgte Elly, og jeg lånte hendes slægtsbog, hvor flere tråde går til Krejbjerg.
Ellys forældre (sølvbryllup?): Kamille Kildskov Eskildsen og Peder Jensen Bundgaard (klik på billedet for at forstørre).
Ellys “stamtræ” (klik på billedet for at forstørre).
Kamille og Peder bliver gift i Lem, hvor Kamilles forældre bor (klik på billedet for at forstørre).
Ellys bedsteforældre
Ellys farbror

Søren Eskildsen, arbejdsmand og tømrer, født i Krejbjerg. Har sandsynligvis i en periode boet på Humlegårdsvej 9. Sandsynligvis ejet Lykken 9 fra 1895 indtil 1944. Han flyttede til Skive 1948 og døde i 1949. I mellemtiden har han måske boet til leje på Ginnerupvej nr. 12 (efter hukommelsen af barnebarn, Hans Jørgen Eskildsen fra Ramsing). Søren spillede violin og harmonika, og måske modtager vi billede af disse + noget værktøj + flere oplysninger fra Ramsing)