• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Gunhild Frederiksen

Gunhild Frederiksen (Kristensen) blev født i 1939 i Krejbjerg, Buksager 12, der i dag (2022) ejes af Thorkild Rossen og Susanne Maigaard. Forældrene, Anton og Tove Kristensen, kom fra begge Mors og flyttede til ejendommen Krejbjerg i 1938. Gunhild boede i Krejbjerg hos sine forældre, indtil hun blev konfirmeret i 1953. Fra 1953-54 hjalp hun til i huset hos fru Clausen. Derefter kom hun på ungdomsskole i Jebjerg og efter en fantastisk tid dér, fik hun plads hos Poul og Dorthe Vestergaard på gården Granly i Frammerslev.

Lad os høre Gunhild selv fortælle om pladsen hos Poul og Dorthe Vestergaard i Frammerslev!
Husmandsstedet Buksager 12 er udstykket fra Bådsgård omkring 1937. Foto fra omkring 1950,
Aalborg Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek
Gunhild husker tilbage på sine første leveår under krigen og årene lige derefter.

Gunhild fortæller om modstandsfolk fra Krejbjerg. På www.arkiv.dk står følgende nævnt:

Modstandsfolk reg. i Krejbjerg sogn
Tage Grundvad Nielsen F: 16.07.1920 D: 25.07.1989
Ejvind Jensen, Krejbjerg. F: 23.07.1924. D: 24.11.2007
Andreas Hansen Rossen, Krejbjerg F: 23.06.1920 D: 09.08.1979
Svend Ludvigsen ,Krejbjerg F: 17.07.1922 D: 22.08.2000
H.F.Nielsen, Krejbjerg F: 17.12.1897 D: 25.08.1976


Stemningsbillede fra Nymølle, som var et yndet badested for Krejbjergboere, og ikke mindst for Gunhild Frederiksen og hendes forældre, som senere fik et sommerhus ved Nymølle.
Foto: Privat
Anton Kristensen forestår indvielsen af en ny trappe ved familiens sommerhus i Ny Mølle.
Foto: Privat
Gunhild fortæller om, hvordan hun og familien har glædet sig over de friske strande nær Krejbjerg.

Stemningsbilleder fra landbruget

Kristian og Peter – neg køres ind
Foto: Privat
Fra venstre: Erling Gammelgaard Kristensen, Niels Karlsen.
Foto: Privat
Anton Kristensen vasker mælkespande
Foto: Privat
Foto: Privat

Idræt

Hvad Gunhild ellers brugte fritiden til.
Krejbjerg-opvisning 1951. Gunhild er første pige til venstre på anden række.
Foto: Privat

Gymnastikken har i flere generationer betydet meget for Krejbjergs fritidsliv, og i høj grad også for Gunhild, som på billedet står som nummer et fra venstre i anden række.

Krejbjerg-piger 1964-65.
Pianist Inger Villadsen
Leder Gunhild Frederiksen, Oddense
Foto: Privat
Krejbjerg Pigehold 1955.
Øverst fra venstre:
Anna Krejberg, Tove Boe Jensen, Gunhild Frederiksen (Kristensen), Bente Mousten Bak, Ketty Hedegaard
I midten:
Ingrid Stagstrup, Jytte Juulsgaard
Forrest:
Annelise Dahl
Foto: Privat
Krejbjerg Karle 1954:
Øverst fra venstre:
Henning Kirk Jensen, Kristen Frederiksen, Svend Åge Henriksen
Mellemste række:
Åge Krejberg, Gunnar Frederiksen, Asger Kirk Jensen
Målmand:
Svend Jeppesen
Foto: Privat
Krejbjerg pigehold 1953
Øverst fra venstre:
Gunhild Frederiksen (Kristensen), Åse Dahl, Marie Moog
Mellemste række:
Sonja Nielsen (Johnsen), Jytte Juulsgaard , Minna Juulsgaard
Med bolden:
Annelise Dahl
Foto: Privat
Krejbjerg pigehold 1954:
Øverst fra venstre:
Birte Drejer (Johnsen), Gunhild Frederiksen (Kristensen), Mette Stisen (Bach), Else Holm (Mousten)
Mellemste række:
Jytte Juulsgaard, Anna Madsen (Krejberg), Ketty Hedegaard
Målmand:
Ida Sund (fra Oddense)
Foto: Privat
Pigerne råhygger ved et stævne
Foto: Privat
Landsstævne. Stævnerne betød meget.
Foto: Privat
Hygge på tilskuerpladserne.
Foto: Privat

Krigen og Gunhilds skolegang i Krejbjerg

Gunhild fortæller blandt andet om den forhutlede tyske pige, der efter krigen tre måneder hver sommer gennem fire år kom på besøg/var i pleje hos familien og blandt andet også med i skole.

Efter en del års afbrudt kontakt fik Gunhilds forældre igen forbindelse med hende, og siden da har der været jævnlig kontakt. I dette efterår (2022) kommer Asta atter på besøg hos Gunhild.

Asta fotograferet i tysk skole i den alder, hvor hun begyndte at komme til Buksager 12 i Krejbjerg. På det lille billede er Asta mange år senere fotograferet sammen med sin datter, Petra.
Foto: Privat

Krejbjerg skole, 50 års jubilæum i 2003 hos Svend Henriksen. Gruppen var samtidig konfirmander, hvor en del af af dem, blandt andet Gunhild Frederiksen, var tilknyttet Rødding valgmenighed
Foto: Privat

Bageste fra venstre: Henry Rasmussen, Svend Henriksen, Svend Krejberg, Bent Mark,Anders Dalsgaard, Uffe Klokkeriis, Søren Gudiksen.
Forreste fra venstre: Karen Hansen (Staustrup), Sonja Nielsen (Johnsen), Gunhild Frederiksen (Kristensen), Lis Nielsen (Mikkelsen), Jytte Risgaard (Juulsgaard), Meta Eskildsen (Mouritsen): Fraværende ved skole/konfirmand-mødet var Elley Zinck (Dahl).


Valgmenigheden – konfirmation

I perioden fra 1904 til 1970 spillede valgmenigheden Rødding-Krejbjerg en betydelig rolle. På konfirmandholdet i 1952 var fem af børnene fra Krejbjerg.

Kredsen omkring valgmenigheden fik i 1907 oprettet Rødding Friskole. I 2019 blev friskolen lukket på grund af for få elever.

Både valgmenigheden og friskolen havde tilslutning af medlemmer/elever fra det øvrige Vestsalling.

De fem (seks) fra Krejbjerg på konfirmandholdet:
Bageste række fra venstre:
Nr. 2 : Uffe Madsen, nr. 5 fra Svend Krejberg, nr. 6 Søren Gudiksen
Næstbageste række fra venstre:
Nr. 1 Anders Dalgaard, (nr. 2 Holger Mikkelsen)
Forreste række fra venstre:
Nr. 1 præsten Søgaard Andersen, nr. 4 Gunhild Frederiksen (Kristensen), nr. 5 Meta Eskildsen (Mouritsen)
Foto: Spøttrup Lokalhistoriske Arkiv

Anton Kristensen (Gunhilds far) bliver ansat som kasserer i Krejbjerg sognekommune. Underskrifter: Aage Bengaard var sognerådsformand, og Chr. Ludvigsen, Kristian Laursen og Andreas Sørensen menige medlemmer af sognerådet. Anton Kristensen underskrev også.

Mødereferatet i maskinskrift:
Sognerådsmødet afholdtes den 2. april hos Aage Bengaard.
Dagsorden:
Ansættelse af en kommunekasserer uden for sognerådet.
Med forventet tilladelse fra amtet besluttedes det enstemmigt at antag Anton Kristensen, Krejbjerg, som kasserer for et år mod en fast løn på 2.000 kr. Men Kaution samt andre forpligtelser som, amtet eventuelt forlanger for stillingens overtagelse, indgår Anton Kristensen får at opfylde, hvilket bekræftes ved hans medunderskrift. Dersom amtet kun forlanger en kautionsforsikring, indgår sognerådet for at betale denne.
Protokollen oplæst. Mødet hævet.
Underskrevet: Aage Bengaard, Chr. Ludvigsen, Kristian Laursen og Andreas Sørensen og Anton Kristensen.

Brevet her er til Anton og Tove Kristensen fra en ven af huset og en kollega til Anton (kontrolassistent). Det fortælle om hverdagsbegivenheder og illustrerer, at man dengang gav sig tid til at skrive breve og havde lært at skrive virkelig nydeligt – en pæn håndskrift blev vægtet i skolen.
Brevet ser ud til at være blevet reddet fra kakkelovnen i sidste øjeblik.