• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Små nicher med store oplevelser

Stikkelsbær-bladhvepsens larver ribber mine jostabær buske. Filmstumpen er i Youtube-kvalitet, men originalen er knivskarp.

Sidste sommer blev mine to jostabær-buske totalt raseret af en larverne fra en bladhveps, stikkelsbær-bladhvepsen (euura ribesii). Nå, men jostabær er ikke så spændende, så pyt! Se til gengæld hvad min lille mikroskop fortæller om det at være larve af euura ribesii