• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Tidsbilleder

Krejbjerg i 1950’erne

Pristavle for Krejbjerg Andelsmejeri, 1957

Krejbjerg i 1960’erne

Sygekassebogen i 1960’erne
Frysebokskvittering fra 1962 underskrevet af Ivar Knudsen
Forsikringskvittering fra 1966, posten er øjensynligt Egon Højgaard
Ulykkesforsikringspræmie 1965
Udbetaling fra ulykkesforsikring 1961 og 1967