• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Svend Aage Henriksen

Svend ved forældrenes guldbryllup.

Svend (Aage) Henriksen er født og opvokset på Humlegårdvej 15 i ejendommen “Lundal”.
Han er den yngste af en søskendeflok på otte, og i dag er han 83 år gammel.

Svend fødsel, udskrift af kirkebogen

Hans forældre var arbejdsmand Anton H. Henriksen og Inger Kirstene Henriksen (Jensen)

Anton og Inger blev gift i Vile den 12. april 1921
Flaget blafrer for vestenvinden på Anton og Ingers guldbryllupsdag.
Forældrene foran deres ejendom ved guldbrylluppet den 12. april 1971
Svends barndomhjem malet af ???
Billedet af søskendeflokken på guldbryllupsdagen, fra venstre:
Henry, Hilda (Mouritsen), Ida (Nielsen), Arne, Elly (Hansen), Anna (Hangård), Kristian, (bette) Svend
Humlegårdvej 15. Foto Aalborg Luftfoto ca. 1950
Humlegårdvej 15. Foto Aalborg Luftfoto 1961
Humlegårdvej 15. Foto Ariel/Dansk Luftfoto 1990
Humlegårdvej 15. Foto Kortforsyningen 2021
Humlegårdvej 15. Foto Kortforsyningen 2021
Gul: matrikel 56b’s afgrænsning. Rød: bygningerne på matrikel 56b. Klik på billedet for at forstørre det.

Omkring Svends barndomshjem opstod der for et års tid siden uenighed med naboen på Humlegård om matriklens (56b) afgrænsning, hvor modparten påstod, at de nuværende beboere havde bygget på deres matrikel. Svend blev bedt om at komme for at udpege de oprindelige “grænser”, og det gjorde han så overbevisende, at synsfolkene kom til afgørelsen, at byggeriet var på bygherrens egen matrikel og således fuldt lovligt.