• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Stavnsbundet i Salling og Fjends

Jeg har tilladt mig at scanne den lille bog “Stavnsbundet i Salling og Fjends” som blev udgivet i 1988 af “Skiveegnens lokalkomité for stavnsbåndsjubilæet 1988”. Hvis der er nogle af forfatterne, der ikke vil acceptere det, fjerner jeg det naturligvis straks igen fra hjemmesiden!

Krejbjerg sogn er naturligvis forbundet med omegnen på mange måder. Den lille bog, du kan læse herunder, giver i korte artikler et fint billede af livet på egnen, og mange af beskrivelserne illustrerer da også forholdene her i sognet.

Stavnsbindingsla-compressed