• Skiftende billede hver time
  Billede 1

  Forstør dit pc-skærmbillede:

  Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Skoler og skolegang

Siden 1962 har der ikke været nogen skole i Krejbjerg. Krejbjergs skolevæsen blev da lagt sammen med Balling-Vollings.
I dag er der frit skolevalg, og fordi skolebussen er blevet en del af MidtTrafik og kører til Balling over Oddense, er det over tid blevet almindeligt, at familier fra Andrup sender børnene i skole i Oddense fra 0. til 6. klasse. Ellers går langt de fleste børn fra sognet i Balling skole.

En lille sløjfe på skolehistorien er opførelsen af Krejbjerg Forsamlingshus (det nuværende Krejbjerg Kulturhus). Huset blev bygget og taget i brug i 1964 og indviet med en fest den 15. marts 1965. Sang til indvielsen af forsamlingshuset.
Pengene til huset stammede fra Krejbjerg Kommunes Skolefond, og skulle egentlig være brugt til en ny skole på det sted, hvor forsamlingshuset nu ligger, men sognerådet valgte skolesammenlægning med Balling-Volling i stedet, og pengene blev så brugt på et nyt forsamlingshus. En vellykket investering for sammenholdet i sognet!

Sommerfest 2004 i Krejbjerg Forsamlingshus. Foto privat.
Fra Krejbjerg Sogneråds protokol 24. maj 1963

Faktisk valgte sognerådet i første omgang et samarbejde med Rødding Kommune, og det skete efter en folkeafstemning i sognet. Afstemningsresultatet fremgår af dokumentet til venstre:
Der var 316 valgberettigede
77 stemte for Rødding
40 stemte for Balling
Stemmeprocenten var 37,4

Samarbejdet med Rødding varede dog kun et år, derefter opstod der strid om anvendelse af tre lærerboliger i Krejbjerg. Rødding mente, at de var berettiget til at bruge disse som lærerboliger for tre af Rødding Skoles lærer, mens Krejbjerg Sogneråd fastholdt, at det var Krejbjerg Kommunes huse, som de kunne sælge til anden side.
Resultat: Året efter indledte Krejbjerg i stedet et skolesamarbejde med Balling-Volling Kommune.


Krejbjerg Forskole

Krejbjerg Forskole blev bygget i 1914, og nøglen blev drejet om for sidste gang i sommeren 1961.

Der har været disse lærere i forskolen:
Edel Kirsten Boel fra 1915 til 1919
Elise Clausen fra 1919 til 1954
Frk. Inge Larsen fra 1954 til 1962
Frk. Langhave 1959? – 1961?
Rasmussen aug. 1961 –

I 1962-63 Havde frk. Larsen 1., 2. og 3. kl. nede i den “store skole”. Fra 1963 kom alle elever til Balling Skole.

Den gamle forskole i Krejbjerg, Åbakken 32, foto 2014, Ivan Andersen.

Om Elise og Johannes Clausen fortæller Vagn Vestergaard:
“Mine forældre kom meget sammen med Elise og Johannes Clausen, da jeg var dreng. Min far og Clausen ordnede ejendomsskyld (vurdering af ejendomme mv. ). De mødtes også til kortspil – tremandsvist (Elise spillede ikke kort)”.

“Elise var formand for Krejbjerg Husholdningsforening, hvor hun blandt andet læste op i “læsekredsen”. Her mødtes medlemmerne i de forskellige hjem, hvor hun så læste op”.

“Hun var også formand for husholdningskredsen for Salling og Fjends, hvor der blev holdt kredsmøder med foredrag og lignende i Teatersalen i Skive.”

I april 1965 flyttede Elise og Johannes fra Engsgård op i “Bentes gård”, Ginnerupvej 14.

Elise fik som en af de første i Danmark omkring 1960-61 pacemaker på grund af dårligt hjerte. Hun døde 1974 og Johannes i 1975.

Forskolelærer Elise Clausen ved tavlen. Foto Spøttrup Lokalhistoriske Arkiv.

Elise Clausen var gift med Johannes Clausen, og de boede på Engsgård (‘æ enggoer’), Buksager 13. Fru Clausen var engageret i skolen, hvor hun underviste i 35 år, men også i lokalsamfundet, hvor hun blandt andet har været formand for husmoderforeningen.

Evelyn Jensen om fru Clausen
Den gamle forskole i Krejbjerg, Åbakken 32, bygget 1920. Foto Aalborg Luftfoto, 1948-52.

Flere udklip fra Skive Folkeblad om Elise Clausen (Klik for at forstørre):

25 års jubilæum i 1944
Sidste skoledag i 1954

Menighedrådsvalg 1953

Amtsungdomsnævnet 1962
Formand for Salling Fjends Husholdningsforening 1962
Elise Clausens nekrolog
Elise og Johannes Clausens gravsten står nu i “mindelunden” på Krejbjerg Kirkegård.

Skolekomedie:

Blokfløjtenist: Claus Poulsen
Pianist: Helge Myrup
Violinist: Jørgen Møller
Første række tv. : Mette Vestergaard, Ketty Rasmussen, Henny Henriksen, Ina Jensen, Bente Hansen, mellem/bagved Ina og Bente: Birthe Riis, Niels Pedersen
Anden række tv.: Karin Bodil Larsen, Niels Mølvadgaard,????, Hans Nørgaard, Bertel Juulsgaard, Else Christensen, Gerda Sørensen
Tredje række nr. to, Annelise Vestergaard (Pedersen), bag Annelise: Erne , Linda Graversen, mellem Annelise og Linda titter måske Jonna Dahl frem
To bagerste: Ove Teglgaard, Bent Hansen, lige foran Bent Hansen: Ernes tvillingesøster (navn??)
Fra venstre: Birgit Bak (Pedersen), Hugo Pedersen, Lis Jensen, John Mailand, Finn Dahl, Erling Rusbjerg, Åse Rasmussen, ???
Bagerst tv. Birgit Bak – øvrige mangler
1961 Skolekomedie . Fra venstre: 1. Birtha Sørensen 2. Birgit Pedersen 3. Sinne Asbjørn 4. Åse Rasmussen 5. Kis Bach 6. Else Jakobsen. Foto: Spøttrup Lokalhistoriske Arkiv.

Hjælp med at få de sidste spørgsmålstegn fjernet og eventuelle fejl rettet herunder>>>>

Tre årgange fra forskolen i Krejbjerg 1956 fotograferet foran forskolen (foto ved Claus Poulsen, assistance ved identifikationen: Jørgen Johnsen):
Bageste række fra venstre: Helge Myrup, Ejgild Sørensen, Andreas Søndergaard, Holger Jakobsen, Gunner Bruun Pedersen, Leif Pedersen, Verner Tejlgaard, Jørgen Johnsen, Claus Poulsen, Henning Laursen, ????
Tredje række fra venstre: Frk. Larsen, Birgit Bak (Pedersen), ???, (?) Eskildsen, Annelis Hedegaard, Esther Nielsen, Ulla Mølvadgaard, Elva Rusbjerg(?), ? Sørensen, Dorthe Poulsen (?).
Anden række fra venstre: Vagn Vestergaard, Niels Jørgen Nørgaard, Åse Rasmussen, Inge Marie Sørensen, Jytte Brun, Stinne Eskildsen, Inga Moustsen, Anna Jakobsen, Inga Riis, Bent Hansen, Bertil Juulsgaard.
Første række fra venstre, siddende: ???, ???, ???, (?) Riis, Jenny Sørensen, Bit (Birthe) Jørgensen, Jonna Laursen, ???.
Indsendt af Linda Graversen
Forreste række fra venstre: ? Inge Marie Thorsen, Ketty Kåstrup, Anne Grethe Grundvad Nielsen, Henny Henriksen, Ebba Ebbesen,  Mette Vestergaard, Birthe Riis, Kan ikke huske navnet, men hendes forældre var røgtere hos Julius Thomsen Norvej 13, Karen Bodil
2. række fra venstre: Henning Hansen (PUS), ?, Johannes Johnsen, Gerda Sørensen, Kis Bak, Lis Jensen, Anne Lise Petersen, Linda Graversen Nielsen, Ketty Rasmussen, Niels Petersen, Karsten Fredriksen (i Hummelgaard)
3. række fra venstre: Ib Nielsen, Ole Bak, ?, Erling Rusbjerg, Ebbe Myrup, ? tvilling til Gerda), Mogens Rossen, Niels Mølvadgaard, ?, Kristian Bruun
4. række fra venstre: Frk. Larsen, Hugo Petersen, Børge Bruun, Hans Nørgaard, Axel Jørgensen, Jørgen Jakobsen, John Mailand, Jørgen Møller, Finn Dahl, Per ? og Pers bror (mener jeg) Jeg er usikker på om de hed Teglgaard?
Dabog for 1959.
Årsstatistik for 1952.

Der blev omhyggeligt ført dagbog over fremmødet i alle klasser.


Krejbjerg “store” skole

Skolen blev bygget i 1872 og gymnastiksal/forsamlingshus i 1922. Den store skole blev ligesom forskolen lukket i sommeren 1962.

Lærer Poulsen, Svend Gunnar Poulsen, var læreren, der drejede nøglen om i skolen i Krejbjerg i sommeren 1962. Han blev ansat i Krejbjerg i 1953. (Foto ved Claus Poulsen (født 1948, søn af lærer Poulsen)).
Krejbjergs “store” skole, Åbakken 40c, foto omkring 2020, “skråfotos.kortforsyningen.dk”
Krejbjergs “store” skole, Åbakken 40c, foto 1958
Birthe Johnsens anbefaling skrevet af førstelærer Poulsen.
Den store skole, foto ved Claus Poulsen.

Claus Poulsen og hans hustru, Anne Mette, besøgte os på Åbakken 36 i juli 2022, og han medbragte fotos og en fremragende hukommelse om tiden i Krejbjerg, hvor han og hans tvillingesøster voksede op i perioden 1953 til 1962. Spændende at høre, og jeg er sikker på, at vi løbende får stor glæde af Claus’ gode hukommelse 🙂

6. og 7. klasse fra den store skole (Åbakken 40) omkring 1952 med lærer Jensen (Lars Peter Jensen):
3. række fra venstre: Anders Dalgaard, Henry Rasmussen, Svend Åge Henriksen, Bent Mark, Uffe Madsen
2. række fra venstre: Bente Mousten Bak, Sonja Johnsen, Gunhild Frederiksen (Kristensen), Jytte Juulsgaard, Inger Brun, Ingrid Saugstrup.
1. række fra venstre: Karen Saugstrup, Lis Mikkelsen, Elly Dahl, Meta Eskildsen (Mouritsen), Elly Jensen

Nr. 40 matr. nr. 52b 52c (Krejbjerg)       Krejbjerg skole
1844   ”   Skøde til Krejbjerg Sogns Beboere”
(1980) Svend Meldgaard Pedersen.
Skolen blev købt i ????? af Vigan og Ingrid Bertelsen og solgt til Svend og Else Meldgaard i foråret 1971.
I 2008 blev skolen igen handlet og solgt til..????

Krejbjergs “store” skole, Åbakken 40c,. Foto: Aalborg Luftfoto, 1961
Krejbjerg pogeskole på udflugt. Foto: Spøttrup Lokalhistoriske Arkiv.
Bagerst fra venstre: 1.række: 1. Elisa Clausen 4. John Jacobsen søn af Ingrid Jacobsen 2. række: 4. Else Mousten senere gift Holm 5. Mette Bach Stiesen 6. Jytte Juulstrup 7. Birthe Johnsen datter af tømrer Johnsen. Foto: Spøttrup Lokalhistoriske Arkiv.
1947 Krejbjerg forskole : Bagerst fra venstre: 1.række: 1. Elisa Clausen 4. John Jacobsen søn af Ingrid Jacobsen 2. række: 4. Else Mousten senere gift Holm 5. Mette Bach Stiesen 6. Jytte Juulstrup 7. Birthe Johnsen datter af tømrer Johnsen. Foto: Spøttrup Lokalhistoriske Arkiv.
1952 Krejbjerg forskole : Bagerst fra venstre: 1. række: 1. Elisa Clausen 2. Preben Madsen 3. Holger “Rusbjerg” Damgård 4. Jens Kristian Teglgård, søn af Jens Gotfred Teglgård 5. Søren Moutsen Back 6. Harald 7. Jens Christian Bach, Krejbjerggård 2. række: 1. Lisbeth Nørgård 2. Laura Katrine Nielsen 3. Grethe Andersen 4. Ukendt 5. Jytte Møller – Karen og Laurids Møllers datter 6. Grethe Laursen Dahl 7. Tinne Elisabeth Nørgård Pedersen. Foto: Spøttrup Lokalhistoriske Arkiv.
1910 Krejbjerg skole. Foto: Spøttrup Lokalhistoriske Arkiv.
1923 Klassebillede : Bagerst fra venstre: 1.række: 1. Asbjørn 2. Rigmor, 3. Anne 4. Mary Røgild 5. Anne Andersen 7. Mariane Møller, 8. Marinus Eskildsen 2. række: 1. Dagny Bruun 3. Dagmar Smedegård 4. Johannes Storegård 7. Mariane Ejsing 8. Marius Gjedde 3. række: 1. Ida Andersen 2. Mary Kieldsen 4. Jens Nielsen 5. Egon 6. Dagny Præst 7. Helga Andersen 4. række: 1. Viggo 3. Viktor Christiansen 4. Johannes Christiansen. Foto: Spøttrup Lokalhistoriske Arkiv.
1934 Krejbjerg skoles 3-4. kl uden navne. Foto: Spøttrup Lokalhistoriske Arkiv.
1948 (eller 1951) Krejbjerg skole årg. 42-45: bagerst fra venstre: 1.række 1. Lars Peder Jensen (lærer) 2. Harry Bak Jensen 3. Bent Hedegård 4. Peter Svenningsen 5. Magne Karlsen 6. Chresten (Eller Bent) Kjeldsen 7. Verner Eskildsen 8. Christian Henriksen 9. Hans Stagstrup 2. række: 1. Dorthe Præst 2. Sonja Kjeldsen 3. Ester Jensen 4. Sigrid Bengård 5. Agnes Dahl 6. Bodil Nielsen (eller Larsen) 7. Inga Larsen 3. række 1. Evylyn Jensen (Nielsen) 2. Henny (eller Minna) Jensen 3. Grete Madsen 4. Elly Christiansen 5. Marie Moog 6. Anna Krejbjerg 7. Sonja Knudsen 8. Grethe Larsen 9. Karen Magrethe Rusbjerg 4. række: 1. Minna Juulsgård 2. Åse Dahl 3. Inge Laursen 4. Inger Brunn ? 5. Ingrid Stagstrup 6. Bente Mousten Bach 7. Lydia Larsen. Foto: Spøttrup Lokalhistoriske Arkiv.
1954 Krejbjerg skole Bagerst fra venstre: 1. Helge Nyrup 2. Eigil Sørensen 3. Andreas Søndergård 4. Holger Jakobsen 5. Gunnar Bruun 6. Leif Pedersen 7. Verner Teilgård 8. Jørgen Johnsen 9. Claus Poulsen 10. Henning Dahl 11. Ove Teilgård 2. række: 1. Lærer Inger Larsen 2. Birgit Pedersen 3. Jensine Elisa Andersen 4. Erna Eskildsen 5. Anne Lis Hedegård 6. Ester Nielsen 7. Ulla Mølvadgård 8. Elva Rusbjerg 9. Anna Sørensen 10. Dorthe Poulsen 3.række: 1. Vagn Vestergård 2. Niels Jørgen Nørgård 3. Åse Rasmussen 4. Inger Marie Sørensen 5. Jytte Bruun 6. Sinne Eskildsen 7. Inga Moustsen 8. Anna Jakobsen 9. Inga Riis 10. Bent Hansen 11. Bertil Juelsgård 4. række: 1. Birthe Sørensen 2. Åse Nielsen 3. Else Jakobsen 4. Erna Riis 5. Jenny Sørensen 6. Birte Jørgensen 7. Jonna Dahl 8. Jytte Pedersen. Foto: Spøttrup Lokalhistoriske Arkiv.
1960 Udflugt til København: Taget udenfor vandrehjemmet: fra venstre 1. Anna Sørensen 2. Inga Riis 3. Birthe ? Sørensen 4. Sinne Asbjørn 5. Jonna Dahl 6. Åse Rasmussen. Foto: Spøttrup Lokalhistoriske Arkiv.

Krejbjerg Friskole

Krejberg Friskole blev oprettet i 1885 af Kristian Mikkelsen, Gammel Hede, og Niels Gudiksen, Nørre Andrup. Indtil 1902 blev friskolen skiftevis holdt i de to mænds hjem. Fra 1902 til 1922 lejede “Friskoleforeningen i Krejbjerg” Krejbjerg forsamlingshus (Lykken 4) til friskole. I 1922 købte foreningen huset og friskolen fortsatte indtil 1932, hvor den blev nedlagt.

Krejbjerg Friskole, Lykken 4, fungerede fra 1902 til 1932 i det gamle Krejbjerg forsamlingshus. Foto: Aalborg Luftfoto 1948-52. Bygningen er nu fjernet.
Luftfoto fra 1954 af Lykken med friskolen til højre i billedet (Efter Kraks kort)
Samme område omkring 2020. Friskolen er fjernet.
(Efter Kraks kort)

Lærere i Krejbjerg Friskole:

Ane Kirstine Nielsen
“Krejbjergs Samvittighed”
Herdis Kristensen
Frk. Kristensen
Frk. R. Bonde
Frk. Bodilsen

1885-1925

Efter 1925

Krejbjerg Friskole. Foto: Ariel/Dansk Luftfoto 1990
1905 Krejbjerg Friskole: Lærerinde Ane Kirstine Nielsen,før lærerinde på “Gammelhede” og hos Niels Gudiksen,Nr. Andrup. Af eleverne er navngivet øverst fra venstre: 1. rk. nr.3: Jens Kristian Sørensen 2. rk. nr.7Marie Jensen – Frammerslev 3. rk. nr.6:Inger Bach Kristensen – Vadum Møllegård 4. rk. nr.7:Niels Kristian Kirk. Foto: Spøttrup Lokalhistoriske Arkiv.
1921 Krejbjerg Friskole. De to lærerinder er Marie Hansen og Ane Kirstine Nielsen. Navngivet. Foto: Spøttrup Lokalhistoriske Arkiv.
1922 Krejbjerg Friskole. Lærerinde Ane Kirstine Nielsen med unavngivne elever. Foto: Spøttrup Lokalhistoriske Arkiv.
1931 Ane Kirstine Nielsen Friskolelærer ved Krejbjerg Friskole fra 1885 – 1925 Friskolelærer i 40 år. Hun fik under hædersnavnet: Krejbjergs samvittighed. Foto: Spøttrup Lokalhistoriske Arkiv.
Friskolen – sidste udkald. Foto af Ib Svenningsen.
Lykken 4. Friskolen: den røde plet ved pilen. I dag er den væk.

Nr. 4 matr. nr 59  6o (Krejbjerg)
Fra gammel tid står matr. nr.59 opført som ”en lergrav tilhørende lodsejere og byens beboere”
1923  fra Krejbjerg sogneraad til ” Friskoleforeningen i Krejbjerg”
1933  Jacob Jacobsen,    1934 Simon P. Jørgensen,    1944 Frederik Jørgensen,
1946  Frode Eskildsen, 1984 Finn Andersen, 1989 Hans Dons
1999 Villy E.H. Nielsen, 2001 Allan Mølgaard


Krejbjerg Højskole eller Den højere Bondeskole i Krejbjerg

Bertel Nørgaard var gårdejer til Nørgård i Krejbjerg Sogn, og han oprettede 1851 en af Danmarks første højskoler på sin gård (“Den højere Bondeskole i Krejbjerg”). Skolen begyndte med 15 elever hjemme på Nørgård.

Klik her for at læse meget mere om Bertel Nørgaard og højskolen andet steds på hjemmesiden.

Foto: Aalborg Luftfoto omkring 1950

Nr. 20 matr. nr.55b 6a 6d 54h 9a  (Krejbjerg)  3c 3e 5k 7b (Oddense)  “Nørgaard”
1817  selvejer Esper Jensen,    1831 Bertel Lavstsen,   
1862  amtsbevilling for enken  Bodil Nørgård f. Jensen,
1870  Jens Bertelsen Nørgaard,    1906 skifteretten som adkomst for enken Dorthea f. Jensen,
1906  Bertel Nørgaard,    1933  Jakob Hansen Vestergaard,        1986 Vagn Vestergaard
På matr 9a, var der opført en „Hollandsk Vejrmølle
i 1871   brandassuranceattest som adkomst for Møller Jens Christian Sørensen
1885  Andreas Peder Theodor Hansen,   1894  Claus Jensen Skov
Der er i 1875 oprettet en aftægtskontrakt med prioritet i møllen til fordel for Chresten Andersen og hustru, også indeholdende forpligtelse til ”at opdrage den 11 årige Eskild Larsen”

Kortet her er sammensat af et nyt og et gammelt kort. Øverst til venstre i den røde firkant har vi den nuværende “Nørgård”, og nederst til højre den oprindelige, som efter en brand blev flyttet længere op i terrænet.

Nørre Andrup Biskole

Her er vinterskole fra cirka 1818, og Christen Spillemand, der roses af præsten for udmærket undervisning, er antagelig den første lærer. Skolen nævnes endnu 1859. (Ejnar Poulsen: ‘Viborg amts skole- og degnehistorie’)Undervisning på landet og i byen

Skal man sige det groft, så var mange gårdmænd i den lidt fjernere fortid ikke interesseret i, at børnene på landet skulle have anden undervisning end konfirmationsforberedelsen. De skulle på landet for at tjene – mange fra syvårsalderen, men i hvert fald, når de var konfirmeret. Dér blev de oplært i køkken, stald og mark og skulle lære at passe det hårde arbejde. Det kunne de jo ikke, hvis de samtidig skulle passe skolen. Og lærdom risikerede også at føre til oplysning og forståelse af deres egen trældomsagtige situation og dermed til utilfredshed. Det tjente nok ikke storbondens interesse!

I Krejbjerg/Rødding stod diskussionen i 1800-tallet om bønderkarlenes skolegang og oplysning i høj grad mellem gårdejer Bertel Nørgaard og Nis Nissen til Spøttrup. Nørgaard var oplysningens mand, og Nissen den konservative, der ikke ønskede at spilde for mange midler på bønderkarle, som blot skulle lære at passe deres arbejde.

I Jeppe Aakjærs “Vredens børn” får vi et godt indblik i tjenestefolkenes vilkår, før de fik skolegang og andre rettigheder.

I byen var situationen noget anderledes, som du kan se herunder:

Undervisning på landet (Krejbjerg)

Fra 1741 ansatte man i Rødding og Krejbjerg en omgangslærer- en lærer, der rejste rundt på gårdene og underviste. På den måde kunne man undgå at bygge en skole.

Den første skole i Krejbjerg blev bygget omkring 1790 (hvor vides ikke).

Først da den nye skole blev bygget i 1872 (Åbakken 40), og den nye forskole i 1914 (Åbakken 32) og en ny gymnastiksal/forsamlingshus (Åbakken 40) i 1922, kan man tale om velorganiserede skoleforhold i Krejbjerg.

Undervisning i Byen (Skive)

Fra omkring reformationen, 1536, og frem til 1740 havde Skive en latinskole og en skole i både Resen og Skive.

Fra cirka 1820 til midt i 1800-tallet fik Skive organiseret “moderne” skoleforhold. Med en kommunal skole og en friskole og nogle få ansatte lærere.

Efter den tid havde Skive et velfungerende “byskole-system”.


Afsnittet “Rødding Sogns Skolevæsen” i den lille bog, “AF RØDDINGS HISTORIE” involverer også Krejbjerg Sogns skolehistorie. Bogen har jeg lånt af Henning Frostholm, Bådsgaard.

Klik på billedet for at forstørre det:

Nedenfor er teksten om Krejbjergs skolevæsen som et uddrag af bogen.

KREJBJERG SKOLE
Annex til Rødding. Fra 1741 antoges en omgangslærer til 20
sietdaler årlig, og man undgik at bygge skole. Den første skole
opførtes ca. 1790 og var på 7 fag hus, hertil byggede lærer Primdahl på egen bekostning 3 fag hus, denne bygning var 1872 „lige
så rådden som åben og trængte til hyppige reparationer“. 1872
byggedes en ny skole, 1914 forskolen og 1922 en gymnastiksal.

 1. Christen Sørensen [Degn], ca. 1741—64, antages af have
  været skh. i Krejbjerg, f. 1715, begr. 11/6 1777. G. 1759 m. Lisbeth
  Andersdatter, f. 1725, d. 1797.
 2. Christen Nicolaj Hjardemaal, 1764—70. Se Hjerk.
  90
 3. Jens Lind, 1770 til ca. 77, f. ca. 1731, ca. 1761 skh. i Tøndering, dernæst i Harre, 1770 i Krejbjerg med 12 rdl. årl. løn, som
  betaltes af Spottrups ejer.
 4. Benjamin Sinding, 1777—1816, f. 1736. (Søren Chr. Chr. S.,
  1738—70 præst i Alsted-Bjergby, g. m. Frederikke Christiane
  Lynge). Ikke stud., ca. 1762 skh. i Vile-Sæby, derefter i Harre,
  1770 substitut i Rødding, ca. 1777 skh. i Krejbjerg, d. 28/12 1816.
  G. I m. …, d. før 1787. G. II 11/10 1787 m. Anne Sahl, pige i Krejbjerg, f. 1750, d. 1799. G. III 3/10 1799 m. Kirsten Pedersdatter
  af Andrup, f. 1761. (Peder Christensen). Benjamin Sindings
  søskende: 4) Ulricha Sophia, g. m. degnen Andr. Lyhne, se Durup;
  2) Christian, var 1779 degn i Vilsted-Vindblæs; 3) Christian Peiter,
  se Oddense; 4) Morten, tjente etatsråd Fædder i Kbh.; 5) Peder
  Breum, var 1794 ved regimentet i Slesvig; 6) Carl, var 1779 skræddersvend i Randers; 7) Else Cathrine, g. 23/3 1786 m. Christen
  Pedersen Nautrup i Sevel.
 5. Lorentz Christian Nielsen, 1817—18, f. ca. 1791, dim. Tø.
  1814, midlertidig 2’1. i Skive, 31/1 1817 kaldet til 1. og ks. i Krejbjerg, overtog embedet 1/5, fra 1/8 1818 informator i Viborg, 1829
  boede han i Overlund. G. m. Helene Marie Nielsen, f. ca. 1793, der
  1817 kom fra Tønder til Krejbjerg.
 6. Jeppe Christensen Primdahl, 1818—65, f. 1795 i „Æ långhus“, Krejbjerg. (Gdr. Chr. Pedersen P., senere Sønderup, Harre,
  g. m. Ane Jeppesdatter). Dim. Ra. 1817, 1/10 1817 konst. 1. og ks.
  i Lyby og 1/11 1817 til 1/8 1818 tillige konst. 2’1. i Skive på grund
  af lærermangel, 10/8 1818 1. og ks. i Krejbjerg, entl. 1/9 1865 på
  grund af brystsvaghed, d. 7/5 1866. Kaldtes „Æ gammel Sanger“.
  Dattersønnen godsejer Chr. Lauritzen rejste en mindesten på graven. G. I 25/11 1819 m. Hedevig Jespersdatter, f. 1790 i Bajlum.
  (Jesper [Esper] Sørensen). D. 17/6 1845. G. II 11/11 1845 m. Helene
  Cathrine Christensen, f. 1806 i Hvidbjerg, d. 1892 i Nr. Andrup.
  B.: O Anne Cathrine Marie, f. 20/10 1821; 2) Christen, f. 25/2 1823,
  se Vile; 3) Jesper Peter, f. 10/8 1828; 4) Anne Mathilde, f. 18/10
  1829; 5) Jensine Nicoline, f. 29/1 1833.
 7. Jens Rasmussen, 1865—68, f. 29/1 1844 i Bjerager. (Sadelmager, senere gdr., Rasmus Nielsen, g. m. Ingeborg Jendatter).
  Dim. Je. 1864, 1. ved Oddense højsk., 14/12 1865 1. og ks. i Krejbjerg, 11/8 1868 i Oldrup, Hundslund sogn, d. 13/12 1907, begr. på
  Odder valgmenigheds kgd. „En meget kendt og agtet mand langt
  ud over sin skolekreds“. 2 brødre blev lærere. Se „Fiksk.“ 1928, s. 2.
  G. m. Maren Jespersen, f. i Dyngby, Bjerager. (Gdr. Jesper Clausen,
  g. m. Kirsten Rasmussen). D. 15/3 1914 i Odder.
 8. K. K. P. Primdal, 1868—69. Se Ramsing.
 9. Christen Madsen Skovgaard, 1869—78, f. 5/7 1845 i Gudum.
  (Gdr. Niels Knudsen). Elev på Staby, dim. Ra. 1866, hjl. i Helligkilde, 4/2 1869 1. og ks. i Krejbjerg, 13/8 1878 i Rindom, entl. 1/9
  1906, d. 25/4 1914 i Ringkøbing. G. 22/10 1869 m. Christine Jensen.
  (Gdr. Peder J. i Helligsø). D. 11/5 1910. 3 sønner, der alle ligesom
  91
  forældrene døde af tuberkulose: Peder Jensenius, 1900 1. i Esbjerg,
  d. kort efter.
 10. Jens Poulsen Vimtrup, 1878—1908, f. 27/9 1841 i Åbølling,
  Føvling. (Hmd. Poul Asmussen, g. m. Dorthea Jensdatter). Dim.
  Ra. 1861, 1. ved bondesk. i Jetsmark, 23/4 1862 2’1. i Hals, 1863 1. i
  Ribe, 1/4 1867 ved Præstø amts højsk., 1868 forst. for Skals højsk.,
  der 1869 flyttedes til Hjarbæk, 1870 forst. for Frerslev højsk., 12/12
  1878 1. og ks. i Krejbjerg, entl. 1/5 1908, d. 6/9 1908 i Ny Holmstrup.
  G. I 1869 m. Anna Martha Smidt Østergaard, f. i Lundsmark, Hvidding, d. 1870. G. II 11/1 1871 m. Nicoline Kristine Nielsdatter Højgaard, f. 16/1 1850 i Kvols. (Gdr. Niels Nybro i Højgård, g. m. Anne
  Kathrine). D. 19/8 1926 i Ringsted. B.: 1) Agnor, f. 1873, elev på
  „Georg Stage“, druknede 1893 ved Sydamerikas kyst; 2) Martha,
  f. 30/3 1876, se Rødding li.; 3) Halfred, f. 14/4 1878, c. th., 1910
  præst i Estacion, Argentina, 1915 i Thorstrup-Horne, 1922 i Horbelev, g. m. Christine Petersen, (godsejer Ferd. P.), 7 børn: Ingefred,
  Thorkild, Agnor, Fermando, Anna Sofie, Kristen, Mogens; 4) Ingefred, f. 16/2 1880, elev på Vejle sem., d. 1900; 5) Rigbold, f. 2/2 1882,
  c. polyt, ingeniør, 1922—32 ved et jernbaneselskab i Chikago, derefter i privat virksomhed, g. i Kanada m. Jenny Andreasen fra Oslo,
  3 børn: Jens, Aase, Laurids; G) Guldvig, f. 24/4 1884, 1908 sygeplejeelev, 1911 assistent og 1918 afdelings-sygeplejerske på Rigshospitalet; 7) Urde, f. 2/9 1886, 1/10 1913 org. ved Set. Bendts kirke
  i Ringsted, har desuden mange elever i orgel, cello og klaver; 8)
  Brynhilde, f. 22/7 1888, d. som ganske lille; 9) Bjovulf, f. 30/12 1890,
  dr. med., prosektor ved universitetets patologisk-anatomiske institut, 1/2 1929 prosektor ved Bispebjerg hospital, g. 1927 m. Astrid
  Jensen (boghdl. Chr. J. i Holstebro), 2 børn: Gudrun, Jens; 10)
  Brynhilde, f. 5/9 1892, dim. Ve. 1917, vli. i Yderik pr. Tistrup, li. i
  Hasmark på Fyn, dim. Za. 1923, 30/5 1923 li. i Skævinge, 1937 i
  Tolstrup.
  — Kristen Stensgaard Gade, f. 26/6 1884 i Hundborg. (Smed
  A. V. G.). Dim. Ra. 1907, 1/10 1907 til 1/5 1908 hjl. i Krejbjerg,
  sidst 1910—48 1. i Næsborg.
 11. Frederik Engelhard Viggo Sørensen, 1908—19, f. 23/10
  1882 i Tostenæs sk. på Møen. (Lærer Chr. S., g. m. Kathrine Nielsen). Dim. Vo. 1905, 1905 v. i Fanefjord, 1/1 1906 i Lyngby realsk.,
  1/11 1906 2’1. i Thise, 1/5 1908 1. i Krejbjerg, 1/11 1919 i Svebølle.
  G. 25/9 1908 m. Karen Marie Lund, f. 18/1 1889 i Thise. (Gdr.
  Jens L. i Brokholm, g. m. Kristiane Brokholm).
 12. Christian Mathiasen Møller, 1920—24, f. 16/4 1890 i Borbjerg. (Lærer C. F. E. M., g. m. Anna Cathrine Lindegaard). Elev
  på Staby, dim. Ri. 1912, 1/9 1912 v. og derefter vi. i Husby, 1/5 1913
  2’1. i Borbjerg, 1/1 1920 1’1. i Krejbjerg, 1/3 1924 el. i Mejrup s.
  ø. sk., 1/3 1933 i Munksjørup, 1/11 1950 1’1. i Trabjerg, entl. 1955.
  En søster g. m. 1. J. C. Myrhøj, se Skive s. sk. Se Holstebro Dagbi.
  21/1 1956. G. 2/8 1924 m. Frida Margrethe Frederiksen, f. 12/10
  1899 i Fousing. (Købm. J. P. F., sidst i Mejrup, g. m. Karen
  92
  Madsen). En søster g. m. 1. E. Poulsen, se Løvskal. B.: 1) Henning, f. 11/4 1926, 1953 1. i Gaverslund, g. m. Kitty Nielsen, li.
  s. st.; 2) Karen, f. 19/12 1930, se Grinderslev; 3) Christian,
  kommis, kontorist i Holstebro.
 13. Lars Peter Jensen, 1924—53, f. 1/9 1893 i Kvols. (Fisker
  Søren Kristian J., g. m. Madsine Schmidt). Dim. Ge. 1919, v. i
  Kvols, nov. 1919 1. ved Bramminge eftersk., maj 1920 i Mjølden,
  1/5 1924 i Krejbjerg, d. 14/8 1953. G. 8/10 1920 m. Marie Kamilla
  Rabæk, f. 28/4 1896 i Engedal, Daugbjerg. (Gdr. Peder Pedersen R.,
  g. m. Kirstine). Se Skive Flb. 15/8 og 20/8 1953.
 14. Svend Gunnar Poulsen, 1953—, f. 23/8 1918 i Teestrup, Sorø
  amt. (Hmd. Carl P., g. m. Marie P.). Dim. Hs. 1947, 1/9 1947 1.
  i Ildved, 1/9 1949 i Torrild, 1/12 1953 1’1. i Krejbjerg. G. 31/5 1947
  m. Inger Andersen, f. 1/10 1917 i Tybjerg, Præstø amt. (Forp. Carl
  A. H., g. m. Anna Andersen).
  Lærerinder
 15. Edel Kirsten Boel, 1915—19, f. 16/7 1894 i Vester Assels på
  Mors, dim. 1915, 1/6 1915 li. her, entl. 1/9 1919. G. m. 1. Poulsen i
  Vendsyssel, senere på Mors.
 16. Elise Clausen, født Dalsgaard, 1919—54, f. 8/3 1896 i Vester
  Børsting pr. Skive. (Gdr. Jens D., g. m. Mathilde Paarup). Dim.
  Ve. 1917, 1/11 1917 vli. i Ferup, 1/5 1918 li. i Lundum privatsk.,
  1/11 1919 i Krejbjerg, entl. 1/10 1954. G. 16/5 1924 m. Johannes
  Clausen, f. 4/7 1897 i Vroue. (Gdr. og sognefoged Claus C. i Vestergård, g. m. Maren Toft). Gdr. i Krejbjerg. Hans brødre: Jens Chr.
  C., 1924 adjunkt i Århus; Sigvald C., se Kjellerup; Svend C., g. m.
 17. Rasmussens datter, se Kjeldbjerg. Se Skive Flb. 1/10 og 4/10 1954.
  — Skiftende vikarer 1/10 1954 til 1/1 1956.


  KREJBJERG FRISKOLE
  Skolen oprettedes 1885 af gårdmændene Kr. Mikkelsen, Gamle
  hede, og Niels Gudiksen, Nr. Andrup, og holdtes skiftevis i disse to
  hjem indtil 1902, da der lejedes lokale i Krejbjerg forsamlingshus,
  som købtes til friskole 1922 og solgtes 1932, da skolen blev nedlagt.
  — Ane Kirstine Nielsen, 1885—1925, f. 26/2 1860 i Ejstrup,
  Rødding. (Gdr. Niels Hansen, g. m. Ane Christensdatter). Ueks.,
  1885 li. i Krejbjerg frisk., entl. 1925, d. 10/4 1931 i Krejbjerg, ugift.
  Hædersnavn: Krejbjerg Samvittighed. — Derefter: Fru Herdis
  Christensen, frk. Christensen, frk. R. Bonde og frk. Bodilsen