• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Orangeri – grill – udsigtstårn


På borgermødet om udnyttelse af KBIF’s nye grund blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle forsøge at realisere nogle af forslagene fra mødet: Et udsigtstårn, et bålhus, et orangeri, en overdækket grillplads, et offentligt toilet og et stiforløb.

[ezcol_1half]

 

Arbejdsgruppe:

Åse Frostholm
Lone Mark Jensen
Bjarne Kristensen
Helge Zetterquist
Ivan Andersen

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Status 23-01-2016: Arbejdsgruppen har forladt ideen om bålhuset og toilethus og har i første fase satset på et større orangeri, en overdækket grillplads, et lille udekøkken og et lille plakathus.

I anden fase satser vi på udsigtstårn og stier.

Når vi har delt det op i de to faser, skyldes det praktiske forhold omkring støtte fra fonde og mølle-penge fra de kommende møller ved Hjerk Nor.

Vi har foreløbig fået bevilget 300.000 til projektet fra kommunens Landsbyfond. Desuden har vi søgt nogle større fonde og lokale pengeinstitutter

[/ezcol_1half_end]

 

Herunder kan I se mere om projektet, blandt andet budgettet og tegninger af orangeriet:

 

Projektet ‘Bertel Nørgaards Plads’

 

Bertel Nørgaards Plads
Denne ansøgning drejer sig om første trin af vores “Krejbjerg 2020”-projekt, nemlig etableringen af Bertel Nørgaards Plads i Krejbjerg, og hovedprojektet i denne fase er bygning af et orangeri. Desuden omfatter projektet en tilhørende overdækket grillplads, et beskedent udekøkken samt en informationssøjle – det hele bliver bundet sammen af stenbelagte gange og pladsen forbindes med “Væver-torvet”.
Formål og ide
I Krejbjerg sogn har fællesskabet altid betydet meget (se www.krejbjerg.dk), og derfor vil vi gerne udbygge og modernisere områdets fælles-faciliteter.

Samtidig ligger vi på Margueritruten, hvor rigtigt mange turister kommer, og af dem stopper allerede ganske mange op og besøger Jens Væver Museet og spiser deres medbragte mad på Væver-torvet.

Skoleklasser besøger også flittigt museum, torv, legeplads og boldbaner i forbindelse med undervisningen.

Det er således både områdets borgere samt et betydeligt antal gæster, vi gerne vil tilbyde vores nye faciliteter – men først af alt er formålet at bevare sammenhængskraften i vores lille landsogn, og den afhænger af dejlige og smukke steder at mødes og færdes.

Opbakning hos borgere og kommunen
Projektet er startet på baggrund af borgermøder og på initiativ af borgerforeningen.

Skive Kommune er vores nærmeste samarbejdspartner, og vi har afholdt møder med de relevante embedsmænd om projektet, som de via Landsbyudvalget bakker op om med et bevilget tilskud på 300.000 kr.

Vi har fået byggetilladelse til orangeriet.

Drift og vedligeholdelse
Vores velfungerende borgerforening og frivillige borgere sørger for den fremtidige drift og vedligeholdelse eventuelt med økonomisk hjælp fra lokale fonde og pengeinstitutter.

Kilder til finansiering
Vi har foreløbig søgt og fået bevilget ovennævnte beløb fra kommunens landsbyudvalg.

Borgernes medfinansiering
Borgerforeningen har købt grunden for 18.000 kr. og med frivillig arbejdskraft renset og ryddet den. Jordarbejde, støbearbejde, murearbejde og flisearbejde i forbindelse med projektet udføres ligeledes af lokale frivillige. Maskiner til arbejdet sponseres af lokale håndværkere.

Hovedparten af vores medfinansiering er således i form af frivillig arbejdsindsats og maskiner.

Ansvarlig for ansøgningen og medlem af Borger- og Idrætsforeningens bestyrelse

Bjarne Kristensen
Buksager 10, Krejbjerg
7860 Spøttrup
Tlf. 30369476
bjkr@hotmail.dk

 

budget

Hvem var Bertel Nørgaard?

Bertel Nørgaard var en dansk storbonde, politiker, skolemand og en særdeles driftig handelsmand.

Han var gårdejer til Vestergård i Krejbjerg Sogn, branddirektør og oprettede 1851 en af Danmarks første højskoler på sin gård. Han tilhørte de yderliggående Bondevenner og blev valgt til Den Grundlovgivende Rigsforsamling 1848, til Folketinget for Skivekredsen fra det første valg i 1849, blev genvalgt lige siden (med undtagelse af 1854, hvor han ikke stillede op) og skiftede siden til Landstinget 1858, hvor han sad til sin død 1862.

Bertel Nørgaard har betydet enormt meget for handelen i den vestlige del af Limfjorden. Blandt andet handlede han med Norge og England og ønskede da også engelsk indført i grundskolen.

Bertel Nørgaard lærte efter eget udsagn alt for lidt i sin egen skoletid, så i hele sit voksenliv var han meget engageret i at forbedre undervisningen for landbefolkningen.

Det var Bertel Nørgaards hensigt, at skolen skulle bidrage til bøndernes frigørelse i forhold til herremænd og præster, som for det meste ikke havde høje tanker om bønders evner til andet end at knokle.

Han startede Danmarks anden højskole hjemme på sin gård i Krejbjerg, og skolen lever i dag videre som Salling Efterskole.

Bertel Nørgaard er begravet på Krejbjerg kirkegård, hvor hans gravsted stadig vedligeholdes.

 

Hvem var Jens Væver?

Jens Væver blev født i Krejbjerg og levede hele sit liv her. Han opfandt snurrevoddet og snurrevodsfiskeriet midt i 1800-tallet, og det viste sig at blive en epokegørende opfindelse for fiskeriet både i Danmark og mange andre lande.
I 1912 bliver JV æresmedlem af Danmarks Fiskeriforening og samme år også udnævnt til Dannebrogsmand af Kong Chr. X.

Ved siden af forsamlingshuset er lavet et torv og et lille museum til hans minde og til glæde for både lokale, gæster og turister. Ved indgangen til torvet står en bronzebuste af JV. Busten er en afstøbning af den del af bronzeskulpturen af JV, der står ved Fiskerimuseet i Esbjerg.

Jens Væver er begravet på Krejbjerg kirkegård, hvor hans gravsted stadig vedligeholdes.

 

grillaften

Fra en af sommersæsonens månedlige grillaftener på Vævertorvet. Vi vil bl.a. gerne udvide sæsonen for disse sammenkomster med orangeriet.

 

Orangeriet:

orangeri


Panorama af udsigten fra udsigtstårnet – her dog fotograferet i to meters højde: panorama-udsigtstaarn