• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Norvej 30, Honningdal

Norvej 30 2020. Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Norvej 30 1990. Foto: Ariel/Dansk Luftfoto
Norvej 30 1977. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto
Norvej 30 1946. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto

Realregister

Nr. 30 matr. nr. 5a 1e 2k 11 13d 13h (Nr.Andrup) „Honningdal“
Lille Chresten Peder Christensen Godsk, 1861 Gudike Pedersen Godsk,
1871 testamente som adkomst for Ane Pedersen,
1873 vielsesattest som adkomst for Mikkel C. Lauritsen, 1904 Laust Laursen,1919 skifteretten som adkomst for enken Dorthea Laursen,1919 vielsesattest for Jens Jørgensen, Gården brændte i 1937 og blev derefter udstykket, 1938 landbrugsministeriet, ( de nye ejendommer var Norvej nr. 18 og 22). 1939 Emil Pedersen Mark, (1980) Asger Christian Jensen,