• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Norvej 17

Norvej 17 2020. Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Norvej 17 1990. Foto: Ariel/Dansk Luftfoto
Norvej 17 1977. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto
Norvej 17 1946. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto
Kis og Henning Vestergaards billede af deres gård, Norvej 17, indsamlet af Margrethe Krejberg efter Helga og Niels Gudiksen.
Det er formentlig i dette stuehus, at Anders Gudiksen i 1818 oprettede en “biskole”:
Nørre Andrup Biskole
Her er vinterskole fra cirka 1818, og Christen Spillemand, der roses af præsten for udmærket undervisning, er antagelig den første lærer. Skolen nævnes endnu 1859.

…Og i samme stuehus, at Niels Gudiksen sammen med Kristian Mikkelsen fra Gammel Hede i 1885 etablerede Krejbjerg Friskole. Fra 1885 til 1902 foregik undervisningen henholdsvis i Nr. Andrup hos Niels Gudiksen og i Gammel Hede hos Kristian Mikkelsen.

Herunder et uddrag “Viborg Amts Degne- og Skolehistorier”:

KREJBJERG FRISKOLE
Skolen oprettedes 1885 af gårdmændene Kr. Mikkelsen, Gamle hede, og Niels Gudiksen, Nr. Andrup, og holdtes skiftevis i disse to hjem indtil 1902, da der lejedes lokale i Krejbjerg forsamlingshus, som købtes til friskole 1922 og solgtes 1932, da skolen blev nedlagt.
— Ane Kirstine Nielsen, 1885—1925, f. 26/2 1860 i Ejstrup, Rødding. (Gdr. Niels Hansen, g. m. Ane Christensdatter). Ueks., 1885 li. i Krejbjerg frisk., entl. 1925, d. 10/4 1931 i Krejbjerg, ugift. Hædersnavn: Krejbjerg Samvittighed. — Derefter: Fru Herdis Christensen, frk. Christensen, frk. R. Bonde og frk. Bodilsen

Bagsiden af billedet. RIGTIG god ide at skrive bag på gamle billeder: sted, personer, årstal mv.
Nævnte Gudik Gudiksen må være ham til Hestehave
Gudiksen familien fra Norvej 17

Niels Gudiksen og Kristian Mikkelsen, der oprettede Krejbjerg Friskole i 1885 i deres private hjem.

Mindeord i Skive Folkeblad

Klik på kortet for at forstørre det.

Henning Vestergård har indleveret et kort fra begyndelsen af 1800-tallet. Nr. Andrup så da noget anderledes ud. Naboen, nu afdøde Anna “Asbjørn” Andersen, har blandt andet fortalt ham, hvordan gårdene er blevet flyttet.
Kører du fra Krejbjerg til Nr. Andrup i dag, ligger der tre gårde på højre hånd: Norvej nr. 17, 15 og 13 (Placering: blå, gøn og gul cirkel). På det gamle kort er der kun én gård, nr. 17 ved den blå cirkel (Kirstine og Henning Vestergårds gård, tidligere kaldt Niels Gudiksens gård). Den nuværende nr. 15 (tidl. Anna og Asbjørn Andersen) har tidligere ligget på den modsatte side af vejen (bleg-grøn cirkel). Nr. 13 (Østervang) har tidligere ligget over for udmundingen af vejen til Oddense (den bleg-gule cirkel).
Flytning af Østervang foregik efter alt at dømme i 1884-85.

Klik flere gange på kortet herunder for at skifte mellem nyt og gammelt kort:

Billedskift 1
Første billede

Realregister

Nr. 17    matr. nr. 2a 13b 7a 9a 3c 5c  (Nr.Andrup)
Jeppe Gudiksen   (f 1773)     1796  Anders Gudiksen,    1844 Jens Jeppesen,   
1871 enken Mette Jeppesdatter,     1871  Gudike P. Godsk,   
1871 testamente som adkomst for Ane Pedersen,
1871  Niels Gudiksen,    1916  ”Skive og omegns udstykningsforening”
1917  fra J.P.Møller m. fl. til Engel Sørensen,    
1946 Niels Peder Kaastrup
1985  Kirstine (Kis) (Kaastrup) og Henning Vestergaard
Gården blev i 1917 udstykket og der blev oprette 3 nye ejendomme,
1. Karl Gjedde, Viggo og Maren Bruun , Børge Bruun
2. Jacob Jacobsen, Kristian Laursen, Jens Hedegaard, Anders Madsen, Johannes Skov,
3. Viggo Skov