• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Norvej 15

Norvej 15 2020. Foto: skraafoto. datsforsyningen.dk
Norvej 15 1990. Foto: Ariel/Dansk Luftfoto
Norvej 15 1977. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto
Norvej 15 1946. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto

Realregister
Nr. 15  matr. nr. 6a 6k 12 13e 2c 7b 9b 3b 13i   (Nr.Andrup)
Kresten Pedersen,         1838  Peder Christensen,    1871 Chresten Pedersen,  
1874 fra Søren Nielsen Smed, til Mette Jensdatter, ”en husbygning” 
1874 fra Mette Jensdatter til Chresten Pedersen på samme, beliggende på matrikkel nr. 12 ,        1876 Christen Bladbjerg , samme hus,     1914 Peder Kristensen Pedersen,   1954  arvingerne,    1954 landbrugsministeriet,   1956 Andreas Rossen,        
1957 Asbjørn Andersen til landbrugsministeriet    1957 Asbjørn Andersen,   
1988 Jens Korsholm,    1990 Jens Andersen,       1998  Martin R. Jensen,
Gården blev udstykket i 1955, der oprettede 2 nye ejendomme, ( Andrupvej nr. 15 og 17)
 
På ”Gadejorden i Nr. Andrup” matr. nr. 12, lå der et ”Jordløst Hus” med følgende ejere:
1876  Chresten Bladbjerg,   1882  Chresten Pedersen,   1882 Niels Christian Sørensen,
1888  Jens Peder Poulsen,    1897 Christen Pedersen