• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Norvej 13, Østervang

Østervang 2020 , hvor røgterhuset nu er fjernet Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Østervang 1990 med røgterhus midt i billedet – huset er nu fjernet.. Foto: Ariel/Dansk Luftfoto
Østervang 1977 med røgterhus midt i billedet – huset er nu fjernet. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto
Østervang 1946. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto

Realregister
Nr. 13 matr. nr. 3a 4b 8b 13 (Nr.Andrup) 3c 10c (Frammerslev) Anders Pedersen Primdahl, (1787) Gudike Andersen Anders Gudiksen, 1842 Gudik Andersen, 1887 Niels Sørensen Overgaard, 1905 Kjeld Christian Overgaard, 1936 Niels Juulsgaard, 1940 Emil Jensen, 1947 Julius Thomsen, (1980) Jens Christian Hougaard, 1997 Jørn Søndergaard, 2006 Morten Milter,