• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Meta og Verner Eskildsen

Verner er født i ??? og Meta i 1939.
Foto: Ivan Andersen

Både Meta og Verner er opvokset i Krejbjerg, på Krejbjerg Hede. Verner på Humlegårdsvej 9 hos sin faster, idet hans mor døde, da han var lille. Meta på Granly 6 hos sine forældre, Søren Kristian og Anne Marie Mouritsen. Deres første stævnemøder forgik ved frysehuset 50 meter fra Metas hjem.

De blev gift i 1962, mens Verner stadig var i voksenlære som smed.

Ejendommen Humlegårdsvej 9, hvor Verner er opvokset (foto omkring 1950)
Foto: Aalborg luftfoto; Det Kongelige Bibliotek
Huset, hvor Meta er opvokset, Granly 6 (foto omkring 1950)
Foto: Aalborg luftfoto; Det Kongelige Bibliotek
Foto: Aalborg luftfoto; Det Kongelige Bibliotek

Metas fødehjem, foto 1961, gul pil: Else Madsens fødehjem, Granly 1,rød pil andelsfrysehuset, lilla pil: huset, hvor Meta voksede op. Da Meta var 4 år, i 1943, “gik familien bagud af valsen” og købte i morens navn huset, Granly 6.

Familien “går bagud af valsen”.
Søskendeflokken på syv: Ejnar (1927), Svend Åge (1929), Gerda Marie (1930)Karen og Kristian (tvillinger, 1932), Meta (1939) og Sinne (1944)
Kællingborg
Foto: Aalborg luftfoto; Det Kongelige Bibliotek
Faren og farmoren arbejdede i mange år på Kællingborg.

Kællingborg blev for en årrække siden fjernet. Gården med jord var på det tidspunkt opkøbt af Jens Christian Bach, Krejbjerggård, og den stod nogle år og forfaldt, hvorfor Jens Christian fjernede den.

Nedenfor får du en mængde korte glimt fra “gamle dage” i Metas dejlige version:

Faren havde to heste i det lille udhus til at udføre et stykke arbejde på “brobakken” mod Andrup.
Under krigen var der arbejde at få hos tyskerne, men….
Hårdt arbejde at læsse møg på vognen, men…
Hjemme hos Verner: Jægere og fangere
Vinterindtægter: Sneskovling og syning
Meta var ikke så stærk i regning, men fru Klausen var god til at hjælpe
Henkogning af kød i stedet for frysning.
Forskelle i velstand (eller fattigdom) – tøj – sko.
Forskelle – heden – statsejendomme – gårde
Brøndens klare vand
Meta på jordbærrov
Arbejde og boliger gennem årene
Hvordan var forholdene, når du var ude at tjene?
…og Metas familie kom alligevel med i frysehuset…