• Skiftende billede hver time
  Billede 1

  Forstør dit pc-skærmbillede:

  Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Mejeriet (til mølposen)

Indhold/disposition

 1. Et resume af mejeriernes historie i Krejbjerg Sogn
  Ginnerup M., Nr. Andrup M., Strandingen, 1907 Krejbjerg Andelsmejeri, efter nedlæggelsen i 1970
 2. Funktionerne i et mejeri og de nødvendige maskiner, indretninger og forbrugsstoffer for 125 år siden:
  Centrifuge, ostekar, ostelager, syrnekar, +???, dampmaskine som trækkraft, vægte, analyseudstyr
  Forbrugsstoffer: Tørv til opvarmning, is til afkøling, tørvesmuld til isolering af ishus + ???
 3. Produkter og salg (retur, kontrabog, salg) fra mejeriet: smør, ost, syrnede produkter, kærnemælk, sødmælk, skummet mælk, valle + ???
 4. Transport til og fra mejeriet, afregning

Et resume af mejeriernes historie i Krejbjerg Sogn

Som du kan se af annoncerne herunder fra Skive Folkeblad, så har der været to-tre fælles gårdmejerier i Krejbjerg i 1880’erne. Går vi længere tilbage, havde man på de fleste gårde køer, der dækkede gårdens eget forbrug af mejeriprodukter, og mælken blev bearbejdet på de enkelte gårde.

Mejeri i Nr. Andrup i 1884

Mælkerilæringer
1 eller 2 unge piger, som har lyst til at lære mejeriet i løbet af vinteren, kan til første november få plads ved at henvende sig til undertegnede inde slutningen af denne måned
N.-Andrup i juli
J. Erichsen, forpagter.

Krejbjerg Mejeri 1887. Var der også et mejeri i Krejbjerg, ligesom i Ginnerup og Nr. Andrup?

Skive den 2. novbr. 1837
Stranding. Sluppen “Odin”, skipper H. Henrichsen af Nykøbing på Mors kommende fra Aalborg med en ladning kul ti Krejbjerg Mejeri, er natten mellem søndag og mandag strandet ved Nymølle i Rødding. Skibet, der tilhører føreren, er sandsynligvis vrag. Det er ikke forsikret. Det anses for temmelig tvivlsomt, at ladningen kan bjerges. Besætningen er reddet.

Mejeri i Ginnerup 1888. Måske hvor på Åge Bengaards gård, Ginnerupvej 37?

Det rygte, som er udbredt, at Mikkel Christensen, Krejbjerg Hede skulle have leveret forfalsket mælk til mejeriet er usandhed og stammer ikke fra mig.
Ginnerup Mejeri, den første august 1888.
Niels Ladefoged.

Krejbjerg Andelsmejeri oprettes 1907 med 75 leverandører og o. 500 køer[27]

I 1907 fik Krejbjerg sit andelsmejeri, og det fungerede indtil 1970, hvor ledelsen af vores lokale andelsmejeri lod det indlemme i Skiveegnens Mejeriselskab (1973 – hvad skete ind imellem?). I 1985 indgik dette selskab så i Mejeriselskabet Danmark og senere igen i Arla. Fra omkring 1970 tog industrialiseringen af mejeribranchen virkelig fart med nedlæggelse af de urentable mejerier og specialisering af produktionen på de “overlevende” og nybyggede.

Funktionerne på mejeriet

“Det lille hus” oven på taget var ventilationsskakt

Energi/trækkraft: Tørv, kul, olie, elektricitet.

Centrifugen med indbyggede sier kunne skille fløde fra mælk og urenheder fra mælken.

Produkter og salg (retur, kontrabog, salg) fra mejeriet: smør, ost, syrnede produkter, kærnemælk, sødmælk, skummet mælk, valle + ???

Hvilke installationer og maskiner var der brug for?

Input<> output tegning