• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Lykken 10 Lykkentoft

Lykken 10 Lykkentoft 2020. Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Lykken 10 1990. Foto: Ariel/Dansk Luftfoto
Lykken 10 1955. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto
Lykken 10 1948-52. Foto: Aalborg Luftfoto

Realregister
Nr. 10 matr. nr 26c 23b 17d 19b 4m 9c 14c 42m 25e 26d 28e (Krejbjerg)
1858  Jens Hansen,    1863 Jens Nielsen,    1895 skifteretten enken Ane Hansdatter,
1895  Niels Jensen Nielsen,    1029 Jens Peder Pedersen,   
1934  fogedskøde Jens Thorsen,    1939 Otto Thorsen og Jens Thorsen til Sigvald Kristensen,
1942  Laust Grundvad. Nielsen,           1986 Jens E. Hansen
 
Matr nr. 17d 13b 14c 52e (Krejbjerg)
1858  skolelærer Jeppe Primdahl,    1866 skifteretten Helene Cathrine Christensen
1872  Christen Christensen Åsted    1878  Carl Christensen  
1880  17d og 19b til Jens Nielsen Vile       1884  mageskifte Chresten Laursen