• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Landbrugets udvikling i Krejbjerg

Af de aktive landbrug, der var før 1970, er gennem de sidste 20 år mange blevet sammenlagt til to store malkekvægbedrifter, Nygård (Ginnerupvej 23) og Bengaards gård (Ginnerupvej 37), og en/to store svinebedrifer på Ny Krejbjerggård (Åbakken 43) og på Nygårds opkøbte Suddesgård (Ginnerupvej 19). Altså i alt væsentligt tre virksomheder, der har husdyrbrug!

Klik for at forstørre kortet.
Kort over Krejbjerg Sogn 1943-56
Klik for at forstørre kortet.
Violet: Bengaards gård (Ginnerupvej 37)
Cyan: Nygård (Ginnerupvej 23)
Gul Ny Krejbjerggård (Åbakken 43)
Klik for at forstørre kortet.
Flere af de større gårdes arealer er indtegnet. Sammenlignet med de tre største gårde er deres arealer beskedne.

Arealkort og data har jeg hentet på nettet (i appen: VisEjendom), og så har jeg møjsommeligt organiseret, farvet og klargjort det på PhotoShop. Det er helt sikkert fejlbehæftet, men jeg håber det giver et retvisende indtryk af et hjørne af landbrugets udvikling i sognet. Jeg regner med at få meget mere samlet ind i løbet af året (årene).
Herunder finder du et par tabeller, der tydeliggør udviklingen over de sidste hundrede år.

GårdAreal 1920
i hektar
Areal 2020
i hektar
Aktiviteter
Kirkegård
Ginnerupvej 7
661,5Nedlagt
Juulsgård
Ginnerupvej 13
2228Skov- og markdrift
Ny Nørgård
Åbakken 20
Opkøbt af
Ny Krejbjerggård
Nedlagt
Skrivsgård
Åbakken 33
6050Markdrift
Lynghøjgård
Åbakken 17
540,25Nedlagt
Nygård
Ginnerupv. 23
60195Malkekvæg
Suddesgård
Ginnerupv. 19
61opkøbt af
Nygård
Svin
Bengårds gd.
Ginnerupv. 37
83170Malkekvæg
Kærsgård
Ginnerupv.31
5510Hobbylandbr.
Ny Krejbjergd
Åbakken 43
55310Svin
Gl. Krejbjergd
Åbakken 51
56Opkøbt af Ny KrejbjerggårdNedlagt
Østervang
Norsvvej 13
5115Uden bedrift
Gudiksens gd
Norvej 17
5673
Grundvadgård
Buksager 2
543Nedlagt
Humlegård
Humlegdsv. 10
96102Uden bedrift
Andrupgård
Norvej 28
Opkøbt af
Ny Krejbjerggård
Nedlagt

Besætning på sognets store gårde omkring 1915-20

Tal fra “Danske Gårde bd. II”. Der er en del gårde, der ikke er med – måske fordi de ikke har ønsket det.

GårdMalke-kvæg Ungdyr
+kalve
Fede-kreaturerTyreHeste
+ung
FårFede-svin
Kirkegård
Ginnerupvej 7
103016830
Juulsgård
Ginnerupvej 13
81613734
Ny Nørgård
Åbakken 20
16162015+21160
Skrivsgård
Åbakken 33
253324548
Lynghøjgård
Åbakken 17
142124+1659
Nygård
Ginnerupv. 23
15201024+31045
Suddesgård
Ginnerupv. 19
12272014+1650
Bengårds gd.
Ginnerupv. 37
102212161420
Kærsgård
Ginnerupv.31
12201716+1620
Ny Krejbjergd
Åbakken 43
142714+11560
Gl. Krejbjergd
Åbakken 51
12181815+31235
Østervang
Norsvvej 13
14171214+1842
Gudiksens gd
Norvej 17
302515467
Grundvadgård
Buksager 2
10202015+31428
Humlegård
Humlegårdsv. 10
11381015+52925