• Skiftende billede hver time
  Billede 1

  Forstør dit pc-skærmbillede:

  Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Kvægsygdomme

Kalvekastning

Kalvekastning, også kendt som abort hos kvæg, refererer til, når en ko mister sit foster før den normale drægtighedsperiode på cirka ni måneder er fuldført. Dette kan ske af flere årsager, herunder:

 1. Infektioner: Bakterielle, virale eller parasitære infektioner kan føre til abort. Almindelige infektioner inkluderer brucellose, leptospirose og neosporose.
 2. Ernæringsmæssige mangler: Utilstrækkelig ernæring eller mangel på vigtige næringsstoffer kan påvirke fosterudviklingen negativt.
 3. Genetiske faktorer: Arvelige sygdomme eller genetiske defekter kan også være årsagen.
 4. Miljømæssige faktorer: Stress, dårlig hygiejne og uhensigtsmæssige leveforhold kan øge risikoen for abort.
 5. Giftstoffer: Indtagelse af giftige planter eller kemikalier kan skade fosteret.

Kalvekastning kan have alvorlige økonomiske konsekvenser for landbrugere, da det reducerer antallet af kalve, der kan opdrættes og sælges. Derfor er forebyggelse og tidlig intervention vigtig for at minimere risikoen. Dette kan inkludere regelmæssige veterinærundersøgelser, god ernæring, vaccinationer og opretholdelse af et rent og stressfrit miljø for kvæget.

Kvægtuberkulose

Kvægtuberkulose har haft en betydelig indvirkning på landbruget og folkesundheden i Danmark gennem historien. Her er en oversigt over kvægtuberkulosens udvikling og bekæmpelse i Danmark:

Tidlig Historie
 • 1800-tallet: Kvægtuberkulose var udbredt i Danmark, ligesom i mange andre lande. Sygdommen forårsaget af bakterien Mycobacterium bovis ramte både kvæg og mennesker, idet den kunne overføres til mennesker gennem ubehandlet mælk.
Bekæmpelsesinitiativer
 • 1907: Danmark introducerede en systematisk bekæmpelsesstrategi mod kvægtuberkulose. Dette indebar testning af kvægbesætninger og eliminering af inficerede dyr.
 • 1920’erne-1930’erne: Systematisk testning og udslettelse af smittede dyr blev intensiveret. Dette reducerede forekomsten af kvægtuberkulose betydeligt.
Vaccination og Modernisering
 • 1930’erne-1940’erne: Yderligere fremskridt blev gjort med introduktionen af vacciner og forbedrede veterinære procedurer.
 • Pasteurisering: Introduktionen af pasteurisering af mælk bidrog også væsentligt til at reducere risikoen for smitte til mennesker.
Udrensning og Status
 • 1950’erne: Danmark erklærede sig som næsten fri for kvægtuberkulose på grund af de omfattende test- og udslettelsesprogrammer.
 • 1980’erne: Danmark blev officielt anerkendt som fri for kvægtuberkulose af EU, hvilket var en vigtig milepæl.
Nutidige Forhold
 • Overvågning og Kontrol: Selvom Danmark er fri for kvægtuberkulose, fortsætter myndighederne med at overvåge og teste kvægbesætninger for at sikre, at sygdommen ikke vender tilbage. Dette indebærer regelmæssige kontroller og strenge importrestriktioner for at forhindre introduktion af smittede dyr.

Mund- og klovsyge

Mund- og klovesyge (foot-and-mouth disease, FMD) er en meget smitsom virussygdom, der primært rammer klovbærende husdyr som kvæg, får, geder og svin. Sygdommen kan også påvirke vildtlevende dyr. Her er en oversigt over sygdommen:

Årsag
 • Virus: Mund- og klovesyge skyldes et virus af slægten Aphthovirus inden for familien Picornaviridae. Der findes syv serotyper af virusset (O, A, C, SAT1, SAT2, SAT3, Asia1), som alle kan forårsage sygdom.
Smitteveje
 • Direkte Kontakt: Overførsel af virus sker primært ved direkte kontakt mellem inficerede og modtagelige dyr.
 • Indirekte Kontakt: Virus kan også spredes via kontaminerede genstande som foder, vand, udstyr, tøj og køretøjer.
 • Luftbåren Smitte: Under særlige forhold kan virus spredes over lange afstande gennem luften.
 • Kød og Mejeriprodukter: Virus kan overleve i råt kød og upasteuriserede mejeriprodukter, hvilket også kan være en smittekilde.
Symptomer
 • Mund: Dyr udvikler vesikler (blærer) i munden, på tungen, læberne og i næseborene. Disse vesikler kan sprænges og danne smertefulde sår.
 • Klovene: Vesikler kan også dannes omkring klovene, hvilket kan føre til halthed.
 • Generelle Symptomer: Feber, nedsat appetit, og nedsat mælkeydelse er også almindelige symptomer.
Diagnose og Behandling
 • Diagnose: Diagnosen stilles ved laboratorieanalyser af vævs- eller væskeprøver fra vesiklerne. Serologiske tests og PCR bruges ofte.
 • Behandling: Der findes ingen specifik behandling mod virusset. Behandling er primært understøttende, og omfatter smertelindring og pleje af sekundære infektioner. Inficerede besætninger afvikles ofte for at kontrollere spredningen af sygdommen.
Forebyggelse og Kontrol
 • Vaccination: Vaccination anvendes i nogle lande til at kontrollere udbrud. Vaccinerne er specifikke for de forskellige serotyper af virusset, så korrekt serotype-identifikation er vigtig.
 • Karantæne og Afvikling: Ved udbrud iværksættes strenge karantæneforanstaltninger og aflivning af inficerede og potentielt eksponerede dyr for at forhindre spredning.
 • Biosikkerhedsforanstaltninger: Strenge biosikkerhedsforanstaltninger på gårde, herunder kontrol af besøgende og køretøjer, desinfektion og kontrol af dyrebevægelser.
Økonomisk og Samfundsmæssig Indvirkning
 • Økonomisk Tab: Udbrud af mund- og klovesyge kan medføre betydelige økonomiske tab på grund af tabt produktion, omkostninger til bekæmpelse og tabte markedsmuligheder.
 • Samfundsmæssig Indvirkning: Udbrud kan også have samfundsmæssige konsekvenser, herunder påvirkning af landdistrikter og fødevaresikkerhed.
Historiske Udbrud
 • Danmark: Danmark har haft historiske udbrud af mund- og klovesyge – seneste tilfælde i 1983, men gennem effektive kontrolforanstaltninger og strenge importregler er landet blevet fri for sygdommen.
 • Globalt: Store udbrud har fundet sted i andre lande, herunder Storbritannien (2001), hvor sygdommen havde en alvorlig økonomisk indvirkning på landbruget.

Mund- og klovesyge er en af de mest frygtede husdyrsygdomme på grund af dens høje smitsomhed og alvorlige økonomiske konsekvenser. Forebyggelse og hurtig reaktion på udbrud er afgørende for at kontrollere sygdommen.