• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Krejbjerggård og Krøgeborg voldsted

Krejbjerggård, Åbakken 51, med Krøgeborg voldsted til højre. 2020. Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Krejbjerggård med Krøgeborg voldsted til venstre. Foto: Ariel/Dansk Luftfoto 1990.
Krejbjerggård, Åbakken 51, 1961, med Krøgeborg voldsted til højre. Foto: Aalborg Luftfoto
Krejbjerggård 1946, Åbakken 51, det ældst tilgængelige luftfoto af Krejbjerggård. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto.

Krejbjerggård er nævnt i tidlige dokumenter, som også Trap Danmark har brugt som udgangspunkt for dette:

Hvor veldokumenteret artiklerne er – såvel i Trap Danmark som i Kristen Moustens dokument – vides ikke, men er du interesseret kan du arbejde videre med gårdens historie og få materialet på denne hjemmeside!

Realregister:
Nr. 51 matr. nr. 54a  54e 55d 53c 52k (Krejbjerg)   „Gammel Krejbjerggaard“
Chresten Jensen,    Jens Christensen,   
1842  Søren Jensen,    1883 Jens Sørensen og Niels Sørensen,    1885 Niels Sørensen,
1903  Jens Christian Jensen Bach,    1931 skifteretten som adkomst for Bodil Bach,
1931  Peder Jensen Bach    (1980) Jens Christian Jensen Bach
Der findes tæt øst for gården et voldsted efter et slot „Krøgeborg“, der havde eget „Birk“ for Krejbjerg og Rødding. Dette Birk blev i 1523 lagt ind under ”Spøttrup”

Dokumentet på de seks sider herunder er skrevet af Kristen Mousten, Tidligere lærer i Farsø og bror til Johannes Mousten, der ejede Skrivsgård, Åbakken 33, indtil omkring 1992.

Side 1
Side 2
Side 3
Side 4
Side 5
Side 6