• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Krejbjerg realregister

I realregistret kan man se, hvem der har ejet/boet på en given adresse i Krejbjerg sogn – en opdatering er tiltrængt!

Download pdf-version af hele realregistret for Krejbjerg til udprintning.


Udarbejdet af Erik Trudsø
NB: Efter 1953 kan man ikke se om det er ejer eller lejer der bor på adressen.

Herunder realregistret vist
vej for vej (klik på link):

Andrupvej
Buksager
Ginnerupvej
Granly
Humlegårdsvej
Jens Væversvej
Lykken
Norvej
Åbakken

Herunder kan du få en Word-udgave for hver vej (god til udprintning)

Andrupvej
Buksager
Ginnerupvej
Granly
Humlegårdsvej
Jens Væversvej
Lykken
Norvej
Åbakken

Herunder vist for hele sognet:

Andrupvej

Nr.  15  matr. nr.  6f   (Nr.Andrup)
1956  fra Statens Jordlovsudvalg til Chresten Kirk Jensen
1961 Else og Svend Meldgaard Pedersen
1971 Anna og Hartvig Munk
 
Nr.  17  matr. nr.  6e (Nr.Andrup)
1956  fra statens jordlovsudvalg   til Alfred Marinus Jensen
2005  Randi Kjærgaard
 
Nr.  19  matr. nr. 2b 1f  (Nr.Andrup)
1903  fra Niels Gudiksen til Søren Kr. Bak Sørensen Storgaard,
1918  Jens Peder Jensen,    1921 Søren Sørensen Overgaard,
1935  fogedudlæg Henry Vilhelm Laursen,    1943 Godtfred Jensen
(1980)  Johannes Stensvig,    1987 John Christensen,    1989 Carsten Vihøj Christensen
 
Nr.  28  matr. nr. 2f  7d  9d    (Nr.Andrup)
1920  fra udstykningsforeningen for Skive og omegn til Jacob Jakobsen
1930  fra arvingerne til Kr. Laursen,    1944 Jacob Peder Pedersen,   
1944  Gustav Vestergaard,    1948 Jens Hedegaard,    1951 Anders Kristian Madsen,
(1980)  Johannes Skov
 
Nr.  30  matr. nr. 2d 6k   (Nr.Andrup)
1918  fra skiveegnens udstykningsforening til Jens Christian Christensen Skov,
1954  skifteretten som adkomst for enken Else Marie Skov,    1954 Viggo Skov,
1986  Hans Bajlum
 
Nr.  32  matr. nr. 2g  (Nr.Andrup)
1919  fra J.P.Møller m.fl. til Karl J Gedde,    1933  arvingerne,   
1933  Anna Kirstine Gedde,    1943 Viggo Bruun Pedersen
(1980)  Børge Bruun Pedersen,
 
Matr. nr. 2e 7e 9e (Nr. Andrup)
1917  Fra J.P.Møller m.fl. til Ingvard Andersen

Buksager


Nr. 2 matr. nr. 1a 2a (Grundvad) ”Grundvadgaard”
til 1832 Søren Jensen, 1832 Jens Sørensen, 1872 Jeppe og Søren Jensen,
1877 Søren Jensen, 1904 Jens Nielsen, 1951 Ingrid, Anders og Tage Nielsen Grundvad,
1981 Valdemar Knudsen 1984 Finn Grundvad Nielsen

Nr. 3 matr. nr. 1b (Grundvad)
(1980) Johannes Hedegaard Jensen
1991 H Zweidorff, 1992 Rolf Børner, 1994 Jørgen Kaas, 1997 Peter Høgh

Nr. 4 matr. nr. 20a 17c 30a 20b 30b 8g (Krejbjerg) 2b (Grundvad)
1829 Peder Berthelsen, 1881 Lars Christian Villadsen, 1888 Johanne Christensen,
1905 Christen Pedersen (Nautrup), 1932 fra 4 personer iflg fulfmagt fra Chr Pedersen
til Hans Hessellund.
1935 Marinus Bach, 1988 Arne Johansen, 1990 Rolf Børner, ” P.S.G. Mink”
1994 Kim Madsen, 1997 Torben Alsbjerg, 1998 Jens B Ibsen

Nr. 5 matr. nr. 18a 8f (Krejbjerg) ”Buksager”
1836 Niels Nielsen, 1888 Christian Berthelsen Hedegård
1895 skifteretten som adkomst for enken, Bodil Nielsen, 1895 Jens Peder Nielsen
1932 Peder Kristian Skorstensgaard, 1934 Bodil Vestergaard (som særeje)
1942 Gunnar Nielsen, 1946 Kristian Jørgensen, 1986 Gert S Jørgensen

Nr. 6 matr. nr. 19a 8m 19d 22h (Krejbjerg)
1850 Jesper Christensen, 1874 Peder Nielsen,
1892 fra Peder Nielsens bo til Anders Pedersen,
1912 skifteretten som adkomst for enken Ane Marie f. Nielsen
1912 Anders Mouritsen, 1916 Johannes Nielsen , 1919 Kristian Nielsen,
1923 Carl Christensen, 1930 Osvald Knudsen, 1946 Jens Holm Nielsen,
1948 Niels Eriksen Mølvadgaard, (1980) Knud E. Nielsen

Nr. 7 matr. nr. 24a 51b 5e 30d 30c 27b 17c 38a (Krejbjerg)
(1840) Søren Olesen (fra Rødding)
1859 Jens Pedersen, 1889 Søren Nielsen, 1918 Kristian Nielsen,
1928 Magnus Svenningsen, 1951 matr. 17c , 1970 Magnus Svenningsen til Poul Bjerre, 1998 Tove Bjerre

Matr. nr. 17c (Krejbjerg)
1854 vielsesattest Christopher Sørensen, 1867 smed Peder Berthelsen
1881 Lars Christian Villadsen, 1888 mageskifte Johanne Pedersen f. Christensen
1896 Niels Andersen Knudsen

Nr. 8 matr. nr. 22a 7k 22h 9d (Krejbjerg) “Storgaard”
(1834) Christen Christensen Degn
1854 Laurs Henriksen fra Dølby, 1869 Mogens Jensen,
1894 skifteretten som adkomst for enken Maren Hansen,
1894 Niels Christian Mogensen, 1918 Søren Storgaard,
1940 fogedskifte Jens Nielsen, 1943 Vilhelm Nielsen, 1982 Ingeborg Nielsen,
1986 Jens A. Larsen

Matr. nr. 7k (Krejbjerg)
1911 fra Laust L.K.Kristensen til Niels Dath, Jørgen Thorgaard , Markus J. Jadefoged,
1929 Søren Storgaard (se Buksager 8), 1935 Valdemar Larsen.

Om matr. nr. 9d (Krejbjerg)
1937 skifteretsattest som adkomst for Thora Iversen, 1937 Eugenius Eskildsen.

Nr. 9 matr. nr. 12a 10a 10b 17b 16b 23 8y 11f 8l 31 (Krejbjerg) ”Baadsgaard”
(Gården lå før udflytningen af Krejbjerggaardene nord for Kirken) blev udstykket i 1937
Jens Hedegaard – Jens Hansen,
1823 Jeppe Madsen der var Møller i Nymølle i Rødding,
1855 jomfruerne Ane Elisabeth Madsen og Christiane Dorthea Madsen
1860 Vielsesattest som adkomst for proprietær Søren Christian Christensen Kjær,
1895 skifteretten som adkomst for enken, Christiane Dorthea f. Madsen,
1899 arveskifte som adkomst for Anna, Christine, Jenny og Elisabeth Kjær,
1906 Jens Gudiksen, 1933 fogedudlæg Anton Nielsen, 1936 Niels Dalgaard Gudiksen,
1982 Peter Djernes, 1986 Henning Frostholm

Matr nr. 31 (Krejbjerg)
1874 Niels Peder Laursen, 1914 Mads Skau, 1917 Jens Gudiksen (Nr. 9)

Nr. 10 matr. nr. 11a 16o 16p 23b 23c (Krejbjerg) “Abildgaard”
Peder Jensen, 1811 Jens Pedersen
1836 Laust Jensen, 1868 Johanne Laustdatter, 1883 Christian Christensen halvdelen,
1894 Andreas Andersen, 1908 Peder Jensen Hegelund,
1926 skifteretten som adkomst for enken, sælger videre til Mogens Espersen,
1949 Anders Peder Larsen (1980) Kresten L. Maigaard

Nr. 11 matr. nr. 8k 8i 12o (Krejbjerg)
1910 fra M.M. Refsgaard til Søren Andersen Damgård
1911 fra Henrikmine Juulsgaard efter fuldmagt til Andreas Laursen,
1928 Peder Jørgensen, 1929 Peder Nielsen, 1929 Lars Andreas Larsen
1931 Knud Nautrup 1931 Sigrid K. Karlsen, 1995 Ivan J. Karlsen

Nr. 12 matr. nr. 12p 8o (Krejbjerg)
1923 Jens Peder Hegelund til Vibeke Gudiksen, 1931 Jesper Gudiksen
1932 A/S Rødding Købmandshandel, 1934 Anton Nielsen
1939 fra staten til Anton Kristensen, 1957 Erik Timm (1980) Thorkild Rossen

Nr. 13 matr. nr. 12u 12t 12x (Krejbjerg)
1938 fra staten til Niels Dahlgaard Gudiksen, (1980) Carsten Luk, 1986 Erik Olsen

Nr. 14 matr. nr. 12r (Krejbjerg)
1939 fra staten til Viggo Marius Jacobsen, (1980) Børge B. Kristiansen,
1981 Egon Karlsen

Nr. 15 matr. nr. 9e (Krejbjerg) ” her lå Krejbjerg Mølle”
1895 fra Niels Jensen Skov til Klavs Jensen Skov, 1898 mageskifte Christian Christensen
1901 auktionsskøde Andreas Nielsen, 1915 auktionsskøde Hans Kristian Hansen
1957 skifteretten som adkomst for Karen Hansen, 1957 cykelhandler Anker Hansen,
(1980) Birgitte S. Hansen, 1989 Johannes Skov, 2001 Svend A. Nielsen

Nr. 16 matr. nr. 12s (Krejbjerg)
1939 fra staten til Harald Gunnar Laustsen, 1946 Osvald J. Knudsen,
1953 Aksel Kristensen, (1980) Vagn T. Nielsen

Nr. 17 matr. nr. 9s (Krejbjerg)
(1980) Jan Magne Mortensen, 1986 Niels P. Kaastrup, 1997 Preben Frydkær

Nr. 18 matr. nr. 12q (Krejbjerg)
1939 fra staten til Kristian Søndergaard, (1980) Reinholt Kallestrup

Nr. 19 matr. nr. 9r (Krejbjerg)
1986 Kirsten Vestergaard, 2000 Jan P. Viborg , 2001 Per Toft

Nr. 20 matr. nr. 14a 7h 7s 14e 7q 7b 2 7i 21b (Krejbjerg) ”Engsgaard”
Peder Laursen Rønbjerg, 1829 Laurits Pedersen Rønbjerg,
1843 Mette Marie Skade f. Vestergaard, 1863 møllebygger Jens Pedersen Breum,
1865 Gudike Pedersen Primdahl, 1867 ungkarl Simon Jensen af Vrå,
1868 Peder Christian Christensen af Harre, 1883 Jens Christian Sørensen Møller,
1907 Kristen Sørensen Møller, 1915 enken Katrine Sørensen Møller,
1915 vielsesattest som adk. for P. Sørensen Møller,
1924 Johannes Godtfred Hagbard Clausen, 1970 Erik Timm (1980) Richard Staun,
(blev udstykket efter at udlængerne brændte) 1987 Svend Horup

Nr. 21 matr. nr. 9q (Krejbjerg)
1986 Magda Jørgensen, 1994 Anette Hammer, 1995 Jørgen P. Pedersen,
1997 Peder Bilstrup

Nr. 22 matr. nr. 8au (Krejbjerg)
1948 landpost Hans Hansen, 1957 Karen Hansen 1957 Henning Kirk Jensen

Nr. 23 matr. nr. 9p (Krejbjerg)
1986 Lilly Thorsen, 1989 Peter Rønby, 1991 Anders Kristiansen
1997 Agnes Kristiansen

Nr. 24 matr. nr. 7n 7f 7m 8x 8z 8at (Krejbjerg)
1900 fra Laust Christensen til Sejer A Dissing, 1905 smed Niels Larsen,
1953 Henri Richard Østerballe, 1956 smed Ejnar Christensen,
1993 Elly M. Christensen

Nr. 25 matr. nr. 9k 9i (Krejbjerg) ”Krejbjerg Station”
1931 fra Anders Andersen Smedegaard til Skive Vestsalling Jernbaneanlægget 1968 Chresten Hedegaard
1978 Ib Mortensen

Ginnerupvej

Nr. 1 matr. nr. 8af 16s (Krejbjerg)
1927 fra Krejbjerg brugsforening til Kr. Dahlgaard Mikkelsen, 1942 Morten Mortensen
(1980) Frits Krejbjerg, 1986 Margrethe Krejbjerg, 1995 Lars A. Sørensen,
1999 Holger Zetterquist

Nr. 2 matr. nr. 8av (Krejbjerg)
1949 uddeler Magnus Madsen, 1957 skifteretten som adkomst for Dorthea Madsen,
1957 Krejbjerg Kommune, (1980) Elisabeth Juulsgaard Jeppesen, Tage Pedersen,
1997 Johnny Olsen

Nr. 3 matr. nr. 8bc (Krejbjerg)
(1957) Anthon Kristensen, 1989 Tove E. Kristensen, 1993 Johannes Moustsen,
2002 Kirsten Hundahl

Nr. 4 matr. nr. 8as (udstykket i 1949) (Krejbjerg) ” Krejbjerg Forsamlingshus”
1955 fra Frederik Drejer og Ivar Eriksen til Hans Chr. Wolf, 1955 Krejbjerg Kommune,

Nr. 5 matr. nr. 8c 8ap 16t (Krejbjerg) Krejbjerg brugsforening,/købmandshandel
1893 Søren Christian Nielsen til Søren Jørgensen, 1894 Christian Nielsen,
1907 ” Krejbjerg Forbrugsforening” 1936 matr 8ap fra N.K.Præst
(1980) Jens Christensen 1986 Jens E. Nielsen , ”Krejbjerg Købmandshandel”

Nr. 6 matr. nr. 8ay (Krejbjerg)
1954 fra Ivar Eriksen til Emil Hansen, (1980) Harry Eskildsen

Matr. nr. 3 (Krejbjerg) ”Krejbjerg Kirke”

Nr. 7 matr. nr. 4a 2a 16a 4a 4b 4k 4o (Krejbjerg)
1810 Jens Erik 1829 Enevold Pedersen, Balling Nedermølle, 1848 Jacob Jensen,
1856 Jens Peter Enevoldsen af Balling Nedermølle,
1865 skifteretten som adkomst for enken Johanne Pedersdatter,
1865 vielsesattest som adkomst for Søren Hald Gudiksen, 1869 Søren Gudiksen,
1910 Esper Gudiksen, 1926 Kristen Dalgaard Mikkelsen,
1968 Svend Dalgaard Mikkelsen, 1987 Karsten H Andersen

På matr 4b har der ligget et ”jordløst hus”. der i 1907 beboedes af en Jens Chr. Sørensen, han udsteder det år en panteobligation på 300 kr.

matr 4o 12n 16v 4y 16q 13h 24d 9m (Krejbjerg)
1937 Fra Simon P. Jørgensen til Niels Larsen 1941 J.P.Rusbjerg,

matr. 2k 4aa 16y (Krejbjerg)
1954 fra K. Dahlgaard Mikkelsen til Krejbjerg Kommune

Nr. 8 matr. nr. 1d (Krejbjerg)
(1980) Martha Nikoline Andersen, 1997 Teddy R. Poulsen

Nr. 9 matr. nr. 1b (Krejbjerg)
(1980) Verner Laursen Dahl, 1981 Ernst Eskildsen, 1988 Carsten Nielsen

Nr. 10 matr. nr. 1b 8am (Krejbjerg)
1844 Niels Laursen Møller, 1863 Bodil Nielsen,
1863 vielsesattest som adkomst for snedker Christen Nielsen,
1911 fra Bodil Nielsen til Frederik Frederiksen,,
skifteretten som adkomst for Mette Marie Frederiksen,
1925 Jenny (Fransk vask og strygning??) og Jens Damgaard (graver), køber 8am ved auktion i 1934 (1980) John Arne Madsen, 1983 Bruno Jensen, 1989 Ole R. Jensen, 1991 Jens Peder Nielsen

Nr. 11 matr. nr. 4e (Krejbjerg)
1883 Peder Christian Nielsen, 1926 Jens Peder Nielsen, 1936 Christian Bønding,
1941 vognmand Einar Laursen Dahl, (1980) Nathalie Dahl, 1981 Verner Dahl

Nr. 12 matr. nr. 1a (Krejbjerg)
1925 Mette Marie Frederiksen, 1943 skifteretten som adkomst for arvingerne
Christian Frederiksen og Karen Jørgensen til Peder Bundgaard,
(1980) Tove Kjeldbjerg, 1983 Per Balleby, 1987 Claus D. Jensen,
1993 Claus D. Hallum, 1995 Lars Andersen, 1997 Kirsten Hundahl,
2002 Poul E. Bech

Nr. 13 matr. nr. 5a 27a 48 33b 42g (Krejbjerg) “Juulsgaard”
Gården var 1606 under Spøttrup, igen I 1684 ,1722 købte præsten I Lihme (Haverslev) gården, 1755 købte Spøttrup den igen tilbage,
1774 Bertil Jensen, 1825 skifteretten fra Niels Jepsen og hustru til Bertel Nielsen,
1870 Niels Bertelsen, 1900 Bertel Nielsen Juulsgaard,
1913 skifteretten som adkomst for enken Henrikmine Elisabeth f. Henriksen,
1935 skifteretten som adkomst for arvingerne,
1935 Johannes B Juulsgaard, 1988 Bent Frostholm
Man anskaffede i 1907 en petroleumsmotor, der drev et lille elværk, der forsynede gården med lys.
I Krejbjerg Kirke hang der i sin tid en sabel bag prædikestolen i koret. Sagnet fortæller, at denne sabel havde tilhørt en adelsmand der hed Juul, og efter hvem ”Juulsgaard” skal have fået sit navn. Sabelen forsvandt fra kirken i 1950

Matr nr. 27a,

  1. Chr. Andersen, 1875 Møller Jens Chr. Sørensen, 1883 Niels Berthelsen (Nr. 13)

Nr. 14 matr. nr. 9b 2b 2g 2d 5d 29 (Krejbjerg)
1829 Niels Laursen, 1863 Bodil Nielsen,
1869 vielsesattest som adkomst for, snedker Chresten Nielsen,
1911 skifteretten som adkomst for enken Bodil Nielsen, 1911 Snedker Chresten Nielsen,
1922 Kresten Mikkelsen, 1931 skifteretten som adkomst for arvingerne
1931 Kresten Kirk, 1945 Lars Andreas Larsen, 1948 Magnus Espersen,
(1980) Svend Åge Sørensen

Nr. 15 matr. nr. 42i (Krejbjerg)
1918 fra Niels Kristiansen til Søren Bertelsen Primdahl,
1941 universalarving enkefru Nielsine Primdahl, 1941 Holger Jacobsen,
1957 skifteretten som adkomst for enken Karen Marie Jakobsen,
1957 Petrus Olsen, 1994 Finn E. S. Andersen

Nr. 16 matr. nr. 9o (Krejbjerg)
(1980) Sigfred Marius Pedersen

Nr. 17 matr. nr. 42n (Krejbjerg)
1955 fra Arne Jepsen til Orla Dahl

Nr. 18 matr. nr. 5g (Krejbjerg)
1908 fra Bertel Juulsgaard til Ane Johanne Kristensen, 1918 Kresten Kristensen,
1908 vielsesattest som adkomst for Hans Jeppesen,
1931 fra Kresten Kristensen til Peder Kjeldgaard, 1934 Chresten Hedegaard,
1948 Mikael Mikkelsen 1985 skifteretten Inger Marie Mikkelsen, 1986 Anders Eskildsen,
1991 Søren Nielsen

Nr. 19 matr. nr. 35a 42a 35h 35i 36l 42n (Krejbjerg) (gården hørte I sin tid under Bustrup)
(1787) Peder Primdahl, Jens Pedersen Primdahl,
1820 Bertel Jensen Primdahl, 1834 skifteudlæg til arvingerne,
1834 Søren Christensen Ladefoged, 1865 Bertel Sørensen,
1901 Søren Bertelsen Primdahl, 1937 Arne Hessellund Jeppesen,
(1980) Svend Juulsgaard Jeppesen, 1997 Bjarne K. Jeppesen

Matr 42a
(1842) Laust Jensen, 1849 Jens Laursen, 1876 Claus Jensen,
1904 skifteretten, enken Johanne Laustsen, 1904 Niels Sørensen,
1908 Niels Kristiansen, 1918 Søren Primdahl ( nr 19)

Nr. 20 matr. nr. 5q (Krejbjerg)
1953 Valdemar Stensgaard Larsen, 1989 Elna M Larsen, 1990 Birgitte Larsen

Nr. 21 matr. nr. 33a 35e 48 (Krejbjerg) ”Bakgaard”
1855 vielsesattest som adkomst for Jens Christensen Toft, 1856 Jacob Jensen,
1879 testamente som adkomst for Inger Bertelsen, 1897 Bertel Jacobsen,
1926 Jens Christian Rasmussen Dahlgaard, Anders Dalgaard (1980) Harry Andersen, 1998 Leo Andersen

Nr. 22 matr. nr. 42c 42 k (Krejbjerg)
1904 Niels Sørensen til Andreas Pedersen, 1906 Johannes Johnsen, 1943 Knud Johnsen,
1943 fra Elvira Olsen matr nr. 42 c
(1980) Jørgen Johnsen ”Krejbjerg Tømrerforretning”

Nr. 23 matr. nr. 34a 34b 47e 47b 34c (Krejbjerg) „Ginnerup Nygaard“
Søren Kold – 1795 Mikkel Pedersen Søndergaard, gården blev udflyttet i 1802,
1816 Mikkel Pedersens enke Else Jeppesdatter, 1830 Mikkel Nielsen Hesselbjerg
1848 amtsbevilling for Mikkel Nielsens enke Mariane Mikkelsen,
1870 Anders Andersen, 1877 Marthinus Thomsen, 1904 Jens Peder Jensen Ladefoged,
1907 Jens Peder Kjærsgaard, 1933 fogedudlægsskøde Helge Kåstrup Bengaard,
1947 Aksel Pedersen, (1980) Berthel Juulsgaard Jeppesen, 1998 Vagn W. Jensen

Nr. 24 matr. nr. 35k 35l 44a 44d 44e (Krejbjerg)
1925 fra Marinus Jørgensen til Peter Jørgensen, 1926 fru Bothilde Bak som særeje,
1930 fra Bothilde Inger Elise Baks dødsbo til Anton Rasmussen, 1937 matr 37k
1948 Lars Andreas Larsen, (1980) Kjeld Andersen, 2000 Rigmor Andersen

Nr. 25 matr. nr. 46a 33e 34d (Krejbjerg) ”Søholm”
1848 Søren Andersen fra Johanne Sørensdatter,
1863 skifteretten som adkomst for de 5 umyndige arvinger,
1863 Christian Christensen Stampe, 1868 Christian Laursen, 1884 Carl Christensen,
1888 Søren Nielsen Lykke, 1906 Svenning Christensen, 1905 Thomas Foged Thomsen,
1910 Kristine Th. Damgaard, 1924 Laust Bak, 1929 fogedudlæg Niels Madsen
1929 Jeppe Christensen Jeppesen, 1933 Niels Larsen, 1933 Peder Lave Pedersen
1948 Åge Stagstrup Christensen, 1980 Magne Karlsen ”Søholm Gartneri”,
1997 Rita Karlsen

Nr. 26 matr. nr. 41b (Krejbjerg)
1891 fra Niels Andreas Larsen til Eskild Larsen, 1896 Mathinus Jensen,
1947 skifteretten som adkomst for Marie Jensen, 1947 Uddeler Magnus Madsen,
1950 Niels Christian Jensen, 1952 skifteretten som adkomst for enken Rosa Jensen,
1952 husmand Andreas Jørgensen, (1980) Erik Kristensen, 1987 Hans A. N. Munck, 1991 Sven E. Fiskers

Nr. 27 matr. nr. 45a 4o 42h 35c 37d 39d 40b 36f 47b (Krejbjerg)
1844 Lars Peder Olsen, 1863 Jens Larsen, (”eller Laursen”) 1905 Jørgen Peder Jørgensen,
1948 Johannes Jørgensen, 1983 Bjarne Kristensen, 1992 Henning Lauritsen

Matr 36k 57b (Krejbjerg)
1930 fra Jens Sørensen til Anton Nielsen,

Nr. 28 matr. nr. 36b 35b 36c 29b 57a 34f 37c (Krejbjerg)
1891 fra Karen Jeppesen til Peder Jørgensen,
1930 skifteretten som adkomst for Jens Sørensen, 1994 Peder Christian Sørensen,
1941 Anders Pedersen, 1944 vejmand Simon Peder Jørgensen,
(1980) Preben Laurits Ettrup

Nr. 29 matr. nr. 40c (Krejbjerg)
(1980) Karl Emil Nygaard Lauritsen, 1992 Mogens Rusbjerg

Nr. 30 matr. nr. 37b (Krejbjerg)
1904 Jens Pedersen Dath, (1980) Niels Kristian Jensen, 1995 Mikael Knudsen

Nr. 31 matr. nr. 39a 37c 38b 36d 3b 40a (Krejbjerg)
1839 Christian Larsen, 1853 Peder Christensen 1863 Gudike Laursen Kjærsgaard,
1892 skifteretten som adkomst for enken Maren Nielsen,
1892 Laurits Søren Christian Gudiksen Kjærsgaard, 1932 Frits Krejbjerg,
(1980) Svend Krejbjerg

Matr 30 (Krejbjerg)
1843 Gudike Laursen Kjærsgård,
1863 mageskifte Maren Nielsdatter, enke efter Jens PederChrisensen af Ginnerup (Nr. 31),
1866 testamente Jens Christian Jensen, 1905 skifteudskrift efter arvingerne Jens Laursen
Niels Harbo Jensen og Jacob Christensen.


Nr. 32 matr. nr. 41a (41b) (Krejbjerg)
1835  Niels Madsen,    1885 Niels Andreas Larsen,      1935  Ludvig Moog,
1984 Børge P. Jensen

Nr. 33 matr. nr. 36a 34b 35d 22g 13e 24f 24b (Krejbjerg)
Niels Jeppesen Jeppe Nielsen,
før 1859, selvejer Ane Jensdatter, ( da hun sælger i 1859, kommer hun på aftægt i gården)
1859 Anders Nielsen Ladefoged, 1885 enken Karen Jeppesen,
1897 Niels Christian Andersen Ladefoged , 1902 Jens Peder Holger Jacobsen,
1936 fogedskøde Alfred Jacobsen, 1993 John Jacobsen

Matr 24b (Krejbjerg)
1884 Mikkel Sørensen, 1908 Else Sørensen f. Madsen,
1920 Marie Sørensen og Ane Kathrine Mollerup f. Sørensen 1929 Holger Jacobsen,
1931 Ejnar Laursen Dahl, 1936 fogedudlæg, Holger Jacobsen

Nr. 34 matr. nr. 36n (Krejbjerg)
(1980) Kaj Ove Nielsen

Nr. 35 matr. nr. 37a 39c 40b 4z 16r 37d (Krejbjerg)
Thomas Nielsen, 1820 Niels Thomsen, 1846 Jens Nielsen,
1883 Lars Christian Jensen, 1912 Carl Jensen, 1914 Jens Primdahl Jensen,
1919 Kristian Kirk, 1929 Valdemar Knudsen,
1936 skifteretten som adkomst for enken Mette Marie Knudsen,
1957 Ivar Knudsen, 1995 Anders P. Hjelmager, 1997 Niels Stilling

Nr. 36 matr. nr. 22d 22b 22e 36l (Krejbjerg)
1860 Jens Lydersen, 1891 skifteretten som adkomst for enken Maren Kathrine Jensdatter,
1891 Lyder Jensen, 1903 skifteretten, enken Johanne Kathrine Jensen,
1910 Peder Christensen, 1923 skifteretten som adkomst for Ane Marie Christensen,
1929 skifteretten som adkomst for arvingerne, 1934 Alma Kathrine Nielsen
1940 matr 22e til arbejdsmand Niels Nielsen, 1947 Poul Rasmussen,
1948 Harald Rasmussen, 1950 Karen Rasmussen,
(1980) Anna Kristiansen Nielsen, 1984 Villy A. Dahl

matr. 22d 22f
1910 fra Johanne Kathrine Jensen til Jens Jensen, 1911 Karl Jensen Gjedde,
1919 fra Peder Christensen 22f., 1919 Anders K. Nielsen,
1926 skifteretten, enken Maren Kirstine Nielsen,
1940 arveudlægsskøde, Arbejdsmand Niels Nielsen,

Nr. 37 matr. nr. 38a 58 46b 34c (Krejbjerg)
1820 Anders Madsen, 1857 Mads Nielsen Bak (kaldet Kjærsgaard)
(Anders Madsen er Mads Nielsen Baks morbroder)
1892 skifteretten som adkomst for enken Kirsten Marie Jensen,
1892 Niels Andersen Ladefoged 1894 Søren Jørgensen 1924 Aage Bengaard

Nr. 38 matr. nr. 22c (Krejbjerg)
1884 Jens Lydersen til Jørgen Eskildsen,
1927 skifteretten som adkomst for enken Dorthe Kirstine Eskildsen,
1927 Marinus Iversen, (1980) Oluf Skov, 1991 H Graversen,
1994 Keld H. Sørensen, 1995 Jens Ole Lüdemann, 1999 Ronni K. Jacobsen

Nr. 40 matr. nr. 12h 4f 4v 12i 13i 16d 16m 24c 4y 4o (Krejbjerg)
1921 Søren Christian Sørensen til Simon P. Jørgensen, 1936 Søren Villadsen,
(1980) Jens Villadsen

Nr. 42 matr. nr. 8u 8ae 44c 44a 44b 43c (Krejbjerg)
1850 fra Søren Christensen til Christen Christensen Bæk,
1869 skifteretten som adkomst for enken Mariane Jørgensen,
1869 smed Niels Christensen Bek, 1878 Peder Andersen, 1884 Chresten Jepsen,
1901 Søren Hebsgaard Nielsen Riis, 1903 Søren Sørensen Lindberg,
1916 Marinus Jørgensen, 1927 og 1928 tvangsauktion,
1935 Jens Peder Lønnerup Rusbjerg, (1980) Karlo Peder Rusbjerg,
1997 Marianne Rusbjerg, 1998 Peder H. Aggerholm, 2000 Lars T. Rasmussen

matr 8ae og 44c:
1929 Gudike Gudiksen, 1936 Chresten Clausen, 1942 Rødding Kommune,

Granly

Nr. 1 matr. nr. 4p 5l 42d 16g (Krejbjerg)
1907  fra Herman Gudiksen Møller til Jens Christian Sørensen,
Jens Christian Sørensen lejede i 1889 5 td land uopdyrket hede af Herman Gudiksen for en årlig leje af 2 kr. pr td land. Han fik det opdyrket og købte det i 1907 for 500 kr. (fra Landboforeningens oplysninger om belønnede hedeopdyrkere)     
1919 Magnus Sørensen,     1957  fra arvingerne til Aksel Madsen,,      (1980) Erik Mejdahl,     1983 Bo H. Jensen,        1987 Thorkild S. Pedersen,      1991 Bjarne Kristensen,
1997 Frits Ø. Thomasen,            1999 Leif H. Nielsen
 
Nr. 2 matr. nr.  17e 10f 15c 36e (Krejbjerg)
1893  fra Christen Christensen til Niels Christensen,    1893 Søren Hebsgaard Nielsen Riis,
1903  Søren Sørensen Lindberg,   
1903  mageskifte fra Søren Sørensen Lindberg til Hans Jensen,    1930 Andreas Nielsen,
1934  fogedudlægsskøde Anton Marinus Iversen,    1934 Andreas Viftrup,
1937  Harry Kristiansen,    1944 Andreas Knudsen Nielsen,   
1946  bmd. fru Margit K. Pedersen, Otting,      1950 repræsentant Åge Christensen,
1950  Niels Mikkelsen,    1950 Ernst Sørensen,    1957 Andreas Sørensen     
(1980) Jens Møller, 1983 Anette B Nielsen, 1986 Peter Djernes,
1989 Niels Frederiksen
 
Nr. 4 matr. nr. 14b 5b 5o 14b 18c 30d 18e 8ac (Krejbjerg)
1853  Jens Christian Jensen,    1892 skifteretten som adkomst for Johanne Madsdatter,
1892  Niels Poulsen,    1909 Christian Nielsen ,    1916 Magnus Sørensen,  
1919 Jens Sørensen      1953 Tage Pedersen,    1982 John Kristensen,
1987 Palle Eskildsen
 
Nr. 6 matr. nr. 14d  (Krejbjerg)
1897  fra Niels Poulsen til Frederik Frederiksen,    1910 Peder Christian Andersen,
1935  arvingerne,   1935 Ane Dorthe Andersen,    1937 Karen Marie Pedersen,
1944  Anna Marie Mouritsen,    (1980) Leo Gødsbøl Madsen,     1982 Thomas Møller,
1989 Michael Barritshøj,       1997 Jesper Skipper
 
Nr. 8 matr. nr. 2c 52d 26b 19c 25c 4k 4l (Krejbjerg)
1845  boelsmand Niels Laursen Møller,     1862  Jesper Sørensen,    1870 Jens Thorsen,    1888 Laust Laustsen Dahl,   1923  Magnus Madsen,    1956 Tage og Anders Nielsen,  
1957 Jens Dueholm Nørgaard,        (1980) Frede Holm Møller,     1983 Kaj Ole Madsen,
1990 Gitte Vernø,      1991 Kim Østergaard
 
Matr 26b 19c 25e (Krejbjerg)
1851  Jens Chr. Laursen Vejle,    1867 Jesper Christensen,   1865 Søren Chr. Sørensen,
1895  Laust Laursen Dahl,   1896 25d

Humlegaardsvej

Nr. 1 matr. nr. 22i (Krejbjerg)
(1980) Dagmar Iversen Villadsen, 1986 Karen M. Pedersen, 1999 Palle Brunsgaard

Nr. 2 matr. nr. 9f 3f 35i 12v (Krejbjerg)
1898 fra Niels Jensen Skov til Marinus Iversen Skov, 1925 Niels Nielsen,
1957 skifteretten som adkomst for Dagmar Johanne Nielsen, 1957 Eigil Knudsen

Nr. 3 matr. nr. 12c 8ac 11e 20d 30g 4q 8e 16h (Krejbjerg)
1880 Anders Christian Sørensen, 1897 Søren Christian Nielsen,
1900 skifteretten som adkomst for enken Kristiane Nielsen,
1900 Søren Christian Sørensen, 1931 Andreas Sørensen,
1947 landbrugsministeriet 1951 Åge Nielsen,
1981 Kristian Pedersen, 1987 Hans I. Andersen

Matr 4f 16d 4g 8v 12e 16e 4h 16f (Krejbjerg)
1896 Esper Laursen til Kresten Kristensen Graugaard 6g
1907 fra Søren Gudiksen til Krestenm Krestensen Graugaard, (samtlige matrikelnumre)
1912 Søren Sund Pedersen , 1920 Holger Jacobsen.

Nr. 4 matr. nr. 2f 5f 26e 18e (Krejbjerg)
1897 fra Søren Gudiksen til Mads Christian Mikkelsen, 1906 Peder Jensen Bundgaard,
1945 Holger Frederik Jensen, 1981 Jens Henrik Søgaard Henriksen,
1987 Yvonne Damsgaard 1988 Kaj Damsgaard, 1990 Finn Bach

Nr. 5 matr. nr. 11d 4x 12k 16n 21c 30f 8ab (Krejbjerg)
1924 fra Mads Refsgaard til Niels Kristian Møller Frederiksen, 1926 Carl Christensen,
1927 Gravers Nordestgaard Jensen, 1928 Ernst Filbhritz,
1929 fogedudlægsskøde Marinus Jensen, 1929 Jens Madsen,
1932 fogedudlægsskøde Ane Kathrine Madsen, 1934 Hakon Knudsen
(1980) Bent Søndergaard, 1986 Søren Andersen

Nr. 6 matr. nr. 6f 6h m fl. (Krejbjerg)
1859 Hans Christian Pedersen, 1880 Niels Christian Sørensen, 1886 Jens Mogensen
1907 skifteretten som adkomst for enken Mariane Mogensen 1907 Peder Jensen,
1930 Arne Jensen, 1933 fogedudlægsskøde Johanne Jensen
1943 fodermester Svend Åge Sørensen, (1980) Egon Jeppesen, 1983 Per Søndergaard

Nr. 7 matr. nr. 15b 2g 15d 5k 5p 18d (Krejbjerg)
1896 fra Erik Hansen til Eskild Larsen, 1930 Bertel Andreas Larsen,
(1951 frra Landbrugsministeriet matr nr 5p og 18d)
(1980) Gunnar Larsen, 1984 Mette M. Larsen

Nr. 8 matr. nr. 7g (Krejbjerg)
1905 fra L.K.Moustsen til Jens Andersen,
1935 skifteretten som adkomst for Petrine Andersen, 1946 Kristian Pedersen,
1997 Lili B Jørgensen 2001 Per Jørgensen

Nr. 9 matr. nr. 6e 7d (Krejbjerg)
1862 Murermester Søren Christian Nielsen, 1892 Jens Pedersen,
1901 Søren Christian Jensen Vejle, 1903 Ingvard Eskildsen, 1938 Hafner Eskildsen, 1950 Søren Eskildsen, 1988 Mette M. Eskildsen, 1995 Hugo Eskildsen
1997 Bjarne Støjberg

Nr. 10 matr. nr. 1 (Humlegaard) 52e 56a (Krejbjerg)
Søren Madsen ( død omk 1690) 1710 Mads Sørensen, 1750 Gudike Madsen,
1783 Mads Gudiksen, 1830 Jens Jespersen, 1870 Inger Jensdatter,
1883 Niels Larsen Jensen Møgelvang,
1908 Viggo Marinus Frederiksen, (kom til gården som ”københavnerdreng”)
1940 skifteretten som adkomst for enken Nielsine Frederiksen
1947 Harald Bækhøj Sørensen, 1999 Gudrun Sørensen
Gården lå oprindelig nærmere fjorden, men under stormfloden i 1839 sank gården i grus, og blev flyttet til den nuværende plads. Der har hørt en vandmølle til gården, ( endnu i 1950 kunne man se rester af dæmningen der hørte til vandmøllen)
I strandkanten nord for gården har der ligget en havn, der blev meget benyttet af gårde og byer i midtsalling. (omkr. 1950 kunne man tydeligt se resterne af havnen.)

Nr. 11 matr. nr. 6l (Krejbjerg) udstykket fra 6a,
1956 fra statens jordlovsudvalg til Jens Peder Sørensen,
(1980) Tage Henning Laursen, 1986 Sv. E. Poulsen (E.Fjeldstad)
1988 Elisabeth Fjeldstad ” Akupunkturklinikken”

Nr. 13 matr. nr. 10d 10e 55i (Krejbjerg)
1857 Niels Espersen, 1870 Jens Peder Frederiksen, 1909 Jens Kristian Pedersen,
1934 Harry Bruun Pedersen Notat i 1951: matr 55i 8d 10d 10e er sammenlagt til én landbrugsejendom ,(der må således have ligget 2 ejendomme)??
1986 Poul H Bøgh, 1993 Jan S Marquart,
1999 Elona N Marquart

Matr 56 og 52e (Krejbjerg)
1833 Niels Espersen 1857 10d 10e 1870 Anders Christian Sørensen,
1878 Peder Christensen 1880 52a 1910 Søren Peder Jensen, 1918 Viggo Frederiksen

Nr. 15 matr. nr. 56b (Krejbjerg)
Anton Henriksen
provst N.E.Sørensen (sommerhus)
o. 2000 Anne Barslev Vestergaard og Michael Gade Bodilsen


 

Jens Væversvej

Nr. 1  matr. nr  4ae (Krejbjerg)
1986 Niels D. Olesen
 
Nr.  2 matr. nr 4ac (Krejbjerg)
1986 Palle Dahl
 
Nr.  3 matr. nr 4af (Krejbjerg)
1987 Svend D. Mikkelsen
 
Nr.  8 matr. nr 4ag (Krejbjerg)
1988 Knud Bengaard
 
Nr. 10 matr. nr 4ai (Krejbjerg)
1990 Laurits Møller         1992 Karen Møller         1997 Poul Pedersen
1999 Henrik Aggerholm            2001 Jørgen Aggerholm
 

Lykken
 
Nr. 1 matr. nr 5h 43a 42d  4r 42l 36e 42c 42f 15e (Krejbjerg)
1907  Berthel Juulsgaard til Chresten Nielsen,  5h   
1932  arvingerne efter Petrine Nielsen til Christian Madsen,
1945  fra Ludv Emil Nielsen (eft fuldm) til Jacobine Elvira Olsen,
1949  arvingerne til Petrus Elisa Olsen,    1957  Ove S Mogensen,     1986 Anna Mogensen, 1997 Frands Frydendal
 
Nr. 2 matr. nr 26a 28b 24a 25e 25d 26e(Krejbjerg)
1840  Søren Andersen,    1869 Niels Peder Sørensen,    1888 Jens Kristian Kristiansen,
1913  skifteretten som adkomst for enken Johanne Christiansen,    1918 Chr. Ludvigsen,
1928  fogedudlægsskøde Carl Andersen,   
1941  universalarving enkefru Nielsine Petrine Primdahl,    1947 landbrugsministeriet,   
1950 Karl Andersen,    1950 slagtermester  A. J Nielsen    1951 Marius Laursen,
1953  Valdemar Leo Christian Hansen,     (1980) Ole Holbæk,      1997 Paul Brakl
 
Nr. 3 matr. nr 15a  8b 10f 12b 16c 32e 2e  (Krejbjerg)
Maren Pedersdatter,    1859 Christian Nielsen Ladefoged,   
1892  Erik Hansen Kirk,    1896 2e fra Søren Gudiksen  1924 Niels Christian Eriksen Kirk,
(1980) Hans Christian Jespersen, 2002 Poul Erik Jespersen
 
Matr. 12b og 16c (Krejbjerg)
1865 Christen Christensen ,    1866  Peder Christian Christensen,  
1868 Anders Jensen Nørby
1895  skifteattest for 8 myndige arvinger, Søren Andersen m.fl.
1895  Erik Hansen  (  Lykken 3)             
 
Nr. 4 matr. nr 59  6o (Krejbjerg)
Fra gammel tid står matr. nr.59 opført som ”en lergrav tilhørende lodsejere og byens beboere”
1923  fra Krejbjerg sogneraad til ” Friskoleforeningen i Krejbjerg”
1933  Jacob Jacobsen,    1934 Simon P. Jørgensen,    1944 Frederik Jørgensen,
1946  Frode Eskildsen, 1984 Finn Andersen, 1989 Hans Dons
1999 Villy E.H. Nielsen, 2001 Allan Mølgaard
 
Nr. 5 matr. nr 43d 5h 11c 42d 42e 42f 43a  42m 4r 42l 36e (Krejbjerg)
1849  Bertel Christensen,    1887 Niels Peder Jensen ,    1916  Chresten Nielsen
1927  skifteretten som adkomst for enken Petrine Nielsen,
1932  fra arvingerne Elvira Nielsen,    1949 Petrus Elisa Olsen  1957 Severin Mogensen  
(1980) Knud Jensen,              1988 Vagn Toft,          1992 Tapio Juhl
 
Nr. 6 matr. nr 62 (Krejbjerg)
Ejendommen er fra gammel tid matrikuleret som ”en lergrav tilhørende lodsejerne og byens beboere (matr 59), i 1951 bliver en del af lergraven matrikuleret som matr nr. 62 og solgt fra Krejbjerg Kommune ” med tiltrædelse af bymændene i Krejbjerg” til frk Henny Henriksen.
1992 P. Hede,  1993 Frode B Nielsen
 
Nr. 7 matr. nr 4n 43b (Krejbjerg)
1889  fra Niels P. Jensen til Christen Christensen Lundsgaard,
1908  skifteretten som adkomst for enken Gjertrud Andersen,
1908  Laust Peder Jensen Vejle,    1909 Anders Kristian Jensen Vejle,
1917  Niels Poulsen og hustru,  
1950  skifteretten som adkomst for  enken Ane Magdalene Poulsen,
1957  Markus og Margrethe Nørgaard,    (1980) Ernst Eskildsen,     1984 Finn Andersen,
1994 Svend A. Pedersen       2002 Peter Rønby
 
Nr. 8 matr. nr 9d (Krejbjerg)     ”landarbejderbolig”
1882  Poul Jensen Frøstrup,    1883 Peder Jensen,   
1928 skifteudskrift for Ane Sine Petrine Jensen,         1928 Ingvard Iversen,
1937  skifteretten som adkomst for Thora Iversen,   1937 Eugenius Eskildsen
(1980)  Knud V Hansen,
 
Nr. 9 matr. nr 42b 42l 7r  (Krejbjerg)
1860  Mathias Pedersen,    1899 skifteretten som adkomst for enken Mette Nielsdatter,
1895  Søren Eskildsen,    1944 Ludvig Emil Nielsen,
1946  Jensenius Larsen Dahl, 1986 Preben E. Mortensen, 1989 Kenneth Andersen,
1991 P. Mortensen, 1992 J. Lüdemann, 1995 Hjalmar N. Jacobsen,
1997 Katrin P. Hansen, 1999 Harry Andersen
 
Nr. 10 matr. nr 26c 23b 17d 19b 4m 9c 14c 42m 25e 26d 28e (Krejbjerg)
1858  Jens Hansen,    1863 Jens Nielsen,    1895 skifteretten enken Ane Hansdatter,
1895  Niels Jensen Nielsen,    1029 Jens Peder Pedersen,   
1934  fogedskøde Jens Thorsen,    1939 Otto Thorsen og Jens Thorsen til Sigvald Kristensen,
1942  Laust Grundvad. Nielsen,           1986 Jens E. Hansen
 
Matr nr. 17d 13b 14c 52e (Krejbjerg)
1858  skolelærer Jeppe Primdahl,    1866 skifteretten Helene Cathrine Christensen
1872  Christen Christensen Åsted    1878  Carl Christensen  
1880  17d og 19b til Jens Nielsen Vile       1884  mageskifte Chresten Laursen
 
Nr. 11 matr. nr 41c (Krejbjerg)
1896  fra Niels Andreas Larsen til Søren Christian Sørensen,
1916  Anders Christian Jensen Vejle,      (1980)Anne Birkemose Møller,
1984 Tage G. Nielsen,       1989 Henrik Svendsen  ” Henriks Malerfirma”
1995 Peder Høg,        1997 Søren D. Pedersen
 
 
Nr. 12 matr. nr 5c (Krejbjerg)
1871  Christian Nielsen        1932  Kresten Jensen
 
Nr. 13 matr. nr 13b (Krejbjerg)
1882  Carl Christensen,    1884 Christen Laursen,    1916 Søren Christian Sørensen,
1935  skifteretten som adkomst for Marie Sørensen,    1935 Lars Chresten Larsen,
1943  skifteretten som adkomst for Abelone Larsen,    1946 Jesper Eskildsen,
1953 Kresten Eskildsen,    1953 Anders Kristian Eskildsen,
 
Nr. 14 matr. nr 4i 6i 28a (Krejbjerg)
1918   fra Peder Pedersen til Kresten Sørensen,    1945 Jens Damgaard,
1947  Andreas Jørgensen og Laust Nielsen,    1952  Niels Søndergaard Pedersen,
1984 Bjarne Karlsen,      1990 Jan Karlsen,        2002 Allan Karlsen
 
matr 28 a   
1847  Johannes Nicolajsen,   1885 Peder Carlsen,   1910 Jens Sørensen, 
1911 Andreas Jørgensen    1952  Niels Søndergaard Pedersen
 
Nr. 16 matr. nr
(1980) Anders Kristian Eskildsen, 1986 Renè H Eskildsen
1992 P. Rønby, 1993 Mikael Bodilsen
 


Norvej  

Nr. 13   matr. nr. 3a 4b 8b 13   (Nr.Andrup)   3c 10c (Frammerslev)    
Anders Pedersen Primdahl,     (1787) Gudike Andersen
Anders Gudiksen,    1842 Gudik Andersen,    1887 Niels Sørensen Overgaard,
1905  Kjeld Christian Overgaard,    1936 Niels Juulsgaard,    1940 Emil Jensen,
1947  Julius Thomsen,    (1980) Jens Christian Hougaard,    1997 Jørn Søndergaard,
2006  Morten Milter,
 
Nr. 15  matr. nr. 6a 6k 12 13e 2c 7b 9b 3b 13i   (Nr.Andrup)
Kresten Pedersen,         1838  Peder Christensen,    1871 Chresten Pedersen,  
1874 fra Søren Nielsen Smed, til Mette Jensdatter, ”en husbygning” 
1874 fra Mette Jensdatter til Chresten Pedersen på samme, beliggende på matrikkel nr. 12 ,        1876 Christen Bladbjerg , samme hus,     1914 Peder Kristensen Pedersen,   1954  arvingerne,    1954 landbrugsministeriet,   1956 Andreas Rossen,        
1957 Asbjørn Andersen til landbrugsministeriet    1957 Asbjørn Andersen,   
1988 Jens Korsholm,    1990 Jens Andersen,       1998  Martin R. Jensen,
Gården blev udstykket i 1955, der oprettede 2 nye ejendomme, ( Andrupvej nr. 15 og 17)
 
På ”Gadejorden i Nr. Andrup” matr. nr. 12, lå der et ”Jordløst Hus” med følgende ejere:
1876  Chresten Bladbjerg,   1882  Chresten Pedersen,   1882 Niels Christian Sørensen,
1888  Jens Peder Poulsen,    1897 Christen Pedersen
 
Nr. 16  matr. nr.  4a  1r (Nr.Andrup)   “Norsgaard”
Mads Pedersen       1840  Jeppe Madsen,    1874 Niels Jepsen,   
1882 Laust Peder Thomsen,     1914  Frederik Thomsen,   
1921 Ingvard Christensen Pedersen,   
1948  skifteretten som adkomst for enken Ingeborg Pedersen,    1953 Arne Thorsen
1981  Børge Nielsen,     1984 Per H. Pedersen,    1985 Elin Holm,
 
Matr 2g 7c 9c (Nr. Andrup)
1919 fra Jens Peder Møller til Karl Jensen Gjedde,  1933 fra arvingerne til Kirstine Gjedde
1943  Viggo Bruun Pedersen
 
Nr .16A  matr. nr.   1h   (Nr.Andrup)
 
Nr. 16B  matr. nr. 4f    (Nr.Andrup)
 
Nr. 16D  matr. nr. 4g    (Nr.Andrup)
 
Nr. 17    matr. nr. 2a 13b 7a 9a 3c 5c  (Nr.Andrup)
Jeppe Gudiksen   (f 1773)     1796  Anders Gudiksen,    1844 Jens Jeppesen,   
1871 enken Mette Jeppesdatter,     1871  Gudike P. Godsk,   
1871 testamente som adkomst for Ane Pedersen,
1871  Niels Gudiksen,    1916  ”Skive og omegns udstykningsforening”
1917  fra J.P.Møller m. fl. til Engel Sørensen,    1946 Peder Kaastrup,
1985  Henning Vestergaard,
Gården blev i 1917 udstykket og der blev oprette 3 nye ejendomme,
1. Karl Gjedde, Viggo og Maren Bruun , Børge Bruun
2. Jacob Jacobsen, Kristian Laursen, Jens Hedegaard, Anders Madsen, Johannes Skov,
3. Viggo Skov
 
Nr. 18    matr. nr. 5d   (Nr.Andrup)
1939  fra landbrugsministeriet til Peder Nørgaard,    1941 Peder Nielsen,
(1980)  Las Åge Nielsen,
 
Nr. 20    matr. nr.  5e   (Nr.Andrup)
1939  fra landbrugsministeriet til Asbjørn Andersen,    Gunnar Bligaard,
(1980)  Johannes Hansen,
 
Nr. 22    matr. nr.  6c  3d 2i 5f (Nr.Andrup)
1905  fra  Chresten .Pedersen til .Jesper Eskildsen,   
1939  fra landbrugsministeriet matr 5f (Nr. Andrup)        1946 Ejnar Jepsen,   
1946 Ernst Viktor Sørensen,        1950   Jens Peder Sørensen, (2006) Carsten Trærup
 
Nr. 26   matr. nr.   6d 2h 13b  (Nr.Andrup)
1917  fra J.P.Møller m. fl.  til Christen Pedersen,   
1918 Kirstine og Marie Christensen Pedersen,   1956   Peder Pedersen som arv,
1956  Magnus Chr. Madsen.
 
Nr. 28   matr. nr.   1a 10 13a 4e 1d 13k 13g 4c   (Nr.Andrup)   “Nørre Andrupgaard”
Gudike Mortensen,    1838  Morten Gudiksen,    1866 Jens Christian Pedersen,   
1904 Anders Kr. Pedersen,    1905 Mehlsen Madsen,    1933 skifteretten Dorthea Laursen,   
1945  Laust Østergaard Madsen  og Tovborg Jensen      (1980)  Jens Brostrup Knudsen,
 
matr. 1b 1c 1d 4e (Andrup)
1867 Anders Andersen,   1884 Søren Andersen,  1909 C.P.Rønne,  1918 P. Kjeldsen
1929 Åge Kjeldsen,    1956 Christen Andersen
 
Nr. 30   matr. nr. 5a 1e 2k 11 13d 13h  (Nr.Andrup)    „Honningdal“
Lille Chresten       Peder Christensen Godsk,    1861 Gudike Pedersen Godsk,   
1871  testamente som adkomst for Ane Pedersen,
1873  vielsesattest som adkomst for  Mikkel C. Lauritsen,    1904 Laust Laursen,
1919  skifteretten som adkomst for enken Dorthea Laursen,   
1919  vielsesattest for Jens Jørgensen,  Gården brændte i 1937 og blev derefter udstykket,   1938 landbrugsministeriet,   ( de nye ejendommer var Norvej nr. 18 og 22)
1939  Emil Pedersen Mark,    (1980) Asger Christian Jensen,
 
Nr. 32   matr. nr.  8a 3e 13f   (Nr.Andrup)
1860 vielsesattest som adkomst for Søren Nielsen,    1877 Anders Larsen ,  
1907  Jens Rasmussen,     1911 Knud Kristensen,    1953 Leo Graversen Nielsen,
(1980)  Jan Mortensen,    1986 Leif Andreasen,    1990 N. Nielsen
 

Åbakken

Nr. 1 matr. nr. 8bb (Krejbjerg)
(1980) Kresten Dahlgaard Mikkelsen, 1993 Leo S. Odland,
1994 Birgit Mikkelsen
 
Nr. 3 matr. nr. 8at (Krejbjerg)
1948  fra Valdemar Have og Hans Rolighed til smedemester N. Larsen
(1980) Åge Bengård, 1982 Mette Marie Bengård, 1983 Valdemar Knudsen,
1991 K. Knudsen
 
Nr. 5A matr. nr. 8bh (Krejbjerg)  
1984 Harald Thomsen,
 
Nr. 5B matr. nr. 8bh (Krejbjerg)
1986 Harry Bruun Pedersen, 1994 Sigrid Pedersen, 1997 Kaj M. Jensen,
2001 Grete Jespersen
 
Nr. 5C matr. nr. 8bh (Krejbjerg)
1984 Frode Eskildsen, 1996 Ayoe G. Nielsen, 1997 Herdis E. Riis,
1999 Niels B Jensen, 2001 Kaj M Jensen,
 
Nr. 5D matr. nr. 8bh (Krejbjerg)
1984 Anna K Nielsen, 1993 Marthe M. Bergmann, 1994 Niels K. Jensen
1997 Tage Pedersen, 1998 Frede E Larsen, 2000 Inger M. Kristiansen
 
Nr. 5E matr. nr. 8bh (Krejbjerg)
1986 Inger M. Mikkelsen, 2000 Johannes Skov
 
Nr. 6 matr. nr. 13a 21e 16x 5d 13d 13h 13c 11e 4æ 16u 12m (Krejbjerg)
1802 Kirsten,      1812 Sørn Iversen,
1843 skiftecontract for Peder Andersen,    1887 Niels Pedersen,   
1915  Lars Nielsen Kjeldgaard,    1953 skifteretten, Maren Kjeldgaard,
1957  arvingerne,    1957  Holger Kjeldgaard,         Ivan Kjeldgaard
 
Matr 13c (Krejbjerg)
1913  fra Niels Pedersen til Peder Nielsen Kjeldgaard
1924  fra samme på en på 13c opført bygning,   1932  Lars Kjeldgård
 
Nr. 7 matr. nr. 8aa (Krejbjerg)    ” Krejbjerg Købmandshandel”
1921  fra Mar. Refsgaard til Benneth Laursen,
(1980) Jens E. Nielsen ,   blev kaldt ”Nat og Dag” for der var åben det meste af døgnet.
1986 Niels Stilling,         1997 Søren P. Sørensen
 
Nr. 8 matr. nr.  9a 8q 8p 2h 8au 43e 43b 45b 9g 44b 36g 43i (Krejbjerg)  ”Damgaard”
1861  Eskild Clausen,    1868 Claus Jensen Skov,    1868 Jens Christian Nielsen,
1894  skifteretten som adkomst for enken Mette Clausdatter,
1894  Niels Jensen Skov,    1907 Anders Andersen Smedegaard,
1932  fogedudlæg  Aksel Østergaard,   1941 skifteretten som adkomst for Thyra Østergaard,
1946  Herluf Myrup (fra Klim), 1998   Jytte R. Steininge,  2000   Henrik Steininge
 
Nr. 9 matr. nr. 8ad (Krejbjerg)
1924  fra Mikael Markus Refsgaard til Ane Kirstine Nielsen,   
1931  skifteretten som adkomst for Søren Gade,    1956 Svenning Madsen,
(1980) Anna Kathrine Sørensen,           1991 Jan Pedersen
 
Nr. 10 matr. nr. 8a 10c 17g 30e 11b 18b 20b 30b (Krejbjerg)  ”Baunehøjgaard”
(Gården har i alt 24 matrikelnumre)
1830   Sognefoged og selvejer Niels Christensen (fra 1855 tilnavnet Ladefoged),  
1868   Søren Christian Nielsen Ladefoged,    1902 Michael Marinus Refsgaard,
1935   fogedudlægsskøde til N. Christensen Præst og hustru,
1946  Handelsmand Anton Bjerregaard og sognefoged Jens Have,
1947  Restauratør Jens Ahrenskjold Christensen,   
 
 
1948 Valdemar Have og Jens Rolighed,    1949 handelsmand Mads Seerup,
1949  Frederik Drejer,    1953 Ivar Eriksen     1955 H.C. Wolf,
1956   Jørgen Agerholm, 2001   Henrik Agerholm
 
Matr 10c.
1855  Sognefoged og selvejer Niels Ladefoged,
1869  skifteattest enken Dorthea Andersdatter, 1869 Ane Marie Nielsen
1873  Vielsesattest Chresten Mikkelsen,   1894  Søren Christian Nielsen Ladefoged
(se Åbakken 10)
 
Nr. 11 matr. nr.8ai (Krejbjerg)
1929  fra Gudik Gudiksen til Chr. Ludvigsen,       (1980) Karsten Rossen
 
Nr. 12 matr. nr. 8be 002 (Krejbjerg)
(1980) Astrid Marie Bach, 1989   Alfred Jacobsen
 
Nr. 13 matr. nr. 8al  (Krejbjerg)
1930  fra Gudik Gudiksen til Signe Jørgensen,    1937 fogedskøde Aksel Christiansen,
(1980) Jenny Marie Teglgaard, 1997 Peder Brokholm
 
Nr. 14 matr. nr. 8az (Krejbjerg)
1955   Egon Jensen Højgaard, 1989   Johannes Juulsgaard, 1997   Ida Juulsgaard
 
Nr. 15 matr. nr. 8bd (Krejbjerg)
(1980) Kirstine Gudiksen, 1981   Ole Damgaard Jensen
1982   Erik Bjarne Toft, 1984   Niels S  Pedersen
 
Nr. 16 matr. nr. 8ak 8ao (Krejbjerg)
1929  fra Mikael Markus Refsgaard til Mads Mogensen Madsen,
1933  skifteretten som adkomst for Kristian Mogensen Madsen,    1933 Morten Mortensen,
1934  cykelhandler Henry Edison Madsen,  1935 fogedudlæg til Christian Reffsgaard på 8ao
1944  Henry Madsen         (1980) Erik Rønby
 
Nr. 17 matr. nr. 8r 8s 8t 10h 17g 8ar 8aæ (Krejbjerg)   ”Lynghøjgaard”
Jeppe Ladefoged,   Anders Primdahl,    1820 Niels Christensen Ladefoged,
Søren Christen Nielsen Ladefoged,   (hans plejedatter blev gift med Marinus Refsgaard)
1914  fra Marinus K Refsgaard til Ingel Marinus Hansen,    1916 Gudik Gudiksen,
1930  Mads Gudiksen,    1932 Jens Jørgensen,    1941 Kristian Lykke,   
1941  Ernst Rudolf Hansen,    1946 Engell  Sørensen,    1950 Laust Andersen,
(1980) Knud Nielsen,              2001 Torben Martinussen
Der er i 1896 en servitut om ” afstand til en Hollandsk Vindmølle på ejendommen”
 
Nr. 18 matr. nr. 8ah (Krejbjerg)
1927  fra L. M  Refsgaard til Mads Mogensen Madsen,    1928 Petrine Jensen,
1929  fra arvingerne til Niels Jensen Nielsen,    1939 Karl Kristensen,
1948  Handelsmand Marinus Pedersen,    1948 Leo Graversen,    1953 Knud Kristensen,   
1953  skifteretten som adkomst for enken Oline Kristensen,    (1980) Holger Erik Sørensen, 1990   Bo Frandsen,           1999 Immanuel C. Jensen
 
Nr. 19 matr. nr. 8ba (Krejbjerg)
(1980) Nina Metha Nielsen Lynggaard, 1983  V.T. Nguien 1986   Viggo Skov
 
Nr. 20 matr. nr.55b 6a 6d 54h 9a  (Krejbjerg)  3c 3e 5k 7b (Oddense)  “Nørgaard”
1817  selvejer Esper Jensen,    1831 Bertel Laursen,   
1862  amtsbevilling for enken  Bodil Nørgård f. Jensen,
1870  Jens Bertelsen Nørgaard,    1906 skifteretten som adkomst for enken Dorthea f. Jensen,
1906  Bertel Nørgaard,    1933  Jakob Hansen Vestergaard,        1986 Vagn Vestergaard
På matr 9a, var der opført en „Hollandsk Vejrmølle
i 1871   brandassuranceattest som adkomst for Møller Jens Christian Sørensen
1885  Andreas Peder Theodor Hansen,   1894  Claus Jensen Skov
Der er i 1875 oprettet en aftægtskontrakt med prioritet i møllen til fordel for Chresten Andersen og hustru, også indeholdende forpligtelse til ”at opdrage den 11 årige Eskild Larsen”
 
 
Nr. 21 matr. nr. 8aø (Krejbjerg)
(1980) Elna Rossen
 
Nr. 22 matr. nr. 32a 32c 54c (Krejbjerg)   ”Gjedholm”
(1787) Niels Espersen,     Eskild Holm,        1830  Niels Eskesen,   
1866 Mourits Chr. Pedersen,    1893 Anders Mouritsen,    1912  Jens Primdahl Jensen,   
1914 mageskifteskøde Karl Jensen Primdahl,    1915 Peder Kristensen,
1926  fogedudlægsskøde Jens Laursen,    1926 Poul Spaabæk,    1929 Marinus Jensen,
1961  Jens Rasmussen
 
Nr. 23 matr. nr. 8aæ (Krejbjerg)   udstykket fra 8r i 1957
(1980) Mogens Peder Rossen, 1981   Nora Laursen, 1997   Knud E. Sørensen
 
Nr. 24 matr. nr.  54k 53g 54f 54l (Krejbjerg)
1951  fra landbrugsministeriet til Andreas Sørensen,
1958  Anders Brunsgaard  Kristiansen, 1997   Susanne C. T. Nielsen 1998   Erik Johannesen
 
Nr. 25 matr. nr. 10l 10m 10k 10s  (Krejbjerg)
fra M M Refsgaard til Niels Christiansen,    1950 skifteretten enken Ane Marie Christiansen,
1954  Else Marie Sofie Skov,    (1980) Karen Skov,     1986 Surender Chana,
1995  Morten Dahl
 
(lå mellem nr. 25 og 27
matr 10s (Krejbjerg)   1950 fra Ane Marie Kristiansen til ”Krejbjerg Fryseanlæg”
 
Nr. 26 matr. nr. 10n 10r (Krejbjerg)
1924  fra Laust Moustsen til Søren Jørgensen,    1927 arvingerne,
1928  Anders Laursen,    1944 Signe Laursen,    1944   vognmand Kristian Laursen,
1949  matr 10r fra Johs Moustsen,      1982  Mogens Peder Rossen
 
Nr. 27 matr. nr. 17i  10i (Krejbjerg)
1914  fra Marcus Marinus Refsgaard til Niels Kristian Jensen,   1917 Bertel Andersen,
(1980) Henry Madsen    ”smedeforretning”            1995   Gert Larsen
 
Nr. 28 matr. nr. 10t  (Krejbjerg)
(speciel anvendelse) ?     Krejbjerg Central ??
 
Nr. 29 matr. nr. 17h (Krejbjerg)
1911  Laust Kristen Moustsen til Jensine og Anna Brunsgaard,   1937 Anna eneejer,
1940  skifteretten som adkomst for arvinger ( 9 personer)
1940  Harald Ladefoged Refsgaard,    1951 Jens Hedegaard,
(1980) Egon Bertelsen,         2002 Nicolai Larsen
 
Nr. 30 matr. nr. 10p 10q (Krejbjerg)
1949  fra Johannes Moustsen til Holger Nørgaard,        1983 Magda Nørgaard,
1993   Svend Erik Sadolin
 
Nr. 31 matr. nr. 17l (Krejbjerg)
(1980) Eigil Sørensen, 1982   Jørgen Andersen, 1989   Konny Harder
1991   S. Klausen,  1993   Karl E. N Laursen
 
Nr. 32 matr. nr. 10k (Krejbjerg)
1915  fra M.M. Refsgaard til Krejbjerg Kommune,
(1980) Hartvig Andersen
 
Nr. 33 matr. nr. 7a 17a 7c 10g 10e 54l 53d 53f (Krejbjerg)   “Skrivsgaard”
Christen Thybo,    Axel Christensen ( der blev gift med Chresten Thybos enke)
1832   Laust Jensen,    1868 Chresten Christensen,  
1897   Laust Christensen (fra 1907 Moustsen, )   1942   Johannes Moustsen, 
1992   Carl Henrik Vikgren,  1994   Kirsten Nielsen
1997   Jørn D. Søndergaard.  1999   Laurids Stisen
 
Nr. 34 matr. nr. 17f (Krejbjerg)  ”Krejbjerg Andelsmejeri”
1908  fra Laust Kr. Moustsen til ”Interessentselskabet Krejbjerg Andelsmejeri”,
                      repræsenteret ved Andreas Andersen m. fl.
(1980) Vigan Berthelsen
 
Nr. 34A matr. nr.
(1980) Han Kurt Andersen,  1982   Jette Stentof
 
Nr. 34B matr. nr.
(1980) Jens Harald Jensen,  1981   Hans Ole Christensen
 
Nr. 35 matr. nr. 6b 55c 55i (Krejbjerg)
Søren Christensen    Gudike Sørensen,    Mads Jensen,( gift med Gudike Sørensens datter)
Jens Madsen,     1817  selvejer Esper Jensen af Nørgaard,   1829 Laurs Christensen,   
1866  Mikkel C. Laursen,    1873 Esper Laursen,    1935 skifteretten Dorthea Nørgaard,
1935  arvingerne Ane Margreth og Markus Nørgaard,   
1957  Esper Nørgaard,          2001 Anna P. Nørgaard
 
Nr. 36 matr. nr. 17n (Krejbjerg)
(1980) Ivan Bjerregaard Andersen
 
Nr. 37 matr. nr. 49b 50b 50c 51c 54b   (Krejbjerg)   ”Overgaard”
1832  Søren Nielsen,    1885 Anders Sørensen Overgaard,
1916  Jens Marinus Jensen Hedegaard,    1945 Johannes Jensen Hedegaard,
(1980) Peder Grundvad Christensen, 1994   Jens S. Christensen
 
Nr. 38 matr. nr. 7y (Krejbjerg)
(1980) Anna Hansen Bach, 1997   Erik K Hansen
 
Nr. 39 matr. nr. 50a  51a 49a 7c (Krejbjerg)
Niels Kjærsgaard      1857  arveberettigelse Bertel Nielsen,   
1902 enken Amalie Frederikke Christensen Bek,
1902  Magnus Christian Dahlgaard    1910 Morten Mortensen,
1942  Laurids Møller, 1990   Niels Jørgensen
 
Nr. 40 matr. nr. 52b 52c (Krejbjerg)       Krejbjerg skole
1844   ”   Skøde til Krejbjerg Sogns Beboere”
(1980) Svend Meldgaard Pedersen
 
Nr. 40A matr. nr.
Jesper Larsen
 
Nr. 40D  matr. nr.  53f (Krejbjerg)
1942  fra Laust C. Moustsen til Johannes Moustsen,
1944   53f   fra Jesper Gudiksen til Johannes Moustsen.
 
Nr. 41 matr. nr.
(1980)  Christian Jørgensen Nielsen, 1982 Karl Marinus Pedersen
1984   Jens Peder Nielsen, 1986 Hans I. Andersen
 
Nr. 42 matr. nr. 52a 54m 7b 54p 52k (Krejbjerg)
(1787) Jens Knudsen,    Anders Jensen  Knudsen,    1861  Jens Andersen og Niels Andersen   
1861 skifteretten Niels Andersen og Ane Nielsdatter,
1861  Niels Andersen Knudsen    1866 mageskifteskøde Jens Revsgaard af Voldhedegaard,
1867  Niels Andersen,    1903 Kjeld Christian Madsen,    1905 Anton Rasmussen,
1930  Karl Rasmussen,     (1980) Svend Aage Bach Jensen,     1997 Tom P. Jespersen
 
Nr. 42A  matr. nr.  52n (Krejbjerg)
 
Nr. 43 matr. nr.  53a 6c 7e 7r 54c 54f 54k 54h 55h 54l (Krejbjerg)  „Ny Krejbjerggaard“
(Denne ejendom har 29 matrikelnumre)
1. fæster   Niels Madsen,    2  fæster Jens Nielsen,    1790 køber Jesper Sørensen fri
af gården ”Nørgaard”, som den har hørt under.    Den blev flyttet uf fra Krejbjerg by i 1817,
1830  Gudike Jespersen,    1879 Jens Gudiksen   1901  fra Anders Mouritsen 32d    
1924 Jesper Gudiksen,     1947  landbrugsministeriet,    1949 Jesper Gudiksen,
(1980) Laurids Stisen, 1999 Peder B Stisen
 
Nr. 45 matr. nr. 53h 55h(Krejbjerg)
1951  fra landbrugsministeriet til Karl Andersen,
(1980) Bent Andersen, 1983 J. S. Christensen,  1984 Jens J. Olesen,
1986 Annelone Pedersen, 1987 Hans Larsson, 1990 Villy Olsen,
 
Nr. 47 matr. nr. 52f   54d 53b 52g 54g 55g 54d 55e 53i  (Krejbjerg)
1885  Niels Andersen til Jens Christian Nielsen,    1913 Søren Kristian Nielsen,
1919  Søren Sund Pedersen,     1942  Peder Jensen Bach,    1943 Magnus Drejer,   
1945 Aksel Riis      (1980) Jan Overgaard Andreasen, 1984 Bjarne Støjberg Pedersen,
1997 Michael U. Christensen,
 
Nr. 49 matr. nr. 55a 53e (Krejbjerg)  4d (Nr. Andrup)
                         ejendommen er nedrevet,  formentlig omkr. 1988
Chresten Laustsen      1842  selvejer Anders Jensen,    1892 Ane Gudiksen,   
1907 vielsesattest som adkomst for Peder Jensen Hegelund,    1907 Jens Peder Dahlgaard,
1915  Andreas Kristensen Præst,      1945  Magnus Præst,    1986 Nita Løndal
 
Nr. 51 matr. nr. 54a  54e 55d 53c 52k (Krejbjerg)   „Gammel Krejbjerggaard“
Chresten Jensen,    Jens Christensen,   
1842  Søren Jensen,    1883 Jens Sørensen og Niels Sørensen,    1885 Niels Sørensen,
1903  Jens Christian Jensen Bach,    1931 skifteretten som adkomst for Bodil Bach,
1931  Peder Jensen Bach    (1980) Jens Christian Jensen Bach
Der findes tæt øst for gården et voldsted efter et slot „Krøgeborg“, der havde eget „Birk“ for Krejbjerg og Rødding. Dette Birk blev i 1523 lagt ind under ”Spøttrup”
 
Nr. 53 matr. nr. 52k 54m 54e 54p (Krejbjerg)
1939  fra Anna og Harald Bach til Ragnvald Poulsen,    1937 Harald Bach,
1949 fra landbrugsministeriet  54p      (1980) Svend Jensen,
 
matr  32b 54e 52h 12x (Krejbjerg)
1894  fra Andreas Mouritsen til Eskild Jespersen,    1905 Andreas Jensen Thøgersen,
1947  Evald Madsenz