• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Krejbjerg Havn / udskibningsplads

Havnevejen fundet!

Klik på kortet for at forstørre det!

På dette fine matrikelkort over “Humlegårds Ejendome (Jorder)” fra 1815 finder du en interessant oplysning: Den brune vej, der går ud på Hjortholm hedder “Skibnings Vej”. Fra en række kilder ved vi, at der har været en havn i området øst for Hjortholm. Det har imidlertid været svært at få håndfast dokumenteret.

Et stærkt forstørret udsnit af kortet, der viser “Skibnings Vej”-en. Klik på billedet for at forstørre det.

Desværre kan jeg ikke læse teksten, der står under “Skibnings Vej”.
Hvis du kan – eller hvis du ved mere om havnen, så glæder jeg mig til at høre om det 🙂

På et andet matrikelkort fra 1815 står der ved samme vej (så vidt, jeg kan tyde det): “Til Liimfjorden eller til Ladningspladsen”.

På et kort fra 1864 står det ved samme vej: “Udskibningsvei for Rødding Herred”

At udskibningsstedet ved Hjortholm skulle have været den eneste “Udskibningsvei for Rødding Herred”, lyder umiddelbart utroligt, for det ligger bestemt ikke centralt i herredet. På den anden side skal vanddybden jo være egnet til tungere skibstrafik, og vind- og strømforhold skal være gunstige. Så…?

Er der nogen, der har kendskab til andre “udskibningssteder” langs herredets vestkyst??

I 1869 skulle Skive til at udbygge sin havn, og den klagede derfor til staten over udskibningshavnen ved Hjortholm. Den måtte derefter lukke aktiviteterne ned.

Når Skive syntes at konkurrencen fra Krejbjerg udskibningssted kunne være et problem, må skibstrafikken derfra jo have haft et vist omfang.

I dag eksisterer udskibningsvejen til Hjortholm ikke længere – vel nok fordi den mistede sin betydning efter 1869.

Når jeg er ude i området er jeg for øvrigt meget forundret over, at vejen igennem det sumpede kjær nogensinde har kunne fungere.