• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Jens Vævers Vej 3

Jens Vævers vej 3 2021 Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk

Realregister

Nr.  3 matr. nr 4af (Krejbjerg)
1987 Svend D. Mikkelsen