• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Jens Vævers Vej 2

Jens Vævers vej 2 2021 Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk

Realregister

Nr.  2 matr. nr 4ac (Krejbjerg)
1986 Palle Dahl