• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Jens Vævers Vej 10

Jens Vævers Vej 10 2021 Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk

Realregister

Nr. 10 matr. nr 4ai (Krejbjerg)
1990 Laurits Møller         1992 Karen Møller         1997 Poul Pedersen
1999 Henrik Aggerholm            2001 Jørgen Aggerholm