• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Jens Vævers Vej 1

Jens Vævers Vej 10 2021 Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk

Realregister

Nr. 1  matr. nr  4ae (Krejbjerg)
1986 Niels D. Olesen