• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Humlegårdsvej 3

Humlegårdsvej 3 2021 Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Humlegårdsvej 3 1990 Foto: Ariel/Dansk Luftfoto
Humlegårdsvej 3 1977 Foto: Sylvest Jensen Luftfoto
Humlegårdsvej 3 1948-52 Foto: Aalborg Luftfoto

Realregister

Nr. 3 matr. nr. 12c 8ac 11e 20d 30g 4q 8e 16h (Krejbjerg)
1880 Anders Christian Sørensen, 1897 Søren Christian Nielsen,
1900 skifteretten som adkomst for enken Kristiane Nielsen,
1900 Søren Christian Sørensen, 1931 Andreas Sørensen,
1947 landbrugsministeriet 1951 Åge Nielsen,
1981 Kristian Pedersen, 1987 Hans I. Andersen

Matr 4f 16d 4g 8v 12e 16e 4h 16f (Krejbjerg)
1896 Esper Laursen til Kresten Kristensen Graugaard 6g
1907 fra Søren Gudiksen til Krestenm Krestensen Graugaard, (samtlige matrikelnumre)
1912 Søren Sund Pedersen , 1920 Holger Jacobsen.