• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Humlegårdsvej 15

Humlegårdsvej 15 2021 Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Humlegårdsvej 15 1990 Foto: Ariel/Dansk Luftfoto
Humlegårdsvej 15 1961 Foto: Aalborg Luftfoto
Humlegårdsvej 15 1948-52 Foto: Aalborg Luftfoto

Realregister

Nr. 15 matr. nr. 56b (Krejbjerg)
Anton Henriksen
provst N.E.Sørensen (sommerhus)
o. 2000 Anne Barslev Vestergaard og Michael Gade Bodilsen