• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Hjerk Nor

Fra sluse til bro ved Hjerk Nors udmunding i fjorden.

Læs kommunens projektbeskrivelse ved at klikke her.

Læs Kystdirektoratets godkendelse af projektet ved at klikke her.

Læs VVM-screening af nedlæggelse af Hjerk Nor Digelag ved at klikke her.

Over Hjerk Nors udmunding i fjorden er der nu en gangbro (en spang), og den gamle sluse er fjernet.
Ideen med dette projekt er at forbedre naturtilstanden i noret og engområderne omkring noret ved at genskabe det naturlige udløb. For at holde vandet i noret ferskt, er udløbet lavet lavvandet ved hjælp af en stenbelægning.

…og sådan så det ud før restaureringen.