• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Hjælp til lokalhistorie

Det kræver lidt tålmodighed og øvelse at bruge hjemmesider med mange oplysninger, men der findes mange gode programmer på nettet, og de er værd at undersøge. Herunder er nogle få eksempler på gode sider, når man vil lege med lokalhistorie.

Kirkebøger En guldgrube at grave i, og denne hjemmeside er ret let at bruge.

Linket her gælder Krejbjerg sogn:
https://www.danishfamilysearch.dk/sogn2058

Kirkebøger i Rigsarkivet , kan være fordelagtigt at bruge i nogle sammenhænge

Linket her gælder Krejbjerg sogn:
Arkivalieronline (sa.dk)


Geodatstyrelsen: Min grund – adresser/matrikler: https://mingrund.gst.dk/


Geodatstyrelsen: Søg på BFE-nummer: https://mingrund.gst.dk/ebr.aspx


Matriklen.dk: https://www.matriklen.dk/#/


BBR-register, kort mv.: https://kort.bbr.dk/?p=491813.6766,6279777.6542,8.682Arkiv.dk – lokalhistoriske arkiver i Danmark

Linket her gælder gamle Spøttrup kommune:
https://arkiv.dk/soeg?searchstring=krejbjerg&page=0


Kort fortæller fantastisk meget om både fortid og nutid

Nedenfor får du et praktisk udvalg af kort og luftfotos, du kan studere og bruge


Styrelsen for dataforsyning og infrastruktur:

Fantastisk spændende kort at studere (og lege med):

SDFI-kortviewer (sdfikort.dk)

Brug musen og dens knapper og rul flittigt, så lærer du snart at udnytte de mange muligheder der ligger i kortene her.

KRAKs kort er et rigtig godt kort at begynde med

Krakkortet er tydeligt og har husnumre, hvilket gør det lettere at orientere sig på i lokalområdet.

Linket her gælder Krejbjerg sogn:
https://map.krak.dk/s%C3%B8g/krejbjerg

På Kraks kort er der forskellige “lag”, du kan vælge. Hvert lag fortæller noget særligt om Krejbjerg. Det mest fascinerende lag er det, der hedder “Luftfoto 1954”:

På Kraks 1954-kort kan du trække i den midterste cirkel med din mus (venstre museknap holdes nede), og på den måde kan du skifte mellem et luftfoto fra 1954 og et fra 2020. Du kan finde huse og gårde, der i mellemtiden er fjernet, du kan se, hvordan stier og vej er ændret, du kan se, hvordan markerne er blevet meget større osv. Og du kan naturligvis zoome ud og ind, så du kan komme helt tæt på et bestemt område, fx din egen matrikel. Et fantastisk værktøj til lokalhistorie!!


Lufotos – stort set alle huse i Danmark er gennem de sidste cirka 75 år blevet fotograferet én eller flere gange fra fly. De gamle billeder er virkelig spændende at se!


Danmark skråt fra oven – særdeles spændende side, som do er lidt vanskeligt at orientere sig i, men det kommer med øvelsen!


Der er kommet en ny SUPER-udgave af gamle danske kort

Du skal bare vælge et kort, og så kan du ellers forstørre og formindske ved at rulle med din museknap og trække med kortet ved at holde venstre museknap nede!!

Historiske kort

Landoekonomisk kort fra 1816

Klik her for at få fuld oversigt over alle de gamle danske kort

Klik her for at se alle de gamle kort for Krejbjerg Sogn (bemærk, at de fem kort fra Krejbejrg Gde., Ejstrup i er fra vores Krejbjerg)


I slægtforskernes bibliotek er der meget at hente til lokalhistorie. Blandt andet er 33.050 bogtitler skannet ind og kan hentes ned.


Skive-Vestsalling Jernbane – Krejbjerg er jo faktisk en stationsby, en blindtarm på Vestsallingbanen