• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Gudiksen-slægten

Gudiksen-slægten er i den grad vævet ind i Krejbjerg Sogns fortid, at det er svært at danne sig et fuldt overblik over hvor, hvordan og hvornår. Jeg har forsøgt at udrede en lille brik i puslespillet, nemlig den, der fører os frem til nyere tid, hvor en del nulevende kan genkende mønstret:


Claus Poulsen:
Spændende. Jeg husker Niels Gudiksen til Bådsgård og Jesper Gudiksen til Ny Krejbjerggård. De skulle jo have Jyllandsposten om søndagen. Jesper Gudiksen havde en søn Søren, som gerne ville på lærerseminariet. Han fik derfor noget forberende undervisning af min far i Krejbjerg Gl. Skole.I ejendommen efter Hestehave i retning mod Rødding boede også en Gudiksen. Jeg gik til fodbold i Rødding med en knejt fra den ejendom. Måske hed han Mogens? Han gik i skole i Rødding.


Et udtræk fra Krejbjergs realregister giver dig en fornemmelse af, hvor broget billedet, og her er endda den kvindelige del af slægten ikke medtaget med mindre en kvinde har overtaget en ejendom:

Åbakken 43
1830 Gudike Jespersen, 1879 Jens Gudiksen 1901 fra Anders Mouritsen 32d
1924 Jesper Gudiksen, 1947 landbrugsministeriet, 1949 Jesper Gudiksen…?

Buksager 12
1923 Jens Peder Hegelund til Vibeke Gudiksen
1931 Jesper Gudiksen 1932

Åbakken 11
1929 fra Gudik Gudiksen til Chr. Ludvigsen,

Åbakken 17 (Lynghøjgård)
1916 Gudik Gudiksen, (den gamle Lyngøjgård)
1930 Mads Gudiksen, (Åbakken 17)

Ginnerupvej 7 (Kirkegård)
1865 vielsesattest som adkomst for Søren Hald Gudiksen, 1869 Søren Gudiksen,
1910 Esper Gudiksen, 1926

Åbakken 13
1930 fra Gudik Gudiksen

Ginnerupvej 31
1863 Gudike Laursen Kjærsgaard,
1892 skifteretten som adkomst for enken Maren Nielsen,
1892 Laurits Søren Christian Gudiksen Kjærsgaard, 1932

Åbakken 15
(1980) Kirstine Gudiksen

Granly 1
1907 fra Herman Gudiksen Møller til Jens Christian Sørensen,

Norvej 17
Jeppe Gudiksen (f 1773) 1796 Anders Gudiksen, 1844 Jens Jeppesen,
1871 enken Mette Jeppesdatter, 1871 Gudike P. Godsk,
1871 testamente som adkomst for Ane Pedersen,
1871 Niels Gudiksen, 1916

Ginnerupvej 42
matr 8ae og 44c:
1929 Gudike Gudiksen, 1936 Chresten Clausen, 1942 Rødding Kommune,

Humlegårdvej 10 Humlegård
1710 Mads Sørensen, 1750 Gudike Madsen,
1783 Mads Gudiksen, 1830

Norvej 13 Østervang
Anders Pedersen Primdahl, (1787) Gudike Andersen Anders Gudiksen, 1842 Gudik Andersen,

Humlegårdsvej 3
1907 fra Søren Gudiksen

1897 fra Søren Gudiksen til Mads Christian Mikkelsen, 1906

Lykken 3
1896 2e fra Søren Gudiksen 1924

Norvej 28 Andrupgård
Gudike Mortensen, 1838 Morten Gudiksen, 1866