• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Ginnerupvej 42

Ginnerupvej 42 2021 Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Ginnerupvej 42 1979 Foto: Sylvest Jensen Luftfoto
Ginnerupvej 42 1961 Foto: Sylvest Jensen Luftfoto
Ginnerupvej 42 1952 Foto: Aalborg Luftfoto

Realregister

Nr. 42 matr. nr. 8u 8ae 44c 44a 44b 43c (Krejbjerg)
1850 fra Søren Christensen til Christen Christensen Bæk,
1869 skifteretten som adkomst for enken Mariane Jørgensen,
1869 smed Niels Christensen Bek, 1878 Peder Andersen, 1884 Chresten Jepsen,
1901 Søren Hebsgaard Nielsen Riis, 1903 Søren Sørensen Lindberg,
1916 Marinus Jørgensen, 1927 og 1928 tvangsauktion,
1935 Jens Peder Lønnerup Rusbjerg, (1980) Karlo Peder Rusbjerg,
1997 Marianne Rusbjerg, 1998 Peder H. Aggerholm, 2000 Lars T. Rasmussen

matr 8ae og 44c:
1929 Gudike Gudiksen, 1936 Chresten Clausen, 1942 Rødding Kommune,