• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Ginnerupvej 37, Bengaards gård

Aage Bengaard, 2020. Foto: skraafoto.dataforsyning.dk
Knud Bengaard, 1990. Foto: Ariel/Dansk Luftfoto.
Aage Bengaard, sognefoged, 1951. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto.
Aage Bengaard – 1946. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto

Gården ejes og drives i dag af Aage Bengaard. Han overtog den i ???? efter faren, Knud Bengaard, som overtog den efter sin far, der også hed Aage Bengaard. Bedstefaren overtog gården i 1924.

Realregister:

Stuehus opført 1902
Nr. 37 matr. nr. 38a 58 46b 34c (Krejbjerg)
1820  Anders Madsen,    1857 Mads Nielsen Bak (kaldet Kjærsgaard)
              (Anders Madsen er Mads Nielsen Baks morbroder)
1892  skifteretten som adkomst for enken Kirsten Marie Jensen,   
1892  Niels Andersen Ladefoged    1894 Søren Jørgensen    1924  Aage Bengaard, 19?? Knud Bengaard, Aage Bengaard ca. 2000.

Aage Bengaard overtog gården Åbakken 37 i 1924
Knud Bengaard overtog gården i 19??