• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Ginnerupvej 32

Ginnerupvej 32. 2020. Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Ginnerupvej 32 1990. Foto: Ariel/Dansk Luftfoto
Ginnerupvej 32 1977. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto
Ginnerupvej 32 1948-52. Foto: Aalborg Luftfoto

Realregister
Nr. 32 matr. nr. 41a (41b) (Krejbjerg)
1835  Niels Madsen,    1885 Niels Andreas Larsen,      1935  Ludvig Moog,
1984 Børge P. Jensen