• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Ginnerupvej 27

Ginnerupvej 27. 2020. Foto: skraafoto.dataforsynngen.dk
Ginnerupvej 27 1990. Foto: Ariel/Dansk Luftfoto
Ginnerupvej 27 1955. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto
Ginnerupvej 27 1948-52. Foto: Aalborg Luftfoto

Realregister
Nr. 27 matr. nr. 45a 4o 42h 35c 37d 39d 40b 36f 47b (Krejbjerg)
1844  Lars Peder Olsen,    1863 Jens Larsen, (”eller Laursen”)   1905 Jørgen Peder Jørgensen,
1948  Johannes Jørgensen, 1983 Bjarne Kristensen, 1992 Henning Lauritsen
 
Matr 36k 57b (Krejbjerg)
1930  fra Jens Sørensen til Anton Nielsen,