• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Ginnerupvej 18

Ginnerupvej 18 2021 Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Ginnerupvej 18 1990 Foto: Ariel/Dansk Luftfoto
Ginnerupvej 18 1959 Foto: Sylvest Jensen Luftfoto
Ginnerupvej 18 1948-52 Foto: Aalborg Luftfoto

Realregister

Nr. 18 matr. nr. 5g (Krejbjerg)
1908 fra Bertel Juulsgaard til Ane Johanne Kristensen, 1918 Kresten Kristensen,
1908 vielsesattest som adkomst for Hans Jeppesen,
1931 fra Kresten Kristensen til Peder Kjeldgaard, 1934 Chresten Hedegaard,
1948 Mikael Mikkelsen 1985 skifteretten Inger Marie Mikkelsen, 1986 Anders Eskildsen,
1991 Søren Nielsen