• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Ginnerupvej 15

Ginnerupvej 15 2021 Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Ginnerupvej 15 1959 Foto: Sylvest Jensen Luftfoto
Ginnerupvej 15 1948-52 Foto: Aalborg Luftfoto

Realregister

Nr. 15 matr. nr. 42i (Krejbjerg)
1918 fra Niels Kristiansen til Søren Bertelsen Primdahl,
1941 universalarving enkefru Nielsine Primdahl, 1941 Holger Jacobsen,
1957 skifteretten som adkomst for enken Karen Marie Jakobsen,
1957 Petrus Olsen, 1994 Finn E. S. Andersen