• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Ginderupvej 23, Nygård

Ginnerupvej 23, Nikolaj Bjerrum 2020. Foto: skråfoto.dataforsyningen.dk
Ginnerupvej 23, Berthel Juulsgaard Jeppesen 1990. Foto: Ariel/Dansk Luftfoto
Ginnerupvej 23, Berthel Jeppesen 1977. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto
Ginnerupvej 23, Aksel Pedersen 1948-52. Foto: Aalborg Luftfoto

Realregister
Nr. 23 matr. nr. 34a 34b 47e 47b 34c (Krejbjerg)   „Ginnerup Nygaard“
Søren Kold      – 1795 Mikkel Pedersen Søndergaard,   gården blev udflyttet i 1802,  
1816 Mikkel Pedersens enke Else Jeppesdatter,       1830 Mikkel Nielsen Hesselbjerg
1848  amtsbevilling for Mikkel Nielsens enke Mariane Mikkelsen,
1870  Anders Andersen,    1877 Marthinus Thomsen,    1904 Jens Peder Jensen Ladefoged,
1907  Jens Peder Kjærsgaard,    1933 fogedudlægsskøde Helge Kåstrup Bengaard,
1947  Aksel Pedersen,    (1980) Berthel Juulsgaard Jeppesen,      1998 Vagn W. Jensen, ???? Nicolaj Bjerrum