• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Gårde i Krejbjerg

Gårde er det skelet, landsognene er bygget op over. I den næste tid vil der komme en del sider om mange af disse gårde. Kristen Mousten, bror til Johannes Mousten, har studeret gårdene og skrev alt det ned, han har kunnet overkomme at opspore. Hans efterladte papirer (indleveret af Johannes’ datter Martha) vil være et betydeligt bidrag til disse sider om gårdene.


Fra Danske Gårde bd. II side 545-555 om gården i Krejbjerg Sogn. Værket er udgivet i 1926.

Klik på pilene øverst/nederst til venstre for at blade:

gamle-aarde-danske-gaarde-bd-II