• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Forsamlingshus / kulturhus

Billeder tekster osv. kommer i nær fremtid 🙂

Foto: Kasper Juhl Olesen. Drone-foto fra tørkeperiode august 2020

Krejbjerg forsamlingshus blev planlagt i 1963, bygget og taget i brug i 1964 og indviet med en fest den 15. marts 1965. Sang til indvielsen af forsamlingshuset.
Pengene til huset stammede fra Krejbjerg Kommunes Skolefond, og skulle egentlig være brugt til en ny skole på det sted, hvor forsamlingshuset nu ligger, men sognerådet valgte skolesammenlægning med Balling-Volling i stedet, og pengene blev så brugt på et nyt forsamlingshus. En vellykket investering for sammenholdet i sognet!

En oversigt over vigtige datoer og hændelser i husets historie tænkes at komme her. Ligeledes billeder/beskrivelser af særlige begivenheder.