• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Fiskeri i Krejbjerg

Eftersom Danmarks nok mest berømte fisker er fra Krejbjerg, må vi naturligvis have et kapitel om fiskeri. Midt i 1800-tallet, da Jens Væver udviklede snurrevodsfiskeriet, var der rigtig mange fisk i fjord, nor og vandløb. Lad os se på udviklingen siden da – jeg håber på megen hjælp fra jer, der (stadig) har gang i fiskeriet.
Hvem fisker i dag, og hvor? Hvad fisker I, og hvor meget? Har I billeder, gamle såvel som nye?

Stikord:
Hvem havde fiskerhytter ved Krejbjerg strand?
Hvad foregik der i fiskerhytterne?
Hvem fiskede ved Hjerk Nor? Hvad fiskede de?
Blev der fisket i Rødding Å / Mollerup Sø / Gedbæk?
Vinterfiskeri.
Hvor store var fangsterne?
Episoder i forbindelse med fiskeri.