• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Evelyn Jensen

Evelyn Jensen.
Foto: Ivan Andersen
Evelyn Jensen (Nielsen), født 1935 og opvokset hos sine bedsteforældre på Ginnerupvej 30. Huset nedbrændte omkring år 2000, og et nyt er opført på stedet (se billedet herunder). Foto omkring 1950.
Foto: Aalborg luftfoto; Det Kongelige Bibliotek
Der er jeg født…
…og opvokset hos bedsteforældrene.
Købmand Karen og Simon Jørgensen. Foto omkring 1950.
Foto: Aalborg luftfoto; Det Kongelige Bibliotek
Der var ikke langt at gå for den lille “Lyn”, da hun skulle hente eddike til bedstemoren. Foto omkring 2015.
Evelyn fortæller om sit besøg hos Købmanden
Øverste række fra venstre:
Harry Bak Jensen, Bent Hedegaard, Peter Svenningsen, Magne Karlsen, Bent Kjeldsen, Verner Eskildsen, Kristian Henriksen, Hans Stagstrup
Næstøverste række fra venstre:
Lærer Larsen, Dorte Kællumborg, Sonja Kjeldsen, Esther Jensen, Sigrid Bengaard, Agnes Dahl, Bodil Larsen, Inga Larsen
Tredjeøverste række fra venstre:
Evelyn Nielsen, Ninna Jensen, Grethe Madsen, Elly Kristiansen, Marie Moog, Anna Krejberg, Sonja Knudsen, Grethe Larsen, Karen Margrete Rusbjerg
Nederste række fra venstre:
Minna Juulsgaard, Aase Dahl, Inge Laursen, Inger Bruun, Ingrid Stagstrup, Bente Mousten Bach, Lydia Larsen.
Foto: Spøttrup Lokalhistoriske Forening


Skolestrejke
Evelyns konfirmationsbillede. Præsten var pastor Tolstrup, der var ansat af Rødding-Krejbjerg Valgmenighed. Børnene fra Krejbjerg gik til konfirmationsforberedelse i Rødding.
Evelyn sidder som nummer fire fra venstre på anden række.
Rygning på vej til præst
Foto: Spøttrup Lokalhistoriske Forening
Omkring krigen
Foto: Aalborg luftfoto; Det Kongelige Bibliotek

Åbakken 13 omkring 1950. Her flyttede Aksel Christiansen (‘Lai’) ind i 1937. Han var frisør og ivrig jæger, og hos konen kunne man købe is.

Aksel Lai var Krejbjergs frisør.
Evelyn yderst til højre.
Foto: Privat
Dilettant
Jættestuen i Ginnerup Plantage.
Foto: Ivan Andersen
Jættestuen i Ginnerup Plantage