• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

En dræningssag

Klik på billederne for at forstørre dem


I 1954 ansøger tre landmænd i Buksager om at få lov til at dræne deres marker med fælles dræn ned til Gedbæk. De ansøger sognerådet og får udfærdiget og underskrevet en overenskomst i samarbejde med sognerådet. Overenskomsten beskriver i detaljer projektet og udgiftsfordelingen mellem de tre interessenter.


Anders Peter Larsen, Buksager 10
Anton Kristensen, Buksager 12
Kristian Søndergaard, Buksager 18
samt Krejbjerg Sogneråd

Individuelle erklæringer fra 26/7 1954 om udgiftsfordelingen mellem Anton Kristensen og Kristian Søndergaard. Dokumentet for Anders Peter Larsen mangler.

29/7 1954 får Anders Peter Larsen en henvendelse fra hedeselskabet om diverse planer for dræningsarbejdet og medfølgende papirer til alle tre interessenter om låneforhold, hvis de ønsker at påbegynde arbejdet.

Overenskomsten blev underskrevet 23/8 og tinglyst 2/9 1954:

I 1955 var dræningen blevet udført, og den blev godkendt af Det Danske Hedeselskabs Grundforbedringsvirksomhed den 14. juni 1955

Centrale papirer for Anton Kristensen i forbindelse med dræningen.

Anton Kristensens pantebrev for lån til dræning, 27/7 1955:

Faktura fra teglværket.
Kvittering for teglrør
Udført dræningsarbjde