• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Den fjernere fortid

Jættestuen – stordyssen

Højgruppe i Ginnerup Plantage – et besøg værd

v/Inge Kjær Kristensen, arkæolog

De ni høje i Ginnerup Plantage hed i 1873 ”Nedersallinghøje”. Dengang besøgte lærer H.C. Strandgaard fra Selde højgruppen, der lå på en lyngklædt flade, hvorfra der var en ”skøn og fri udsigt over fjorden.”

Lige præcis hvornår Ginnerup Plantage blev plantet ved jeg ikke, men da Nationalmuseets Hans Kjær fra Nationalmuseet var på herredsrejse i 1910 fandt han højene mellem træer – heden var blevet til nåletræs- plantage. Det må jo betyde, at den skønne udsigt var forsvundet!

Indgangen til kammeret. Foto Museum Salling Arkæologi
Luftfoto med sb efter Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Hans Kjær noterede sognevis oplysninger om de enkelte høje, som fik sognebeskrivelsesnumrene (sb.) 17-25.Nye oplysninger om højene tilknyttes stadig dette gamle nummersystem.Af tabellen kan vi se, hvordan forholdene for højene ændrer sig over tid – hvem og hvornår der er gravet eller om højen er blevet restaureret, samt fredningsåret. Sb. 20 er den høj, der normalt går under betegnelsen ”Jættestuen fra Krejbjerg”, og det er om denne resten af beskrivelsen handler.

Nedersallinghøje1910193819492013fredet
Sb. 173 m høj. 22 m i diam. Beplantet. Ligger i plantageSom 19104 m høj.25 m i diam. Små fyr plantet- bør fjernesSom beskrevet. Græsklædt med selvsåede træer1911
Sb. 181,8 m høj. 16 m i diam. I toppen et friskt hul. Beplantet i plantage2 m høj. 20 m i diam. Tæt bevokset med fyr2 m høj. 20 m i diam.Som beskrevet. Nåletræer på højen.1950
Sb. 192,5 m høj. 18 m i diam.Som 1910.3 m høj. 20 m. i diam.Tæt bevoksetSom beskrevet1911
Sb. 20Anseelig høj med jættestue. Udgravet og restaureretSom 1910. Oldsager på Nationalmuseet4×25 m. Jættestue med gang mod øst2009: Højen restaureret så de nedfaldne sten i gangen blev sat op igen.1910
Sb. 212 m høj. 18 m i diam. I toppen et friskt hul. Beplanteti  plantageSom 1910 +4 m høj. 30 m i diam.Ret velbevaret. Lyng og fyr i tæt plantageSom beskrevet. Bevokset med nåletræer1950
Sb. 222×20 m. I toppen et 2×3 m stort friskt hul 2 m høj. 20 m i diam. Velbevaret.Som beskrevet.1950
Sb. 23Anselig høj. 2,5 m. I midten en stor udkløvet sten1929: delvis blottelse af jættestue.2m høj. 25 m i diam. Mærkeligt tilgroet kraterSom beskrevet. Nu selvsåede træer i krateret1950
Sb. 242m høj. 19 m i diam. I midten et 6-7 m bredt hulSom 1910. Har været jættestue2 m høj. 20 m i diam. Stort hul.Som beskrevet1950
Sb. 253 m høj. 22 m i diam. To huller i toppen. En lille stensat kiste fra bronzealderenSom 19104m høj. 25 m i diam. Velbevaret, køn høj. Nyplantede fyr bør fjernesSom beskrevet. Fyrretræer og et egetræ på højen1911

”Jættestuen” – Sallings eneste

Der findes ikke én, men hele tre jættestuer i Ginnerup Plantage. De to kan ikke besøges, da de er dækket af hver sin gravhøj. I den tredje høj fører en lille smal åbning ind i en snæver lav gang, der slutter i et smukt stenopbygget gravkammer. Et besøg kræver – lidt mod, et stearinlys eller lommelygte og måske også en fortæller, der tilsammen kan skabe en særlig oplevelse -nemlig at befinde sig under jorden i et gravkammer fra stenalderen. Da kammeret var i brug i stenalderen, lå der skeletter og personlige oldsager på kammergulvet. Nu er der hverken skeletter eller oldsager men kun selve gravkammeret tilbage.

Stridsøkse fra sb.21. Foto Museum Salling Arkæologi
Flintøkse fra høj sb.19. Foto Museum Salling Arkæologi
Flintøkse fra sb. 19. Foto Museum Salling Arkæologi

Kammeret er et fem-kantet rum sat af store sten, og mellem stenene findes små sten, der kunne sikre at rummet forblev jordfrit. Kammer og gang var dækket af store sten. Til kammeret er knyttet en lav stensat gang, og mellem kammer og gang ligger en tærskelsten– et dørtrin – her har døren siddet. Døren der skilte de levendes rige fra de dødes. I kammeret og rundt langs højens fod udførtes ceremonier, som vi desværre kun har svage spor efter.

Jættestue – Ginnerup v/ Krejbjerg – Jun 2018 / Photo: Jens Nymose / For: Museum Salling

Grundplan af jættestuen

Højen blev første gang restaureret i 1911, da plyndringsgravninger havde ødelagt en del af kammeret. Der findes en udførlig beretning om ”Højplyndrerne” i Rud Kjems´bog om Niels Sørensen, Træhandleren fra Lem.Det var Nationalmuseet der stod for restaureringen og fredningen i 1911, og det er dem vi i dag skal takke, fordi de fik kammeretsat i stand.
I 2009 blev kammeret igen restaureret, denne gang af medarbejdere fra Slots- og Kulturstyrelsen. De fik sat de udskredne sten på plads og gjorde det sikkert igen at kravle ind i kammeret. Ved den lejlighed skiftede gravkammeret betegnelse fra at være en jættestue til at være en stordysse eller polygonaldysse, om man vil. Det skyldes gravkammerets form- en jættestue har et rektangulært kammer og herpå en vinkelret gang.

Højen reetableres i 2009 Krejbjerg 2009. Foto Ivan Andersen
Køllehoved fra sb. 23. Foto Museum Salling Arkæologi

Dysser, stordysser og jættestuer er stenopførte gravkamre fra Tragtbægerkulturen. Det er måske noget arkæologisk nørderi, men jættestuerne er yngre end stordysserne, som til gengæld er ældre end dysserne! De ældste dysser er fra ca. 3500 f.Kr. mens jættestuerne er fra 3300-3200 f.Kr. Der er altså tale om de ældste bevarede menneskabte konstruktioner i Danmark og dermed også i Skive Kommune.

Gravhøje i Krejbjerg Sogn

Træer og buske vokser vildt på mange gravhøje

Der har været “gang i den” i Krejbjerg Sogn i årtusinder. Der er cirka 120 gravhøje, men mange af dem er overpløjet. Mange er synlige, men i dag er de fleste overgroet med træer og buske, så man skal være ret opmærksom for ikke bare at opfatte dem som en del af det naturlig terræn. En enkelt er dog “karseklippet”. Den er måske ikke så charmerende, som de overgroede, men arkæologerne foretrækker det, fordi planternes rodnet ellers kan ødelægge højene.

Den “karseklippede” gravhøj på Humlegårdvej.
Der er cirka 120 afmærkede høje på kortet, men mange er i dag “væk” eller rettere overpløjet. Det betyder ikke, at man ikke kan gøre spændende fund på marken, hvor de har været. (Efter johannes Brøndsted: “Danmarks Oldtid”)
Der tegner sig et ret klart mønster: Mange gravhøje på Krejbjerg Hede og Over Ginnerup. Ingen gravhøje i Andrup. Spredte høje i resten af sognet.

Herunder kan du se navne på enkelte høje og grupper af høje:

Ved den røde prik ligger langhøjen. 150 meter fra Åbakken og 100 meter fra Nikolajs nye vej “Smutvejen”.
Det efterfølgende link fortæller mere om Krejbjergs langhøj og viser billeder af den.

Langhøj, mv., Krejbjerg | lex.dk – Trap Danmark

På nær én gravhøj er alle sammen rundhøje, men vi har en enkelt langhøj.
Teksten fra Trap Danmark lyder:

KOMMUNE Skive Kommune
FREDNINGSSTATUS Fredet 1937 eller senere
FREDNINGSNUMMER 170650
STED- OG LOKALITETSNUMMER 131003-88
ANLÆG Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. – 2801 f.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. – 1066 e.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. – 501 f.Kr.); Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. – 501 f.Kr.)

Original fredningstekst
Aflang højning, 1 x 5 (Ø-V) x 12 m (N-S). Heri hellekiste, hvis sydlige del ses med 2 sten mod vest og 2 mod øst og 2 mod syd. Flere sten formentlig længere mod nord i højen, hver 1 dæksten er delvis synlig. Græsgroet i ager. Ejeren lovede at trække markhegnet udenom.


Her kan du læse mere om, hvad en langhøj er: langhøj | lex.dk – Trap Danmark

I Trap Danmark kan du mere om de enkelt høj og højgrupper ved at klikke på Skive kommune HER.

Et par kommentarer fra Claus Poulsen og Ivan A.:

Claus Poulsen
Dejligt opslag. Og så fik jeg navngivet gravhøjen Højsagerhøj, hvorfra jeg som dreng talte kirker, som kunne ses fra højen.Fra den karseklippede høj på Humlegårdsvej er der en betagende udsigt over Limfjordslandskabet.

Ivan Bjerregaard Andersen
Claus Poulsen tak, Claus. Ja, nu er det vindmøller, vi tæller. Højsagerhøj betragter vi også lidt som vores høj 🙂


Claus Poulsen
dengang gik markvejen fra den gamle skole og sportspladsen lige forbi Højsagerhøj.
For et par år siden opdagede jeg, at der er en nyere grusvej på vestsiden af diget ved det gamle forsamlingshus m.v. og dermed også lidt vest for højen og væk fra gårdspladsen på ejendommen på vejen mod Nørgaard og Gjedholm.
Der boede iøvrigt en stor pige, som min søster og jeg gav det lidet flatterende navn Karen “den slem”. Hun var ofte barnepige for os i Krejbjerg Skole, og jeg mener også, at hun fik et år i huset hos min moster i Hellerup, og der blev hun efterfulgt af kæmner Anton Kristensens datter Gunhild Frederiksen.
Jeg har i øvrigt til trods for øgenavnet ingen dårlige erindringer om Karen. Hun var vist faktisk ret sød ved os børn.
Til Dortes og min 7-års fødselsdag i august 1955 fik vi hver en cykel leveret af cykelsmed Anker Hansen. Ikke nye, men istandsat. Vi lærte at cykle ved at trække op af omtalte vej op forbi sportspladsen, hvorfra vi kunne trille ned af bakken til forsamlingshuset. Dorte havde let ved at komme på pigecyklen, men til mig satte min far en kasse, hvorfra jeg kunne svinge mig op på cyklen. Ifølge samme Karen, det var Claus si cykel si ståkas’.
Min næste cykel var også brugt, den havde tilhørt Leo Vejle fra Lykken. Leo fik, hvad der var almindeligt på den tid, gebis til sin konfirmation.
Dorte og jeg undgik skæbnen med gebis med tandbørstning og jævnlige ubehagelige besøg hos tandlæge Dragsheim i Skive.Kr.-Mousten-Krejbjerg