• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Buksager 9, Bådsgård

Bådsgård, Buksager 9, 2020
Bådsgård 1990. Foto: Ariel/Dansk Luftfoto
Bådsgård 1959. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto
Bådsgård 1946. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto

Henning Frostholm har 05-10-2023 indleveret en række billeder af Bådsgård. De er ikke daterede og fotograferne ikke identificeret (Klik på billederne for at forstørre):

Samtidigt indleverede Henning fire dokumenter, som du kan klikke på herunder:

Realregister
Nr.  9  matr. nr. 12a 10a 10b 17b 16b 23 8y 11f 8l 31 (Krejbjerg)  ”Baadsgaard”
(Gården lå før udflytningen af Krejbjerggaardene nord for Kirken) blev udstykket i 1937
Jens Hedegaard  –    Jens Hansen,
1823  Jeppe Madsen der var Møller i Nymølle i Rødding,   
1855  jomfruerne Ane Elisabeth Madsen og Christiane Dorthea Madsen
1860 Vielsesattest  som  adkomst for proprietær Søren Christian Christensen Kjær,
1895  skifteretten som  adkomst for enken,  Christiane Dorthea f. Madsen,
1899  arveskifte som adkomst for Anna, Christine, Jenny og Elisabeth Kjær,
1906  Jens Gudiksen,    1933  fogedudlæg Anton Nielsen,    1936  Niels Dalgaard  Gudiksen,
1982 Peter Djernes,         1986 Henning Frostholm 
Matr nr. 31 (Krejbjerg)
1874  Niels Peder Laursen,    1914 Mads Skau,   1917 Jens Gudiksen  (Nr. 9)