• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Buksager 3

Buksager 3 2021 Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Buksager 3 1961 Foto: Aalborg Luftfoto

Realregister

Nr. 3 matr. nr. 1b (Grundvad)
(1980) Johannes Hedegaard Jensen
1991 H Zweidorff, 1992 Rolf Børner, 1994 Jørgen Kaas, 1997 Peter Høgh