• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Buksager 21

Buksager 21 2021 fra SV Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Buksager 21 2021 fra NØ Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk

Realregister

Nr. 21 matr. nr. 9q (Krejbjerg)
1986 Magda Jørgensen, 1994 Anette Hammer, 1995 Jørgen P. Pedersen,
1997 Peder Bilstrup